Barcelona crea una nova Oficina Municipal de Dades : Servei de Premsa

Barcelona crea una nova Oficina Municipal de Dades

13/02/2018Temps estimat de lectura: 5 minuts

Serà la primera a Espanya i tindrà com a gran objectiu impulsar i coordinar la gestió eficient de les dades dins de l’Ajuntament

L’anàlisi de dades permetrà gestionar millor la ciutat, prestar millors serveis públics i disposar de les tècniques d’anàlisi més avançades per diagnosticar i fer prediccions de futur

La mesura de govern “Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons”, s’emmarca dins Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament i preveu un ús responsable i ètic de les dades

L’obertura de dades, com a bé comú, i, per tant, disponibles i utilitzables per a tothom però garantint els drets digitals de la ciutadania és una altra gran pota del pla municipal de gestió de dades

 

Barcelona es converteix en la primera ciutat espanyola en crear una l’Oficina Municipal de Dades que permetrà millorar la gestió de la ciutat a través de l’anàlisi de dades i desenvolupar polítiques públiques mitjançant l’evidència que aporten les dades que proporcionen el conjunt de serveis públics (serveis urbans, el padró, el wi-fi, el transport públic, tributs, etc) i el seu correcte tractament. Barcelona obre camí i es posiciona com a la primera ciutat espanyola en reconèixer la importància que tenen les dades per millorar els serveis públics, donar resposta als principals reptes urbans i analitzar i mesurar nous fenòmens.

L’ús responsable i ètic de dades és un element essencial dins Pla de Transformació Digital de l’Ajuntament que lidera el Comissionat de Tecnologia i Innovació Digital, i que posa especial focus en convertir les dades en un bé públic (Data Commons) i en l’estratègia de Dades Obertes. Aquest objectiu estratègic queda ara recollit i detallat en la mesura de govern “Gestió ètica i responsable de dades: Barcelona Data Commons” que proporciona una visió global del pla de gestió de dades a l’Ajuntament i dels canvis proposats per implementar-lo.

 

Oficina Municipal de Dades

La mesura més destacada és la creació de la nova Oficina Municipal de Dades que tindrà com a gran objectiu impulsar i coordinar la gestió eficient de les dades dins de l’Ajuntament a partir de tres línies de treball: la captació i l’emmagatzematge de les dades; l’analítica i les prediccions en tots aquells àmbits d’interès per a la gestió de la ciutat (demografia, trànsit, hàbits culturals, residus, qualitat de l’aire, opinió dels ciutadans…), i finalment la comunicació i difusió cap en fora de tots els resultats.

L’Ajuntament comptarà doncs amb una nova eina i les estructures de dades per convertir l’allau d’informació en coneixement útil i disposarà de les tècniques d’anàlisi més avançades per diagnosticar i fer prediccions de futur i desenvolupar polítiques públiques informades mitjançant l’evidència que aporten les dades. L’oficina, que penjarà de la gerència municipal, estarà formada per 40 persones (provinents de l’Institut Municipal d’Informàtica (IMI) i del Gabinet Tècnic de Programació (GTP)) i estarà dirigida per Marius Boada.

Una infraestructura important per a la captura, gestió i integració d’aquestes dades és el nou magatzem de dades corporatiu anomenat CITYos, una plataforma d’analítica avançada de dades que permetrà una visió unificada d’informació de ciutat. Està basada en productes open source i amb la intenció d’oferir-se a la comunitat. Possibilitarà l’emmagatzematge de dades a escala Big-data i fa un pas endavant en la gestió de les ontologies (com estructurar, ordenar i poder trobar la informació) i la qualitat de les dades.

Pel que fa a l’anàlisi d’aquestes dades i la seva gestió amb coneixement, s’enfortiran els projectes i serveis basats en dades («data driven») fent un ús intensiu de dades i metodologies d’analítica de dades i «data science», per adaptar millor i més ràpidament els serveis a les necessitats reals de ciutadans, respondre a problemes reals i identificar i gestionar riscos reals. Aquesta aposta també ha de permetre adaptar l’Ajuntament per gestionar millor les dades i dotar-se de noves eines com són l’analítica de dades o el Big Data, per donar resposta als reptes d’una societat canviant i cada cop més complexa i poder, en definitiva, mesurar nous fenòmens.

Alguns exemples concrets: un nou quadre de comandament per a la gerència municipal, que millori la presa de decisions, l’Observatori de l’Habitatge que permeti un estudi permanent de l’evolució del mercat de l’habitatge; o el monitoratge de la Gentrificació per aportar informació i dades que ajudin a definir respostes per aturar els processos d’expulsió de veïns i comerciants dels barris de la ciutat També l’impuls d’un Sistema d’Informació Integral dels Espais i Activitats Econòmiques de Barcelona (EIAE), amb l’objectiu de donar resposta a la mancança d’informació integrada de les activitats econòmiques.

 

Les dades com a bé comú però garantint els drets i la privacitat de la ciutadania

Altres actuacions destacades passen d’una banda per una concepció de les dades com a bé comú, i, per tant, disponibles i utilitzables per a tothom. L’obertura de dades en la mesura possible als sectors industrial i civil ha de permetre enfortir l’economia local i les acciones de la societat civil. De l’altre, per un ús responsable de les dades que ens allunyi de la imatge tantes vegades evocada del “gran germà”, garanteixi drets digitals i la privacitat de la ciutadania.

– Obrir cada cop més les dades municipals

Portal Open Data. L’any 2011 va entrar en funcionament el portal Open Data BCN (http://opendata-ajuntament.barcelona.cat/). Posa a disposició bona part de les dades generades per l’Ajuntament, permetent el seu accés i la seva reutilització. Institucions, empreses i ciutadans disposen d’una eina d’un enorme potencial per a la innovació social, econòmica i de govern de la ciutat. Ara es vol donar un impuls definitiu a aquesta plataforma amb el principal objectiu d’aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades.

 

Barcelona Data Exchange: Portal de dades Municipal

S’està desenvolupant el web central de Dades Municipals, element essencial del Data Commons, per tal d’organitzar, centralitzar i millorar els formats, la re-usabilitat (mitjançant la interoperabilitat) i l’accés a totes es dades publicades per l’Ajuntament. Integrarà i/o fusionarà diversos webs municipals actuals: Estadística, Barcelona Economia, Open data, Geoportal, BcnRoc, Estudis d’Opinió, etc.

– Protegir la privacitat dels ciutadans

Per fer-ho, l’Ajuntament de Barcelona crea la figura del “delegat de protecció de dades”, d’acord amb el nou Reglament de protecció de dades europeu (RGDP). La seva finalitat és garantir la privacitat i la sobirania de dades dels ciutadans en particular sobre les dades dels ciutadans – dades de caràcter personal – que gestioni l’Ajuntament en la prestació dels seus serveis.

La Mesura s’acompanya d’una Instrucció sobre l’Oficina Municipal de Dades, que defineix el model de governança i els rols i responsabilitats d’aquells persones responsables de la planificació i supervisió de la gestió de dades a l’Ajuntament.

 

Document relacionat 1/2

Document relacionat 2/2

Descarregar tall de veu

Paraules clau

Dades/ Oficina Municipal de Dades/