Obert el període de presentació de candidatures ciutadanes per formar part de la Comissió Assessora de Processos Participatius : Servei de Premsa

Obert el període de presentació de candidatures ciutadanes per formar part de la Comissió Assessora de Processos Participatius

29/05/2018

L’Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per a la presentació de candidatures de la ciutadania per a formar part de la Comissió Assessora de Processos Participatius de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta comissió és un òrgan consultiu que forma part del sistema de garanties basat en òrgans externs estables regulats en el nou Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel Plenari del Consell Municipal el passat 6 d’octubre.

Les candidatures es podran presentar fins el dia 10 de juny i els representants es triaran a través de la plataforma digital decidim.barcelona. Les persones interessades hauran de presentar la seva proposta a través del Registre General de l’Ajuntament i hauran d’incloure una declaració confirmant que no incorren en cap incompatibilitat recollida en el Reglament.

La Comissió Assessora és un òrgan de caràcter consultiu formada per 6 persones externes a l’Ajuntament de reconegut prestigi, expertes i amb coneixements sobre participació ciutadana i amb coneixement en temes d’inclusió, gènere i diversitat cultural. D’aquestes, 2 seran a proposta del Consell de Ciutat, 2 a proposta de la Comissió de Govern i 2 més que les decidirà la ciutadania. Aquest òrgan ha d’assessorar, acompanyar i vetllar perquè els processos participatius es duguin a terme amb la màxima qualitat i rigor.

Les seves funcions són:Compartiu aquest contingut