L’Ajuntament posa en marxa una bústia d’idees pels treballadors i treballadores municipals : Servei de Premsa

L’Ajuntament posa en marxa una bústia d’idees pels treballadors i treballadores municipals

10/01/2018Temps estimat de lectura: 1 minut

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa avui la bústia d’idees “Donem-hi una volta”, un canal dirigit als treballadors i treballadores municipals amb l’objectiu de posar en valor el coneixement i  el criteri dels i les professionals municipals gràcies a la seva experiència.  La bústia convida a proposar canvis que poden millorar el funcionament intern del dia a dia a l’Ajuntament i, en definitiva, els serveis que es presenten a la ciutadania de Barcelona.

Posar a l’abast dels treballadors i treballadores aquestes bústies de suggeriments i propostes, de manera que el personal municipal pugui fer arribar les seves inquietuds i propostes de reformes, canvis i millores de la gestió municipal és una de les iniciatives del Pla d’Actuació Municipal.

Les temàtiques sobre les quals podem es podran aportar idees són:

– relació de l’Ajuntament amb la ciutadania

– funcionament d’equips i processos de treball

– coordinació interna

– tecnologies

– sostenibilitat a l’entorn de treball i estalvi econòmic

– millora dels serveis que presta l’Ajuntament

El període d’aportació finalitzarà el mes de març. Un cop analitzades, rebran resposta i, en el cas que siguin escaients, s’implementaran.

Es crearà un Comitè de valoració de les idees que valorarà la viabilitat de les idees aportades i decidirà quines es podran posar en marxa durant els propers dos anys. Per fer-ho, tindrà en compte les valoracions i comentaris que haguem fet la resta de treballadors.

Paraules clau

bústia d’idees/