L’Ajuntament aprova 2.000 places d’Oferta Pública d’Ocupació : Servei de Premsa

L’Ajuntament aprova 2.000 places d’Oferta Pública d’Ocupació

14/12/2017Temps estimat de lectura: 5 minuts

Durant aquest mandat ja s’han aprovat un total de 2.421 places d’Oferta Pública d’Ocupació, la convocatòria més amplia feta mai a l’Ajuntament de Barcelona

Es reforçaran els serveis bàsics a les persones convocant més de 800 places en l’àmbit de l’educació i més de 250 d’atenció social

El regidor de Presidència, Eloi Badia, ha destacat la importància d’una convocatòria que “suposarà una millora clara de l’ocupació pública i que ens permetrà estabilitzar i consolidar la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona”

 

La Comissió de Govern ha aprovat avui 1.911 places d’Oferta Pública d’Ocupació. Aquestes places s’afegeixen les 41 places aprovades aquest any de Parcs i Jardins i 70 places de Guàrdia Urbana. En total l’any 2017 s’hauran aprovat 2.022 places. Aquestes places es sumen a les 293 aprovades l’any 2016 i a les 106 places d’oferta pública disponibles a l’inici del mandat que estaven aprovades i que no es van convocar.

En total, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en aquest mandat la convocatòria de 2.421 places d’Oferta Pública d’Ocupació, la major convocatòria realitzada per l’Ajuntament en tota la seva història.

Aquesta convocatòria se suma a les 23 borses de treball que s’han anat convocant en aquets mandat per a 1.003 noves incorporacions per incrementar la plantilla, en el marc del Pla de Recursos Humans 2016-2019. És a dir, 3.424 places convocades en total.

 

Reforç dels serveis bàsics com l’educació

La concreció de places convocades ha estat negociada i acordada amb els sindicats presents a la Mesa General de Negociació i s’ha centrat en els àmbits d’atenció a les persones i permetrà dotar la plantilla de treballadors i treballadores d’una major estabilitat, fet que ajudarà a millorar la qualitat de l’atenció a la ciutadania.

 

 

Es convocaran més de 900 places en l’àmbit de l’educació (484 d’escoles bressol i música i 423 d’educació primària i secundària) un dels sectors que més ha patit la temporalitat i també l’externalització dels serveis. En aquest sentit recordar que el consistori va incorporar al sistema de escoles bressol municipals tres centres i va subrogar el personal que hi treballava.

També és important destacar les places que s’han aprovat del sector d’atenció social, com són les de psicologia, pedagogia, treball social i educació social, molt centrades en serveis bàsics d’atenció a la ciutadania.

Un dels reptes del Govern municipal és mantenir i fins i tot millorar la percepció de la gestió i dels serveis municipals, apostant clarament per una gestió pública i eficient dels recursos i per una aposta per la millora continua dels equips tècnics i humans, especialment d’aquells que presten una atenció directa a la ciutadania o són considerats de caràcter bàsic per al bon funcionament de la ciutat i dels benestar dels barcelonins i barcelonines.

En aquest sentit, el 84,6% dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona valora positivament i aprova la gestió de l’Ajuntament de Barcelona, segons l’última Enquesta de Serveis Municipals realitzada de forma presencial a 6.000 barcelonins i barcelonines. L’Ajuntament de Barcelona és l’administració més ben considerada per la ciutadania i en els últims anys ha crescut aquesta valoració, de manera que aquest any ha obtingut la millor nota des de 1998.

L’Oferta Pública d’Ocupació té l’objectiu d’estabilitzar i consolidar la plantilla municipal a través del reforç tècnic dels equips municipals, restituir les vacants que es generin a causa de les jubilacions o altres motius de baixa, recuperar les funcions estratègiques que han estat externalitzades, reforçar les funcions i l’estructura municipal i recuperar la dotació de recursos humans en àmbits essencials.

A la vegada també es vol aturar l’aprimament sostingut de la plantilla de treballadores i treballadors públics que s’ha portat a terme en els darrers mandats, i dotar de musculatura i capital tècnic qualificat a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona, per donar resposta a les necessitats dels serveis bàsics.

