Barcelona ja compta amb 172 quilòmetres d’infraestructura ciclista acabada o en construcció : Servei de Premsa

Barcelona ja compta amb 172 quilòmetres d’infraestructura ciclista acabada o en construcció

18/10/2017Temps estimat de lectura: 7 minuts

 

 

L’Ajuntament de Barcelona avança en la seva aposta per dotar la ciutat d’una mobilitat més sostenible i segura i segueix treballant en els objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 de potenciar els desplaçaments a peu, en bici i en transport públic i reduir en un -21% els que es fan en vehicle privat.

En aquest marc, un dels eixos clau és el desplegament de l’Estratègia de la Bicicleta que, entre d’altres actuacions, contempla l’ampliació de la infraestructura ciclista de la ciutat. La voluntat és que la ciutat disposi d’una infraestructura coherent, connexa i completa que configuri un autèntic servei més per la ciutat. L’objectiu és que un cop ampliada la xarxa tots els ciutadans comptin amb un carril bici a menys de 300 metres de casa seva.

Des de l’inici de mandat fins a dia d’avui el Govern municipal ja ha executat 27 actuacions de carril bici a Barcelona que sumen un total de 25 quilòmetres, als quals s’hi han d’afegir 17 intervencions per crear vies ciclables (actuacions a l’espai públic per indicar un itinerari ciclista), que sumen 11 quilòmetres més. En aquests moments, la ciutat compta amb 152 quilòmetres d’infraestructura executats, als quals s’hi ha d’afegir 20 quilòmetres més que es troben en execució, 172 en total.

Durant el que resta de 2017 i al llarg del 2018 s’implantaran 61 quilòmetres més. Així, abans de finalitzar el 2018 la ciutat tindrà 233 quilòmetres d’infraestructura ciclista. L’Ajuntament de Barcelona ha invertit fins a dia d’avui més de 7ME en la construcció de carrils bici i vies ciclables i la previsió és arribar als 32,5ME a finals del 2018.  La implantació de la xarxa de carrils bici respon a dos objectius, per una banda, facilitar bones condicions per desplaçar-se en bicicleta i per l’altra, reduir la conflictivitat entre ciclistes i vianants.

 

Actuacions de carril bici executades (25 quilòmetres)

 

Actuacions de vies ciclables executades (11 quilòmetres)

 

Actuacions en execució (20 quilòmetres)

 

Actuacions projectades (61 quilòmetres)

Totes aquestes actuacions s’iniciaran durant el 2017 i el 2018 i es preveu que estiguin finalitzades abans d’acabar l’any que ve.

 

Criteris d’execució

El 2016, l’Ajuntament de Barcelona va redactar el primer Manual de Criteris per a la Construcció de Carrils Bici, per tal d’implantar la nova infraestructura ciclista amb el màxim de qualitat i amb l’objectiu de millorar la seguretat dels ciclistes, reduir els conflictes amb els vianants, millorar la connectivitat dels nous carrils bici i abordar-ne la senyalització, la regulació semafòrica, el disseny i tots els aspectes relacionats.

El document incorpora la informació geomètrica i d’utilització de tots els elements que constitueixen un carril bici: amplada, especificacions de segregació d’altres mitjans i usos, disseny de cruïlles, elements que garanteixen la seva correcta convivència amb l’espai públic on s’implanten (vianants, persones amb mobilitat reduïda, zones blaves, places de càrrega i descàrrega). Aquesta nova eina permet determinar els criteris definitius que s’han d’aplicar en cada carril bici o intervenció sobre la infraestructura ciclista.

Durant el procés de construcció de nous carrils bici s’han detectat situacions que no s’havien identificat prèviament quan es va redactar el Manual i per aquest motiu s’estan incorporant millores en elements ja definits i solucions per les noves situacions detectades. El Manual esdevé així un document flexible i adaptat a la realitat urbana de la ciutat.

Els elements generals que s’estan incorporant als nous carrils bici són:

Tot aquest procés es desenvolupa amb coordinació amb la Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona i altres serveis municipals.

 

Informació ciutadana

L’Ajuntament de Barcelona treballa per donar la màxima informació a la ciutadania sobre la implantació d’aquests nous carrils bici. Al llarg d’aquest mandat s’han realitzat prop de deu reunions del grup de la Bici del Pacte per la Mobilitat, on es tracten tots els temes relacionats amb l’ús i la infraestructura ciclista. Alhora, tota la informació relacionada amb la nova infraestructura es pot consultar a la web de mobilitat mobilitat.ajuntament.barcelona.cat, a la web específica de la bici ajuntament.barcelona.cat/bicicletao al portal Open Data. Des del juny també es compta amb un plànol de butxaca en edició impresa i digital on s’incorporen tots els carrils bici, tant els actuals com els futurs.

Paral·lelament, l’execució dels nous carrils bici es comuniquen via xarxes socials a través dels comptes d’ecologia urbana, mobilitat i en bici (@BCN_Ecologia, @BCN_Mobilitat i @enbicixBCN) i des del comptes de districtes. Sobre el territori s’ha elaborat una senyalització d’obra específica per carrils bici per senyalitzar les intervencions, que també es comuniquen amb cartells de porteria en edificis i comerços de les zones afectades.

El mes de setembre també es van iniciar un conjunt de sessions d’informació als deu districtes de la ciutat per tal d’informar als veïns i entitats de les intervencions que es realitzaran els propers mesos a cada àmbit de la ciutat, repassant amb visió local totes les intervencions als barris.

Paraules clau

carril bici/