L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges amb serveis per a la gent gran de Ca l’Isidret, al barri de Provençals del Poblenou : Servei de Premsa

L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges amb serveis per a la gent gran de Ca l’Isidret, al barri de Provençals del Poblenou

02/03/2018Temps estimat de lectura: 5 minuts

L’edifici compta també amb una part dels habitatges en dret de superfície per a joves i per a veïns de l’entorn, així com un paquet d’habitatges destinats a lloguer social

Als baixos de l’edifici ja funcionen dos equipaments públics: un casal per a la gent gran i un centre de barri

L’Ajuntament ha lliurat avui les claus de 25 habitatges amb serveis per a les persones grans al barri de Provençals de Poblenou, a l’edifici de Ca l’Isidret, situat a la cantonada dels carrers Pere IV i Josep Pla. Es tracta d’un edifici de promoció municipal construït per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) que té un total de 83 pisos.

 

 

D’aquests, 29 estan reservats per a les persones grans – 25 dels quals s’han lliurat avui, mentre que els 4 restants s’entregaran els propers dies-. Els pisos destinats a persones grans tenen al voltant de 40 metres quadrats de superfície, responen al model d’habitatges amb serveis, és a dir, que consten d’un dormitori, sala d’estar, cuina i bany adaptat. Pel que fa a les peculiaritats tècniques, són les següents:

– Terrasses i sales comunitàries d’esbarjo.
– Zona de bugaderia comunitària d’autoservei.
– Banys equipats amb una dutxa a ras de paviment per facilitar-ne l’accés i evitar caigudes.
– Llum d’emergència per a l’orientació del llogater en cas de fallada en el subministrament elèctric.
– Alarma centralitzada en bany i dormitori, que permet donar avís en el supòsit d’incident.
– Cuines equipades amb plaques elèctriques.
– Endolls situats a una alçada suficientment còmode del sòl per evitar que la persona gran realitzi esforços innecessaris.

Els serveis que ofereixen aquests habitatges, que gestiona l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament són de diferents tipologies.

Serveis de tipus general:

– Consergeria.
– Neteja dels espais comuns.
– Altes d’aigua a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
– Alta de la línia telefònica per a l’ús exclusiu del servei de teleassistència.

Serveis de suport social:

– Atenció social i individual als usuaris.
– Facilitar el coneixement dels recursos del barri, i ajudar en la seva utilització.

Serveis de suport personal:

– Actuacions de caire preventiu i de promoció de l’autonomia personal que eviti el deteriorament físic i psíquic dels usuaris.
– Actuacions per fomentar les relacions de bon veïnatge i de participació en la comunitat.
– Neteja setmanal a fons de cadascun dels habitatges, un cop al mes.
– Petit manteniment dels habitatges, sempre que la reparació no requereixi de professional especialitzat.
– Instal·lació i manteniment d’aparells de teleassistència en tots els habitatges.
– Coordinació de les actuacions amb els centres de serveis socials de la zona i altres serveis públics que puguin ser requerits pels usuaris.

Els col·lectius destinataris d’aquests pisos són persones grans, amb carències d’habitatge o que visquin en un lloc amb dificultats d’accessibilitat i/o d’habitabilitat (solidesa o salubritat) amb un grau d’autonomia funcional per a les Activitats Bàsiques de la Vida Diària.

Els criteris d’accés a aquest tipus d’habitatges són:

– Persones grans a partir de 65 anys.
– Persones amb unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma. El grau d’autonomia es determina segons el que estableix la sol·licitud de programes i serveis socials d’atenció a la gent gran.
– Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.
– Acreditar la residència continuada mitjançant empadronament en el municipi de Barcelona en els darrers dos anys.
– Persones amb un nivell de renda de fins a 2,5 vegades l’IPREM, és a dir, fins 24.850,48 euros (1 membre) i 25.619,05 euros (dos membres)
– Persones que no disposin d’habitatge o que tinguin un amb problemes d’accessibilitat i/o habitabilitat.
– La composició familiar o la unitat de convivència és de dues persones com a màxim, sempre més grans de 65 anys.

Els habitatges amb serveis volen donar a les persones grans que hi viuen el suport necessari per mantenir la seva autonomia personal el màxim de temps possible, evitant institucionalitzacions no desitjades. També proporcionen espais confortables on les persones grans poden desenvolupar activitats en grup, amb l’objectiu de compartir i fomentar la participació activa en l’equipament i la integració en la comunitat.

 

Habitatges en dret de superfície i per al lloguer assequible

A banda dels 29 pisos per a persones grans que a partir d’avui comencen a ser habitats pels seus llogaters, a Ca l’Isidret es lliuraran també properament –la tramitació dels contractes està ja en procés- 42 habitatges en dret de superfície, de dos o tres dormitoris i pensats per a unitats de convivència d’entre 1 i 6 persones.

Els pisos de dues habitacions tenen entre 61’25 metres quadrats i 74’55 metres quadrats. Els pisos de tres habitacions tenen entre 68’65 metres quadrats i 86’13 metres quadrats. Hi ha una reserva de dos habitatges adaptats de dues habitacions.

El preu per metre quadrat dels pisos en dret a superfície es fixa en 1.800 euros el metre quadrat.

Dels 42 pisos que es lliuren en dret de superfície, n’hi ha 13 que es reserven per a menors de 35 anys, és a dir, per a col·lectius joves. Uns altres 10 pisos estan reservats per a veïns i veïnes del barri o de l’entorn més proper, són els pisos de la reserva territorial. N’hi ha 2 reservats per a persones amb mobilitat reduïda.

El règim de superfície és un model de tinència d’habitatge públic en el qual l’adjudicatari adquireix la propietat de l’habitatge per un període de 75 anys, però el sòl queda en mans de l’administració pública. Un cop transcorregut el període, la propietat de l’habitatge retorna a l’Ajuntament.

Finalment, aquesta promoció també inclou 12 habitatges destinats a lloguer assequible, que també està en fase de tramitació de l’adjudicació.

 

Equipament per al barri, als baixos

Als baixos de Ca l’Isidret està ja funcionant un equipament de proximitat per al barri. Es tracta d’un casal de 1.634 metres quadrats, que en el seu programa d’activitat té integrada tant la programació dirigida a la població general com l’activitat específica per a les persones grans.

L’obra de l’edifici de Pere IV amb Josep Pla es va iniciar l’any 2013, i a més de la construcció dels habitatges i els equipaments, l’Ajuntament ha urbanitzat el camí de Ca l’Isidret. El preu de construcció de l’edifici ha estat de 7.774.374 €.

Paraules clau

gent gran/ habitatge/ Sant Martí/