Barcelona inverteix 6,8ME en polítiques municipals per abordar les violències masclistes aquest 2017 : Servei de Premsa

Barcelona inverteix 6,8ME en polítiques municipals per abordar les violències masclistes aquest 2017

22/11/2017

 

 

 

 

 

 

El proper dissabte, el 25 de novembre, es commemora el Dia internacional contra la violència masclista. “La violència vers les dones i, en molts casos, contra els seus fills i filles és un problema públic de gran envergadura, que no pot ser només competència de les administracions. Cal coresponsabilitzar al conjunt de la societat, tenim molts reptes per endavant”, diu Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

 

Només a Barcelona, des del novembre del 2016, han estat assassinades per violència masclista tres dones i un nadó, a més de la mort del fetus d’una quarta dona que va patir un intent de feminicidi. També a Barcelona, segons l’Enquesta de Violència Masclista de Catalunya, el 31% de les dones que viuen a la ciutat, és a dir, 1 de cada 3 han patit fets de violència molt greus al llarg de la seva vida. Les dades de l’enquesta -realitzada conjuntament en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya- es presentaran en detall en breu.

 

Per combatre la violència masclista a Barcelona la regidoria de Feminismes i LGTBI s’ha centrat, aquest darrer any, sobretot, en millorar l’anàlisi del fenomen, millorar el sistema de detecció, atenció, recuperació i prevenció. Per fer-ho, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit aquest any 2017 un total de 6.791.929 euros. Des de inici de mandat, s’ha augmentat la despesa dedicada a combatre la violència masclista 2.083.290 euros. Un augment progressiu que permet destinar més recursos públics a polítiques municipals que abordin aquesta xacra social.

 

Una app contra la violència masclista a l’espai públic

 

La propera primavera es posarà en marxa una APP que permetrà que les dones puguin informar de les agressions que poden patir, pateixin o hagin patit, a l’espai públic amb geolocalització. D’aquesta manera, i vinculat a les noves polítiques municipals d’urbanisme en clau de gènere, es coneixerà amb major detall quines són les zones més o menys segures de la ciutat. L’APP, que ara es troba en fase de testeig i que neix amb la voluntat de ser una eina permament, permet generar informació estadísticament vàlida sobre violència masclista a l’espai públic i tenir informació continua i actualitzada en temps real.

 

 

Més professionals municipals i més formats per atendre a les víctimes

 

Una de les fites i compromisos del mandat era millorar els serveis municipals. Des del novembre del 2016 la regidoria de Feminismes i LGTBI ha treballat per fer-ho possible, amb la internalització de la gestió dels PIADs (Punt d’Informació i Atenció a les Dones) i del SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) i l’ampliació del nombre de professionals.

 

Així doncs, el SARA ha incrementat de 27 a 41 persones, creant així un servei d’alta intensitat en la intervenció, que enguany ha atès a més de 1700 dones.

 

Pel que fa als PIADs, s’ha augmentat la dotació de personal incorporant 5 persones més (3 psicòlogues, una tècnica comunitària i una coordinadora), s’ha ampliat la jornada laboral de tècniques i psicòlogues passant de 35 hores setmanals a 37,5 hores. A més, s’ha ampliat el     servei d’assessorament jurídic i les hores d’intervenció grupal i comunitària al conjunt de PIADs de tota la ciutat i s’ha avançat l’edat d’atenció a joves, passant de 18 a 12 anys. Actualment, el servei de PIADs de l’Ajuntament de Barcelona compta amb 30 professionals per tota la ciutat i aquest darrer any ha atès a més de 2.600 dones.

 

També cal destacar que s’ha format a un nombre aproximat de 400 professionals del circuit de violència de Barcelona, per tal de poder atendre millor a les víctimes i treballar de forma més coordinada amb el conjunt de recursos i serveis municipals.

