Barcelona millora la coordinació en les situacions de maltractament a les persones grans i treballa per ampliar el coneixement d’aquesta problemàtica : Servei de Premsa

Barcelona millora la coordinació en les situacions de maltractament a les persones grans i treballa per ampliar el coneixement d’aquesta problemàtica

12/06/2018

L’Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona han signat un nou conveni per facilitar que els professionals de l’àmbit sanitari i social col·laborin durant el procés de detecció, valoració i intervenció davant les situacions de risc de maltractament

L’acord s’ha donat a conèixer durant una jornada específica organitzada amb motiu de la commemoració el proper 15 de juny del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans

Un total de 112 persones grans van ser ateses en Centres de Serveis Socials de Barcelona per haver patit algun tipus de maltractament durant l’any passat

La ciutat de Barcelona ha aprovat un nou conveni per millorar l’atenció de possibles casos de maltractament entre les persones grans, un procediment específic que garanteix la coordinació efectiva entre els diferents dispositius del sistema sanitari i dels serveis socials per facilitar un abordatge integral i conjunt davant qualsevol cas que es pugui donar a la ciutat. L’acord, signat entre l’Ajuntament i el Consorci Sanitari de Barcelona, s’ha presentat aquest dimarts durant una jornada monogràfica que s’ha celebrat a la ciutat, amb la participació de diferents professionals, i que coincideix amb la commemoració el proper 15 de juny del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament envers les Persones Grans. Durant la jornada, celebrada també amb una finalitat formativa, s’han repassat d’altres aspectes d’una problemàtica socialment silenciada, ja sigui pel fet que els abusos es produeixen majoritàriament en l’entorn familiar o bé perquè les víctimes no perceben la denúncia com un pas que pot facilitar trencar amb aquesta situació.

El nou procediment és una mesura més en el conjunt d’iniciatives que s’han anat prenent en els últims anys a la ciutat. Arriba en un moment en què l’Ajuntament ha donat un fort impuls a una sèrie de mesures en favor de la gent gran i quan s’està acabant d’elaborar una estratègica específica centrada en l’envelliment. Durant aquest mandat, per exemple, s’ha ampliat el Servei de Teleassistència Municipal fins a les 96.000 persones, el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) ha arribat a les 20.000 persones, el programa Radars s’estendrà a 53 barris de la ciutat i s’han incrementat també fins assolir xifres rècord altres serveis com són els Àpats a Domicili i En Companyia, el programa Vincles, el Respir o el Servei d’Atenció i Urgències a la Vellesa (SAUV).

Específicament en el cas dels maltractaments, i anant més enllà del nou conveni, durant la jornada s’han repassat els diferents projectes que s’estan duent a terme actualment pel que fa a la promoció del bon tracte a les persones grans. L’Ajuntament de Barcelona ja preveu mesures de sensibilització, com és el programa Sóc gran, i què?, però també la revisió i actualització del web que funciona com a espai d’intercanvi i d’instruments didàctics (www.bcn.cat/bontactegentgran), i que ara incorporarà també una vessant preventiva. Addicionalment, també s’organitzen anualment als diferents Casals de Gent Gran municipals desenes de xerrades de sensibilització i d’informació en temes de protecció jurídica.

En qualsevol cas, la millora en l’abordatge dels casos que es poden produir és una part central en el combat contra els maltractaments de les persones grans. En aquest capítol, per exemple, s’ha treballat un instrument de detecció a través del Servei de Teleassistència que es posarà en marxa en els propers mesos. També s’està treballant per millorar els diferents protocols d’actuació i d’intervenció amb els cossos de seguretat, fiscalia i jutjats de guàrdia, per valorar adequadament el nivell de risc en cada cas i proposar, si s’escau, protecció policial o mesures cautelars que ajudin a protegir a la persona i evitin la seva victimització. Igualment, el manteniment i el reforç del protocol de detecció de sospites en l’acte de valoració de la dependència és clau, perquè amb 12.000 avaluacions anuals és un dels principals instruments de detecció precoç del qual es pot disposar.

A banda de la sensibilització o l’abordatge, hi ha un tercer element a tenir en compte, com és la millora del coneixement del fenomen dels maltractaments i la innovació en el tipus d’abordatge que es pot fer en cada cas. Per aquest motiu s’està desenvolupant una eina diagnostica adreçada als professionals que els ajudi a valorar on està la problemàtica central del cas i determinar on cal posar el focus de la intervenció. Hores d’ara s’ha iniciat un estudi per tal d’identificar i conèixer les situacions en què es produeix maltractament, com a base per preveure situacions i patrons conductuals, i també com a pas previ per oferir orientacions als professionals en l’abordatge.

La discriminació de la gent gran per motius d’edat és un fenomen social creixent que s’ha convertit en una de les tres grans formes de discriminació de la nostra societat, just darrere del racisme i del sexisme. L’any 2017 els Centres de Serveis Socials de Barcelona van recollir fins a 112 casos en què persones de més de 65 anys van ser ateses per haver patit algun tipus de maltractament durant l’any. Sumant els maltractaments patits en anys anteriors, la xifra s’eleva als 298 casos. La gran majoria d’aquests casos tenen a veure amb un maltractament psicològic o emocional, o bé amb casos de negligència en la cura d’aquestes persones.

Bona part d’aquests maltractaments, de fet, tenen a veure amb estereotips o prejudicis, com poden ser el deteriorament físic i/o psíquic, la passivitat, la inutilitat o la malaltia. En són factors de risc per patir-los la dependència, l’aïllament social, ser dona, el deteriorament cognitiu i les alteracions de la conducta, la demència, la pobresa, els antecedents de maltractament i la baixa autoestima. Ara bé, tenint en compte la tendència de la població a un progressiu envelliment i a l’augment de la taxa de sobreenvelliment, aquesta situació es podria agreujar, tal com ha advertit l’Organització Mundial de la Salut (OMS). El fenomen és una realitat complexa i sovint una de les formes de violència més invisible, perquè es produeix en l’espai personal i íntim de la persona i no és fàcil de detectar, i per aquesta raó el nou procediment vol contribuir a fer que els serveis socials i de salut actuïn proactivament per prevenir aquestes situacions.Compartiu aquest contingut