Barcelona impulsa una trentena de programes per situar els drets dels infants com un eix central de les polítiques municipals : Servei de Premsa

Barcelona impulsa una trentena de programes per situar els drets dels infants com un eix central de les polítiques municipals

14/11/2017

Les 27 mesures que es posen en marxa busquen quatre objectius bàsics: ga-rantir les necessitats bàsiques de la infància; crear mecanismes ràpids i més coordinats davant situacions de risc; habilitar espais estables de participació dels infants a la vida pública; i situar l’interès superior de l’infant com a eix primordial a l’hora de gestar les polítiques públiques municipals

S’habiliten diferents programes per atendre la salut mental, emocional i afecti-va dels menors, des d’un servei d’atenció emocional als infants d’educació in-fantil, fins quatre espai d’atenció a la salut mental d’adolescents i joves, o el re-forçament dels serveis d’assessorament als joves que hi ha a cada districte

Per tal de millorar el temps i la qualitat en la resposta en els casos d’infants o adolescents en risc es millorarà el sistema d’informació dels expedients, i al 2018 s’iniciarà la prova pilot per posar en marxa una estructura especialitzada i més centralitzada per atendre millor determinats estudis de Fiscalia i per crear un protocol clar d’atenció en casos d’abús sexual o maltractament

 

Descarregar nota de premsa en format PDFCompartiu aquest contingut