 

En resum, entre el SARA i els PIADs els serveis municipals compten amb 71 professionals i aquest darrer any han atès a més de 4.300 dones.

 

 

 

 

 

 

 

La lluita contra la violència masclista, responsabilitat compartida

 

La violència masclista té lloc en molts espais de la quotidianeïtat. ‘Davant la violència masclista, no et giris l’esquena’ és el lema de la campanya de comunicació d’enguany que té per objectiu visibilitzar qualsevol tipus de violència contra les dones i crear una consciència ciutadana en la lluita contra qualsevol tipus d’agressió.

 

 

A l’habitual hashtag #BCNANTIMASCLISTA es sumaran missatges com ‘Ens volem vives’, ‘Ni una menys’, ‘No és no’ i ‘Respecte’ amb unes accions comunicatives més punyents que es faran públiques entre divendres i dissabte, i que comptaran amb la complicitat d’eixos comercials de la ciutat.

 

En la línia per fer coresponsables als actors socials, l’Ajuntament de Barcelona ha treballat la prevenció sobre l’abús sexual i el maltractament en els equipaments municipals amb presència d’infants.

 

A més, aquest darrer any s’han destinat 128.155 euros per subvencionar 25 projectes d’entitats socials que treballen entorn l’atenció a dones i infants en situació de violència masclista.

 

 

 

 

Més respostes per a les dones i els seus infants

 

En molts casos, l’accés a un habitatge i a formació ocupacional permet una millor recuperació de les dones i els infants que han patit violència masclista. Enguany, aquesta ha estat l’actuació que s’ha prioritzat pressupostàriament amb un augment de 1.420.186,14 euros, entre les partides de pisos d’acolliment en comunitats de veïns, places de cases d’acollida i pisos tutelats, places i pensions d’hotels i places de llarga estada per a dones víctimes de violència masclista amb situacions de drogodependències.

 

A més, aquest 2017 hi ha hagut un 13,64% més places d’acollida per a dones i els seus fills i filles víctimes de violència masclista, respecte l’any anterior. En total de places en el dispositiu d’acollida durant el 2017 entre recuros d’urgències, de llarga estada i d’autonomia és de 175 places per a dones i els seus fills i filles, mentre que el 2016 van ser 154. Per l’any vinent, a més, està previst que el Patronal Municipal de l’Habitatge de Barcelona cedeixi 10 pisos d’autonomia en diferents punts de la ciutat amb una inversió afegida de 350.000 euros.

 

A banda de l’habitatge un altre puntal fonamental és la recuperació laboral. Aquest any 2017 l’Ajuntament de Barcelona destina 32 places del programa Treball i Formació específicament destinades a dones en situació d’atur i violència masclista. Aquests plans d’ocupació es centren en la contractació directa durant 1 any amb l’objectiu de facilitar la seva reactivació i reciclatge professional.

 

 

Estratègia contra el sexisme a la ciutat fins el 2022

 

L’Ajuntament de Barcelona està treballant diferents accions per tal d’abordar una estratègia contra el sexisme a la ciutat, un full de ruta del 2017 al 2022, amb la voluntat de ser un pla coherent i integral, compartit entre actors feminismes, socials i institucionals, per tal de tenir capacitat d’incidir en tots els factors estructurals que mantenen i reprodueixen el sexisme. En aquesta línia, per exemple, s’ha impulsat una prova pilot a quatre escoles bressol on es treballen els rols de gènere entre els 0 i els 3 anys. Actualment, aquest pla pioner està en fase d’observació dels infants i amb formació del professorat.

 

En la mateixa línia, s’ha realitzat aquest any el programa ‘Paranys de l’amor’, un projecte d’educació afectivo-sexual que treballa la prevenció de violències masclistes, en el que han participat 1.204 nois i noies de 25 centres de la ciutat de Barcelona. El repte principal del proper any vinculat al sistema educatiu de la ciutat és generalitzar la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació.

 Compartiu aquest contingut