Barcelona publica l’informe sobre salaris mitjans dels treballadors assalariats residents a la ciutat durant el 2016 : Servei de Premsa

Barcelona publica l’informe sobre salaris mitjans dels treballadors assalariats residents a la ciutat durant el 2016

30/12/2017

L’explotació de dades, realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament, permet disposar d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona

El sou mitjà dels residents a Barcelona va ser l’any 2016 de 29.176 euros bruts

L’any 2016 el salari de les dones va ser de 25.669 ϵ/any i el dels homes de 32.819 ϵ/any, de forma que la bretxa salarial de gènere a Barcelona va ser del 21,8%. Aquesta bretxa és lleugerament inferior a la d’anys anteriors (22,8% al 2015)

Es pot consultar l’informe complert a: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/salaris/a2016/index.htm

Adjuntem àudio del primer tinent d’Alcaldia (mp3): https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2017/12/salaris-1.mp3

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa. L’explotació realitzada pel Gabinet Tècnic de Programació de la Mostra Contínua de Vides Laborals (MCVL) de l’INSS, permet disposar d’una estadística detallada de salaris per a la ciutat de Barcelona amb característiques personals dels treballadors, tipus de relació laboral o sector que els ocupa.

L’estadística se centra en els salaris mitjans de l’any 2016, de les persones assalariades del Règim General de la Seguretat Social – excepte dels treballadors de la llar- residents a Barcelona. Tot i que l’àmbit de l’estadística de salaris és la ciutat de Barcelona, també es compara, com a referència, amb els salaris mitjans de Catalunya i Espanya.

L’estadística revela que el sou mitjà dels residents a Barcelona va ser l’any 2016 de 29.176 euros bruts. Aquest salari va ser un 14,5% superior al de Catalunya (25.491 ϵ/any) i un 23,2% superior al d’Espanya (23.677 ϵ/any).

Pel que fa a l’evolució de la capacitat adquisitiva dels treballadors de Barcelona, revela que des del 2010 al 2016, s’ha reduït en un -5,7%, descomptant de l’evolució nominal dels salaris l’efecte de la inflació. Aquesta disminució de la capacitat adquisitiva ha estat una mica superior a Barcelona que al conjunt de Catalunya (-5%) i d’Espanya (-3,8%).

Pel que fa a la bretxa salarial, l’any 2016 el salari mitjà de les dones va ser de 25.669 ϵ/any i el dels homes de 32.819 ϵ/any, de forma que la bretxa salarial de gènere a Barcelona va ser del 21,8%. Aquesta bretxa és lleugerament inferior a la d’anys anteriors (22,8% al 2015).

Per categories professionals, a Barcelona l’any 2016 el grup de Llicenciats i Alta direcció va rebre un salari mitjà de 51.948 ϵ/any, xifra que triplica el salari dels Auxiliars Administratius (17.303 ϵ/any )

Per sectors econòmics el salari més alt va ser el dels treballadors de les Activitats Financeres i Asseguradores, amb un ingrés anual de 51.767 ϵ/any. Els sectors amb un salari menor van ser l’Hostaleria i els Serveis Socials (15.860 i 16.126 ϵ/any respectivament).

El tipus de contracte i el tipus de jornada són dos elements discriminants del nivell salarial dels treballadors de Barcelona. Els treballadors amb contracte indefinit van tenir un salari mitjà de 30.888 ϵ/any, un 70% superior al dels treballadors temporals, que va ser de 18.038 ϵ/any. Aquest diferencial és encara més acusat, arribant a més del doble, quan comparem els treballadors a jornada completa (33.594 ϵ/any), amb els treballadors en situació de jornada parcial (15.208 ϵ/any).

Es pot consultar l’informe complert a:
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/salaris/a2016/index.htmCompartiu aquest contingut