Primer aniversari dels atemptats del 17 d’agost : Servei de Premsa

Primer aniversari dels atemptats del 17 d’agost

17/08/2018

Contingut de l’acte – Desarrollo del acto – Contents of the event

 

10:30h Contingut de l’acte:

1. Interpretació musical del Cant dels Ocells a càrrec de 15 alumnes violoncel·listes de les escoles municipals de música de Barcelona.

2. La conductora de l’acte, Sra. Gemma Nierga, dóna la benvinguda i presenta la lectura del fragment del poema de John Donne a càrrec de joves de diferents religions en 8 llengües:
Català / castellà / portuguès / francès / anglès / italià /alemany / neerlandès
Correspon al llibre “Devotions Upon Emergent Occasions” (Devocions sobre situacions inesperades) , diu:

«Ningú és una illa, complet en ell mateix.
Cada home és un bocí del continent, una part de la terra; si el mar se n’emporta una porció de terra, tota Europa queda disminuïda, tant li fa si és un promontori, o la casa d’un dels teus amics, o la teva pròpia casa: La mort de qualsevol home m’afebleix perquè estic lligat a la humanitat.
Per això mai preguntis per qui toquen les campanes: toquen per a tu.»

3. La conductora dóna pas a la Interpretació de 4 peces musicals a càrrec de 50 alumnes de les escoles municipals de música i del Conservator:
– Imagine de John Lennon
– Somewhere over the rainbow (The Wizard of Oz)
– Hallelujah de Leonard Cohen
– Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa

4. Comiat a càrrec de la conductora de l’acte.

____

10:30h Desarrollo del acto:

1. Interpretación musical del Cant dels Ocells a cargo de 15 alumnos violoncelistas de las escuelas municipales de música de Barcelona.

2. La conductora del acto, Sra. Gemma Nierga, presenta la lectura del fragmento del poema de John Donne a cargo de jóvenes de diferentes religiones en 8 lenguas:
Catalán / castellano/ portugués / francés / inglés / italiano /alemán / neerlandés
Corresponde al libro “Devotions Upon Emergent Occasions” (Devociones sobre situaciones inesperadas), dice:

«Nadie es una isla, completa en si mismo.
Cada hombre es un trozo del continente, una parte de la tierra; si el mar se lleva una porción de tierra, tota Europa queda disminuida, es igual si es un promontorio, o la casa de uno de tus amigos, o tu propia casa: La muerte de cualquier hombre me debilita porque estoy atado a la humanidad.
Por eso nunca preguntes por quién tocan las campanas: tocan por ti.»

3. La conductora da paso a la Interpretación de 4 piezas musicales a cargo de 50 alumnos de las escuelas municipales de música y del Conservatorio:
– Imagine de John Lennon
– Somewhere over the rainbow (The Wizard of Oz)
– Hallelujah de Leonard Cohen
– Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa

4. Despedida a cargo de la conductora del acto.

____

10:30am Contents of the event:

1. Musical performance of the Cant dels Ocells (The Song of the Birds) given by 15 student cellists from the municipal music schools of Barcelona.

2. The presenter of the event, Ms Gemma Nierga, welcomes the attendees and presents the reading of a fragment of a poem by John Donne given by youths from different religions in 8 languages:
Catalan / Spanish/ Portuguese / French / English / Italian / German / Dutch
This corresponds to the book “Devotions Upon Emergent Occasions” which reads:

« No man is an island entire of itself; every man
is a piece of the continent, a part of the main;
if a clod be washed away by the sea, Europe
is the less, as well as if a promontory were, as
well as any manner of thy friends or of thine
own were; any man’s death diminishes me,
because I am involved in mankind.
And therefore never send to know for whom
the bell tolls; it tolls for thee.»

3. The presenter will pass over to the performance of 4 musical pieces given by 50 students from the municipal music schools and the Conservatory.
– Imagine by John Lennon
– Somewhere over the rainbow (The Wizard of Oz)
– Hallelujah by Leonard Cohen
– Qualsevol nit pot sortir el sol by Jaume Sisa

4. Farewell given by the presenter of the event.Compartiu aquest contingut