L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou model per agilitzar la gestió de la Llei de Dependència : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un nou model per agilitzar la gestió de la Llei de Dependència

09/08/2018

La primera de les quatre noves oficines que configuraran el futur model d’atenció a la dependència funciona des del passat mes de juny al districte de Gràcia

El dispositiu de reforç municipal s’ha iniciat amb 3.000 casos pendents d’avaluació i la intenció és que a partir d’ara el sistema sigui molt més àgil, eficaç i proper al territori, tot i que en els últims sis mesos el consistori ha enllestit més de 7.000 PIA

L’Ajuntament de Barcelona recorda tant al govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya la necessitat de mantenir i ampliar el nivell de finançament que permeti que les persones amb grau de dependència reconegut puguin accedir als serveis públics o a les prestacions econòmiques incloses a la Llei

Laia Ortiz: “Hem de fer una crida des dels municipis. En primer lloc, aquesta llei no respon a les necessitats actuals, i en segon lloc, la normativa vigent a Catalunya fa que sigui un tràmit molt farragós, amb una aplicació molt burocràtica que atempta contra la transparència i contra l’efectivitat d’una llei que hauria de servir per garantir drets”

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el desplegament d’un nou model per a la gestió de la llei de Dependència i l’elaboració dels Programes Individuals d’Atenció (PIA), la qual cosa suposarà l’entrada en funcionament progressiva de quatre centres específics que es dedicaran només a aquesta tasca, i que en una primera fase han estat concebuts com un dispositiu de reforç per accelerar els tràmits necessaris per al desplegament de la Llei de Dependència en la seva totalitat.

 

 

El primer d’aquests centres funciona des del passat mes de juny al districte de Gràcia i compta amb un equip específic que està format per 1 directora, 15 treballadores socials que destinen tota la seva jornada laboral a la realització de PIA’s i 7 administratius/ves que els donen suport. Tots aquestes persones han rebut una formació inicial per desenvolupar les seves funcions i per accedir a les aplicacions informàtiques de Dependència, Servei d’Ajuda a Domicili, Teleassistència i del Servei Integral d’Atenció Social (SIAS).

Amb la seva posada en marxa, el primer dels quatre centres s’ha fixat l’objectiu d’enllestir abans del mes de novembre els 3.000 casos pendents d’elaboració de l’acord PIA inicial, la qual cosa fa necessària la visita a domicili per conèixer les condicions de vida i l’entorn físic i relacional de la persona. L’objectiu és eixugar al màxim les llistes d’espera. Aquest dispositiu de reforç se centra en aquelles persones que viuen en el seu domicili particular que ja tenen reconegut un grau de dependència prèviament.

La tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha remarcat que a Barcelona “avancem en el nou model d’atenció agilitzant els tràmits, fent-los més directes, i donant més informació a les persones dependents, a les famílies i a les persones cuidadores. A Barcelona hi ha avui 29.731 persones amb Plans Individuals d’Atenció”.

Ortiz ha volgut posar en relleu també la necessitat de modificacions en la normativa vigent, en assenyalar que “hem de fer una crida des dels municipis, perquè té impacte en tots els municipis. En primer lloc, aquesta llei no respon a les necessitats actuals, ni al canvi demogràfic, ni a les necessitats de finançament. I en segon lloc, la normativa vigent a Catalunya fa que sigui un tràmit molt farragós, amb una aplicación molt burocrática que atempta contra la transparència i contra l’efectivitat d’una llei que hauria de servir per garantir drets.

La realització de la resta de PIA’s, els d’aquelles de persones que estan ingressades en un centre residencial o en places de llarga estada en un centre sociosanitari, recau en el Consorci de Serveis Socials de Barcelona a través d’un pla de xoc que s’encarrega d’algunes de les tipologies de PIA descrites. El Consorci és titularitat en un 60% de la Generalitat de Catalunya i en el 40% restant de l’Ajuntament de Barcelona. En el procés de reconeixement de LAPAD, la Generalitat s’encarrega de la valoració del grau de dependència i l’Ajuntament de Barcelona realitza l’elaboració de PIA. L’ens local té la competència de la prescripció de serveis públics i prestacions econòmiques de la Cartera de Dependència.

L’acumulació de casos pendents d’elaboració de PIA inicial o modificacions es va produir a partir de l’any 2015 arran de l’entrada massiva i no escalonada en el sistema per part de la Generalitat de les persones amb grau I de dependència, la qual cosa va provocar un augment exponencial als centres de serveis socials de Barcelona de casos a l’espera de l’elaboració o de la revisió del seu PIA. Ara bé, això no vol dir que fins al passat mes de juny no s’hagi fet res per pal·liar aquesta situació. Hores d’ara, l’Ajuntament calcula que queden pendents d’elaborar un total de 13.000 PIA’s a la ciutat de Barcelona, una disminució del 28,8% respecte als que hi havia pendents al desembre del 2017. De fet, aquest últim semestre s’han incorporat al sistema al voltant de 7.600 persones, però s’han aconseguit realitzar més de 7.300 PIA’s, un increment del 25,8% respecte a l’anterior semestre.

L’objectiu del Dispositiu és la reducció de les llistes d’espera i ajustar els terminis d’elaboració del PIA als que marca la normativa existent. Es tracta d’una solució que s’aplicarà a la vegada que s’elabora un únic model d’atenció a la Dependència

De fet, aquesta és una de les 20 mesures recollides en el projecte Impulsem!, l’ambiciós procés de reforma i actualització del Serveis Socials de Barcelona, dissenyat amb el concurs dels i les professionals que hi treballen i engegat amb la intenció de millorar l’eficiència del sistema i fer-lo més àgil.

El nou model serà únic a tota la ciutat per tal de garantir l’equitat en l’atenció independentment de la zona de la ciutat en què es visqui, però també l’equitat en la metodologia de treball per part dels professionals. Igualment, la centralització del sistema en quatre centres concrets i no en els 40 Centres de Serveis Socials serà més eficaç, perquè serà més fàcil i ràpid assumir els canvis constants que s’han produït a nivell normatiu i procedimental durant els últims anys en el desplegament de la Llei de Dependència.

A més a més, aquests quatre centres s’ubicaran seguint els criteris de distribució del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) i, per tant, permetran una major coordinació amb el territori i una major proximitat amb els diferents equipaments d’atenció a les persones grans. En definitiva, la idea no és només reduir el temps que una persona valorada amb grau de dependència ha d’esperar per accedir a la cartera de serveis, sinó actualitzar de forma més àgil els serveis i prestacions de les persones que ja compten amb un PIA fet i centrar-se més en el persona dependent i les seves famílies.

<b>Una tasca conjunta</b>

Un dels principis que emmarca la Llei de Promoció de l’Autonomia i atenció a la Persones en situació de Dependència (LAPAD) és la col·laboració interadministrativa. En el procés de gestió de la LAPAD que es porta a terme a la ciutat de Barcelona aquest principi està molt present la Generalitat valora la situació a la vegada que facilita les indicacions i coordina l’aplicació durant l’Elaboració dels PIA inicials i les modificacions que porten a terme els professionals de l’Ajuntament de Barcelona. És de capdal importància que la col·laboració es continui portant a terme simplificant i facilitant aquesta gestió als ciutadans i a la vegada als professionals que hi participen.

En un context de forts ajustos pressupostaris que s’ha donat durant els darrers anys, el desplegament de la Llei de Dependència ha estat marcat per una pèrdua progressiva de recursos econòmics. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Barcelona recorda tant al govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya la necessitat de mantenir i ampliar el nivell de finançament que permeti que les persones amb grau de dependència reconegut puguin accedir als serveis públics o a les prestacions econòmiques incloses a la Llei.Compartiu aquest contingut