Jornada de comercialització pública de l’energia: experiències europees i implicació de la ciutadania : Servei de Premsa

Jornada de comercialització pública de l’energia: experiències europees i implicació de la ciutadania

03/05/2018Temps estimat de lectura: 3 minuts

Una jornada ha reunit a Barcelona experts europeus i estatals per a fomentar l’interès per posar en marxa noves comercialitzadores públiques.

Durant la jornada s’han donat a conèixer alguns dels elements que caracteritzaran Barcelona Energia, la nova comercialitzadora pública d’energia elèctrica, que començarà a operar el proper mes de juliol

L’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) estan treballant per un canvi de model energètic basat en l’estalvi i l’eficiència, les energies renovables, una generació distribuïda, la gestió de la demanda, la democratització de l’energia i l’empoderament de la ciutadania i en la lluita contra la pobresa energètica.

Les administracions locals tenen un paper clau en la transició energètica, i és per aquest motiu que l’AMB i l’Ajuntament de Barcelona han organitzat la jornada Comercialització Pública de l’energia: Experiències europees i implicació de la ciutadania”, que s’ha celebrat avui a l’espai Franesca Bonnemaison de Barcelona.

La constitució de Barcelona Energia, empresa pública comercialitzadora d’energia, forma part del canvi de paradigma quant a la gestió des dels ens locals i al veritable servei del ciutadà. És per això que Eloi Badia, regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona i Vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, ha fet la presentació d’aquesta nova comercialitzadora pública d’electricitat durant la jornada.

Durant la presentació s’ha confirmat que Barcelona Energia començarà a operar el proper mes de juliol, abastint en un primer moment la totalitat d’equipaments municipals de Barcelona. També s’està estudiant l’ampliació a la resta de municipis de l’àrea metropolitana. En una segona fase, a partir del gener del 2019, el servei s’obrirà a la ciutadania, arribant a unes 20.000 famílies de la ciutat.

Segons Badia, “la nova comercialitzadora té l’objectiu de posar en valor el paper fonamental de les ciutats en la transició energètica. Així, hem creat una empresa 100% pública i que proporcionarà energia verda i de proximitat, alhora que oferirà serveis i la millor tarifa a cada ciutadà. No tindrem cap problema en proposar una reducció de la potència contractada o mesures personalitzades d’estalvi i eficiència, perquè el nostre fi no serà mai buscar el benefici econòmic, sinó el benestar i l’empoderament de la ciutadania”.

Barcelona Energia oferirà diferents tarifes, que es calcularan per trams de consum i per càpita, per tal de fomentar l’eficiència. També posarà en marxa una tarifa solar, per aquells usuaris que tinguin plaques solars instal·lades a casa seva, fent un balanç entre l’energia generada i la consumida. També hi haurà una tarifa variable en funció del preu horari del mercat elèctric, així com una tarifa de representació per als autoproductors.

 

Experiències de municipalització de l’energia

La Jornada “Comercialización Pública de la energía: Experiencias europeas e implicación de la ciudadanía” es s’ha dividit en diversos blocs. En el primer, l’expert i assessor en polítiques energètiques Javier García Breva ha fet una introducció sobre el lideratge de la iniciativa local en la gestió pública de l’energia, en el qual ha explicat amb quina naturalesa del canvi de model energètic requereix un nou concepte d’ordenació del territori que inclogui l’energia.

“És molt important la capacitat de les ciutats per a la transformació ambiental i social; en aquest sentit tenen camí per recórrer traslladant les directives europees a un nivell local. Cal incloure l’energia en la ordenació del territori”, ha afirmat.

També ha reivindicat l’accés dels usuaris als contenidors intel·ligents, que sovint són poc accessibles per als veïns.

Un segon bloc ha servit per compartir diferents experiències de ciutats de l’Estat com Cádiz, Pamplona i la cooperativa Efiduero, que agrupa 200 municipis d’Espanya i Portugal.

A nivell europeu també hi ha participat iniciatives com Our Power, d’Escòcia, i Energy Cities, una associació de ciutats europees per la transició energètica.

Paraules clau

energia/ sostenibilitat/