L’Ajuntament ha treballat en les necessitats de recursos humans de l’estructura del consistori, tenint en compte les previsions de de baixes, jubilacions, la manca de recursos i l’interinatge sostingut i generalitzat en serveis i funcions bàsiques. L’objectiu és cobrir les baixes i jubilacions del personal funcionarial i reduir la temporalitat laboral un 70%, quedant en un 9%. Aquesta temporalitat es va veure agreujada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària que impedia als Ajuntaments fer us de la seva capacitat financera i que amenaçava als serveis públics perquè no permetia reforçar les plantilles municipals.

 

Convocatòria d’Oferta Pública d’Ocupació

Els principals àmbits de les 2.421 places de l’Oferta Pública d’Ocupació que es convocaran en els propers any són el de l’educació, seguretat i prevenció i extinció d’incendis, treball social, educació social, psicologia i salut, gestió i dret, arquitectura i enginyeria, i personal administratiu:

– L’Ajuntament de Barcelona va convocar el mes de febrer 169 places de Guàrdia Urbana (120 a través d’Oferta Pública d’Ocupació i 49 mitjançat mobilitat interadministrativa)

– Educació d’escoles bressol i música: 484
PROF. DE MÚSICA: 9
EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL: 475

– Educació primària i Secundària: 423
TS PROF EDUCACIO SECUNDÀRIA: 117
PROF. ARTS PLASTIQUES: 14
PROF. TECNICS FP: 57
MESTRE/A TALLER ARTS PLAS I DSS: 6
MESTRE/A: 106
FISIOTERAPEUTA: 1
AUDIOPROTESISTA: 1
LOGOPEDA: 2
TAUX EDUCACIO INFANTIL: 10

– Gestió i Dret i Administració: 716
TS DRET: 64
TS GESTIÓ: 55
GESTIO: 56
TS INFORMACIÓ: 31
TS INFORMATICA: 29
TS ORGANITZACIO: 15
TS ECONOMIA: 10
TM INFORMATICA: 1
TA INFORMÀTICA: 6
ADMINISTRATIU/-IVA: 11
AUXILIAR: 438

– Serveis socials: 251
TS PSICOLOGIA: 31
TS PEDAGOGIA: 11
TM TREBALL SOCIAL: 147
TM EDUCACIO SOCIAL: 62

– Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament: 100
TS SPEIS: 4*
TM SPEIS: 11*
BOMBER/A ACCES: 79
TM INFERMERIA SPEIS: 6
* Procés de selecció en curs

– Enginyeria i Arquitectura: 123
TS ARQUITECTURA: 44
TS ENGINYERIA: 25
TM ENGINYERIA: 24
TM ARQUITECTURA: 30

– Salut Pública: 55
TS MEDICINA: 4
TS VETERINARIA: 18
TS SALUT PUBLICA: 9
TM INFERMERIA: 9
TA GESTIO I SALUT: 7
TA LABORATORI: 8

– Altres: 100
TS ART I HISTORIA: 16
TS CIENCIES: 1
TS ARXIVISTICA: 2
TS ESTADISTICA: 1
TM BIBLIOTECONOMIA: 7
TA SUPORT LOGISTIC: 2
CONDUCTOR/A: 3
CUINER/A: 1
AUXILIAR SUPORT LOGISTIC: 2
PARCS I JARDINS*: 65
*Procés de selecció finalitzat per 24 places

 

Pla de Recursos Humans 2016-2019

El Pla de Recursos Humans 2016-2019 està orientat a modernitzar la plantilla municipal, millorar la contractació pública i recuperar la capacitat de gestió directa dels serveis en una darrera fase.

Els objectius principals d’aquest pla són:

– Reforçar tècnicament els equips
– Reforçar les funcions i estructura territorial de l’Ajuntament
– Recuperar dotació de recursos humans en àmbits essencials
– Restituir les vacants rellevants que es generin durant el mandat
– I millorar el repartiment de les càrregues de treball actuals.

En total, s’ha estimat l’impacte pressupostari d’aquest pla en uns 20 milions d’euros per a tot el mandat. Aquesta xifra ja contempla deixar de gastar 12 milions que actualment es gasten en serveis externs, per invertir-los en una plantilla de treballadors i treballadores públiques qualificats i especialitzats.

Paraules clau

ocupació/ Oferta Pública d’Ocupació/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina