Barcelona posa en marxa els primers quatre Espais de Salut Comunitària a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona posa en marxa els primers quatre Espais de Salut Comunitària a la ciutat

14/07/2018

La iniciativa busca fer visible i posar en valor uns equipaments pensats per potenciar els programes de prevenció i promoció de la salut de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona i l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB) han activat recentment tres nous Espais de Salut Comunitària a la ciutat, que s’afegeixen a l’Espai Social de Salut Comunitària de la Guineueta en el qual des de 2014 col·laboren l’Institut Català de la Salut, el districte de Nou Barris i l’ASPB. Amb aquesta iniciativa es comença a donar forma a la futura xarxa d’espais referents en salut comunitària als barris. La intenció és fer visible i posar en valor uns equipaments vinculats als territoris que actuaran a la vegada com a referents i com a nous motors d’atracció als programes que ja es desenvolupen en el marc del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB), i que tenen per objectiu la millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones. El BSaB està present actualment en 25 barris de sis districtes diferents en què s’han detectat més necessitats de priorització per l’existència d’indicadors que vinculen situacions de mala salut amb situacions socioeconòmiques concretes.

Els quatre espais estan ubicats en quatre districtes diferents: al Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de la plaça del Pi, a Ciutat Vella; l’Espai Bàrkeno de Sants; el Casal de Barri de la Verneda, i l’Espai Social i de Salut de la Guineueta. Tots els equipaments ja acullen actualment recursos municipals, unitats operatives de salut, grups de treball dels plans comunitaris i d’altres actors que fan possible la xarxa ciutadana de promoció de la salut en l’espai comunitari.

Als quatre espais es desenvoluparan una bona part dels 167 programes que han funcionat en els darrers anys de la mà de BSaB. En són exemples les Escoles de Salut, les trobades del programa d’habilitat de criança i l’estratègia d’educació per a la salut sexual i reproductiva del programa SIRIAN, entre molts d’altres. Igualment, els nous Espais de Salut Comunitària podran acollir també les taules de salut emmarcades en els diferents plans comunitaris de barri, així com grups de treball sectorials. Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a visualitzar entre la ciutadania el potencial de la salut comunitària.

 

Barcelona Salut als Barris, en progrés i estenent la seva actuació

L’acció comunitària de salut a la ciutat, emmarcada dins de BSaB, té com a objectiu promoure la bona salut de la població dels barris més desfavorits, i abordar així les desigualtats de salut amb un model basat en la participació del veïnat i dels diversos sectors que incideixen sobre la qualitat de vida als barris, sempre amb metodologies consensuades.

L’Ajuntament de Barcelona ha augmentat substancialment els recursos dedicats al programa Barcelona Salut als Barris (BSaB), fins al punt que entre els anys 2015 i 2019 es triplicaran. Això ha permès estendre’l a barris que es troben en una situació més desfavorida. En concret, BSaB ha passat de 13 a 25 barris i ha pogut activar noves línies d’intervenció, com el programa Jo+Ve per a adolescents i joves que poden accedir a les seves primeres experiències prelaborals.

La població d’aquests 25 barris, i per tant usuaris potencials dels programes, és de 390.000 persones. En conjunt, la dotació econòmica per aquest pròxim any 2019 serà d’1,4 milions d’euros. En total està previst destinar a salut comunitària 5,1 milions d’euros en quatre anys a la ciutat de Barcelona.

BSaB representa un treball en xarxa en què participen molts agents: els districtes, escoles, Consorci Sanitari de Barcelona, altres serveis públics com Serveis Socials i els equips d’atenció primària de salut, centres esportius municipals, Barcelona Activa, equipaments de proximitat, entitats socials i veïnat, entre d’altres. En només un any (2017) s’han fet 167 intervencions de salut amb 11.718 persones participants. L’estratègia segueix una perspectiva de cicle vital, fomentant les intervencions que es realitzen amb famílies, a la infància i/o amb joves, però que no descuida la població adulta i la gent gran, amb iniciatives com les 14 Escoles de Salut per a Gent Gran desplegades a tot Barcelona.

L’evidència disponible aporta ja dades de com una forta activitat comunitària en determinats barris aconsegueix incidir en la salut de la ciutadania. Així, comparant dades de l’Enquesta de Salut de 2001 i 2011 a Barcelona, s’ha pogut mostrar millores en l’estat de salut percebut entre les dones i en el consum de drogues en homes allà on l’acció comunitària és més intensa.Compartiu aquest contingut