L’Ajuntament de Barcelona presenta un contenciós contra la dissolució de Diplocat dictada pel govern estatal en aplicació del 155 : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona presenta un contenciós contra la dissolució de Diplocat dictada pel govern estatal en aplicació del 155

22/12/2017

La denúncia adverteix d’una possible extralimitació en l’ordre emesa per a dissoldre aquest organisme, del que forma part l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i d’altres administracions públiques

El contenciós apunta que per estatuts ha de ser el plenari l’òrgan competent per acordar la dissolució del Diplocat

 

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat un recurs contenciós-administratiu contra la ordre estatal de dissolució del Patronat DiPLOCAT (Catalunya Mon-Consell de Diplomàcia Pública e Catalunya), emès pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en virtut de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola avalada pel Senat.

DIPLOCAT és un Consorci adscrit a la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia, i està integrat per 39 membres, entre ells diverses administracions públiques com ara l’Ajuntament de Barcelona, i diversos actors socials i econòmics de la ciutat.

El recurs contenciós-administratiu planteja que hi pot haver una extralimitació en relació a l’acord del Senat, ja que, segons l’ajuntament, “en virtut del 155 no sembla que s’habiliti el govern de l’Estat per afectar els consorcis interadministratius”, com ho és, per exemple, el Diplocat. Sota aquesta premissa, segons es raona en el contenciós presentat, hi pot haver una manca de cobertura legal en la instrucció donada pel Ministre d’Hisenda i Funció Pública.

A més, el contenciós apunta que, amb aquesta ordre, “es pot estar cometent una infracció en el procediment de dissolució del Diplocat, ja que el màxim òrgan de govern del Diplocat és el Plenari, del qual és membre el representant de l’Ajuntament de Barcelona”, i per estatuts d’aquest, ha de ser el plenari l’òrgan competent per acordar la dissolució del Diplocat.Compartiu aquest contingut