Resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2016 a l’àrea metropolitana de Barcelona : Servei de Premsa

Resultats de l’Enquesta de condicions de vida 2016 a l’àrea metropolitana de Barcelona

22/11/2017Temps estimat de lectura: 3 minuts

Aquest dimecres s’han presentat a la seu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) els principals resultats de l’”Enquesta de condicions de vida 2016” (ECV 2016), realitzada per la pròpia AMB.

L’ECV  fa un retrat de les condicions de vida dels 3.200.000 habitants dels 36 municipis pertanyents a l’AMB, amb informació anual sobre la renda, les condicions econòmiques de les llars, la composició de la pobresa i l’exclusió social.

A la presentació hi han intervingut la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i vicepresidenta de l’Àrea de Planificació estratègica de l’AMB, Janet Sanz; Ricard Gomà, Director de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i Sergio Porcel, Cap de l’Àrea de Cohesió Social i Urbana de l’IERMB i responsable de l’estudi. Durant la seva intervenció, Sanz ha destacat que l’enquesta és “una gran eina per detectar quines persones i col·lectius tenen més dificultats per poder viure en dignitat, i empeny les administracions a treballar per unes millors polítiques públiques”.

Les principals conclusions que aporten els resultats de l’enquesta són la reducció de la desigualtat d’ingressos a l’àrea metropolitana respecte al 2011 per la reactivació del mercat de treball i la disminució de l’atur; l’augment significatiu de la sobrecàrrega de despeses de l’habitatge (es destina més del 40% de la renda a cobrir els costos de la vivenda) entre la població que viu de lloguer, i el fet que la proporció de població en situació de risc de pobresa és més elevada a la primera corona metropolitana que a la ciutat central.

Resultats a remarcar

L’ECV és una enquesta realitzada per l’INE que s’emmarca dins les Estadístiques de la Unió Europea sobre la renda i condicions de vida  i els seus resultats són comparables a escala nacional i europea.

L’ampliació de la mostra de l’ECV per als àmbits metropolità i català ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses institucions: L’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona.

 

Document relacionat: Presentació de l’enquesta.

Paraules clau

condicions de vida/