Barcelona comptarà el 2018 amb un centre de referència per a la cura de les persones : Servei de Premsa

Barcelona comptarà el 2018 amb un centre de referència per a la cura de les persones

05/03/2018

El nou servei s’ubicarà al 127 del carrer Viladomat i serà una realitat aquest mateix any un cop finalitzin les obres d’adequació que hi ha previst fer

El centre serà un punt d’informació i orientació per a totes les persones i famílies cuidadores, professionals, entitats i organitzacions que intervenen en processos de cura, però també per a tota la ciutadania que requereixi d’informació i assessorament legal, social o psicològic.

La ciutat de Barcelona comptarà amb un nou centre d’informació i assessorament per a la cura de les persones, un dret i un sector imprescindibles. D’aquesta manera es vol posar en valor una realitat històricament oblidada i infravalorada, malgrat ser una part central de la vida. El servei s’ubicarà a l’edifici on actualment es troba el PAMEM (Viladomat 127), un cop s’ha fet efectiu el traspàs de totes les persones usuàries de la mútua municipal al Servei Català de la Salut (CatSalut). La previsió és que entri en funcionament durant el proper estiu, un cop finalitzin les obres d’adequació de l’espai que hi ha previst fer.

Aquesta és una de 68 accions contemplades en la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura, que l’Ajuntament de Barcelona va presentar el passat mes de maig amb l’any 2020 com a horitzó, una inversió addicional de 59 milions d’euros durant aquest mandat i l’objectiu concret de garantir el dret a ser cuidat amb qualitat i a cuidar en condicions socials i laborals adequades. El nou centre funcionarà com un servei per informar i assessorar la ciutadania sobre els recursos existents al voltant de la cura de les persones i vol convertir-se en un indret central de referència que treballi de manera coordinada amb tots els serveis i recursos del territori. Per aquest motiu, la seva definició ha implicat multitud d’àrees de l’Ajuntament, com són les de salut, feminismes, economia, ocupació i drets socials, entra d’altres. El centre neix amb la voluntat de donar resposta a tots els perfils:
– Persones i famílies cuidadores.
– Cuidadores professionals a la llar.
– Persones receptores de cura (persones amb alguna malaltia o en situació de dependència i/o de discapacitat; persones grans que necessiten suports més o menys continuats; famílies amb infants i adolescents que requereixin suport en el procés de criança i educació).
– Ciutadania en general, partint de la base que 8 de cada 10 persones seran cuidadores en algun moment de la seva vida.

Els objectius que s’ha fixat l’Ajuntament en matèria de cures de les persones són clars: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la coresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures. És per aquest motiu que el consistori ha volgut presentar aquesta iniciativa fent-la coincidir amb la setmana durant la qual se celebra el Dia Internacional de les Dones. De fet, el 90% de la feina de cura a persones majors de 65 anys la fan familiars i altres membres de la xarxa relacional, que en la seva gran majoria són dones. Addicionalment, les dades mostren que del total de persones contractades a jornada parcial, el 18,6% són dones que tenen cura d’infants o persones adultes malaltes o en situació de discapacitat o dependència. En aquest sector, a més a més, la presència de dones estrangeres és especialment elevada: les no comunitàries afiliades al sistema especial de persones ocupades en la llar són el 43,5% del total, enfront del 5,6% que representa aquest mateix col•lectiu en el conjunt d’afiliacions dels diferents règims de la Seguretat Social.

La importància que les administracions públiques incrementin el seu acompanyament i responsabilització vers la cura s’aprecia en un fet evident, i és que es tracta d’una activitat en la qual totes les persones es veuran implicades d’una manera o altra al llarg de la seva vida, ja sigui rebent la cura o donant-la segons el cicle vital i altres circumstàncies particulars com pot ser l’aparició d’una malaltia. A Barcelona, una de cada quatre persones estan cuidant algun familiar o convivint amb necessitats especials d’atenció per motius de salut física o mental. Aquest nou centre, per tant, vol contribuir a donar resposta a una necessitat social de gran magnitud i que afecta al conjunt de la població, però també a les reivindicacions vehiculades per les entitats de suport a col•lectius sovint invisibilitzats com són els de familiars de persones amb malalties cròniques o els de persones que treballen en el sector informal de la cura. El seu funcionament i els serveis que inclourà s’han definit a partir de les aportacions realitzades per part d’entitats, professionals especialitzats i ciutadania. Aquestes aportacions s’han fet entre el setembre del 2017 i el gener d’enguany, després de recollir-se en sessions participatives de reflexió i debat amb grups d’interès i a través d’entrevistes a col•lectius i persones clau.

 

Funcions del centre

El nou centre aspira a demostrar la seva necessitat i el seu potencial oferint els següents serveis:

1.- Informació i orientació

Servei d’informació presencial, telefònic i via portal web sobre els recursos existents a la ciutat per tal de proporcionar de forma integral una primera orientació a les persones usuàries i, en funció de les seves necessitats i demandes, derivar-les vers els serveis més adequats. D’aquesta manera es busca enfortir i potenciar el que ja s’està fent, evitant duplicar serveis existents, però facilitant que les persones trobin la informació sistematitzada i en un únic lloc. La informació concreta inclourà diferents aspectes:
– Serveis i recursos per a la cura: aspectes pràctics sobre l’accés als serveis, ajudes tècniques i adaptacions de la llar, a banda d’aspectes relacionals, la salut de la persona cuidadora o la conciliació amb la feina, per exemple.
– Ocupació i formació professionalitzadora: recursos per a persones que volen trobar feina com a cuidadores professionals i també formació bàsica i especialitzada per a la cura.
– Aspectes jurídics: temes relacionats amb la tasca de la cura (professional i no professional), aspectes clau de la persona que rep la cura (drets i graus de protecció) i també de la persona cuidadora familiar.
– Suports emocionals i psicològics: orientació individual i accés a activitats grupals com són els grups d’ajuda mútua.

2.- Coneixement i trobada

El servei aspira a poder afavorir l’intercanvi i la relació entre persones, professionals i organitzacions usuàries, amb tallers formatius, accions de difusió i l’organització d’espais de trobades. Aglutinarà els estudis, eines o recursos web relacionats amb aquest àmbit. Això, més enllà de fer difusió i sensibilitzar la ciutadania, també ajudarà a poder processar aquesta informació i extreure les dades més rellevants que facilitin la presa de decisions.

3.- Coordinació i treball en xarxa

Els professionals del centre vetllaran per tenir actualitzat el mapa de recursos de la cura, en constant interacció amb els agents i entitats del territori. D’aquesta manera detectarà els agents clau i generarà una xarxa de referents, amb els quals es podrà reunir de forma periòdica per tal d’actualitzar la informació disponible sobre les activitats i, arribat el moment, dissenyar i avaluar de forma conjunta les millores que es podrien introduir per millorar la cura.

El centre començarà a treballar amb una primera etapa de sis mesos de pilotatge i es dotarà d’un comitè assessor de professionals i entitats per contrastar millores de funcionament i l’ampliació progressiva de funcions i serveis.

 

Enllaç relacionat

Enregistrament roda de premsaCompartiu aquest contingut