Surten a la llum pintures gòtiques originals del segle XIV al sostre de l’edifici històric de l’Ajuntament : Servei de Premsa

Surten a la llum pintures gòtiques originals del segle XIV al sostre de l’edifici històric de l’Ajuntament

06/12/2017

Arran de tasques de restauració dels sostres del pati de l’edifici consistorial, s’han trobat decoracions pictòriques d’entre 1369 i 1373 que estarien relacionades amb la construcció del Saló dels Cent Jurats –Saló de Cent– i del Trentenari medieval

Les pintures conserven una molt bona qualitat cromàtica i estan amagades sota les decoracions visibles actualment, fetes a finals dels anys 1929 en el marc de la construcció de l’edifici actual

Ara, es faran més assajos per valorar la possibilitat tècnica i el cost de recuperar completament la pintura original de cara a fer un projecte de restauració

 

Troballa important relacionada amb l’origen de l’edifici històric de l’Ajuntament de Barcelona. Uns sondejos fets aquest estiu pels Serveis d’Arquitectura Urbana i Patrimoni en el marc de tasques de restauració dels sostres de fusta del pati de la seu consistorial de la plaça de Sant Jaume han permès descobrir-hi pintures gòtiques originals del segle XIV.

En concret, s’han trobat decoracions pictòriques en quatre punts diferents dels enteixinats o sostres actuals. Les pintures conserven una molt bona qualitat cromàtica, amb uns colors vius i nítids, i estan amagades sota les decoracions visibles actualment, fetes a finals dels anys 1920 en el marc de la construcció de l’edifici actual.

En declaracions als mitjans, la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha destacat que les pintures trobades són “una petita joia històrica que dona dona la possibilitat de recuperar l’essència original d’aquesta casa, l’Ajuntament, que porta més de set cents anys amagada i que ara, òbviament, caldrà treballar per recuperar i posar al descobert”.

Les cales i proves realitzades han posat de manifest que les pintures se situarien entre 1369 i 1373 i, per tant, estarien vinculats a la construcció del Saló dels Cent Jurats –l’actual Saló de Cent– i del Trentenari medieval, els espais originaris de l’actual Casa de la Ciutat.

Un cop fets els sondeigs i l’estudi històric associat als descobriments, es conclou que la descoberta de la decoració gòtica original de l’edifici és molt rellevant. Gràcies a aquests testimonis, es poden extreure referències sobre l’estat i la fesomia arquitectònica de les estructures del vell Ajuntament gòtic.

Així, es poden associar els sostres on hi ha les capes pictòriques a algunes de les dependències menys conegudes del consistori medieval, com la Capella del Bon Govern –on hi va haver des de 1345 fins a 1847 la taula pintada de la Mare de Déu dels Consellers– o estances del Trentenari gòtic.

Tot i la poca extensió de les cales, els testimonis pictòrics gòtics trobats han permès descobrir una decoració aplicada als empostissats, les llates i les bigues dels sostres. En el cas d’aquestes últimes, s’observa la presència a les tres cares vistes d’una mateixa biga de l’escut reial –la casa de Barcelona– i de l’escut propi de la ciutat.

Són figures de losanges –rombes– amb motius heràldics inscrits: quatre barres vermelles sobre fons daurat per a l’escut reial, i quatre quarters per a l’escut de Barcelona. En els quarters, s’hi combinen la presència de les quatre barres –dues a dalt i dues a baix– amb la creu de Sant Jordi, de color vermell i sobre fons blanc o plata.

 

Cap a la recuperació completa de les capes originals

Aquests descobriments fan preveure que es poden recuperar més decoracions pictòriques en altres sostres del conjunt. Això, doncs, obliga a aprofundir en l’estudi per poder valorar la possibilitat tècnica i el cost de recuperar completament l’original.

Amb aquest objectiu, a partir d’ara es faran més assajos tècnics per avaluar el percentatge de pintura conservada i per trobar un sistema de neteja química que permeti eliminar el repintat sense posar en perill les capes del segle XIV. Aquesta informació és imprescindible per poder fer un projecte de restauració realista i ajustat als condicionants tècnics i econòmics.

 

Document relacionat

Imatges en alta resolució (ZIP, 178 MB)Compartiu aquest contingut