L’Ajuntament lliura la promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans de Quatre Camins, al barri de Sant Gervasi – La Bonanova : Servei de Premsa

L’Ajuntament lliura la promoció d’habitatges amb serveis per a persones grans de Quatre Camins, al barri de Sant Gervasi – La Bonanova

14/09/2018Temps estimat de lectura: 5 minuts

La promoció té 44 pisos i es dota de serveis diversos per donar suport tant de tipus general com social a les persones que hi viuen, més grans de 65 anys, i amb plena autonomia

Aquests tipus d’edificis es dissenyen amb espais comuns perquè les persones que hi viuen puguin desenvolupar activitats en grup i amb la idea que mantinguin la seva autonomia el màxim de temps possible

Aquesta és la 12a promoció d’habitatge que aquest Govern ha lliurat en el decurs d’aquest mandat, dels 72 que té ja en marxa

L’Ajuntament de Barcelona lliura avui els pisos de la promoció d’habitatge dotacional per a persones grans de Quatre Camins, que s’ha construït al carrer de la Vista Bella, 7-9, al barri de Sant Gervasi – La Bonanova, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.

 

 

 

 

Es tracta d’una promoció de 44 pisos amb serveis per a les persones grans, una tipologia d’habitatge públic, promoguda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) que es caracteritza perquè inclou a banda de l’habitatge, tot un seguit de serveis complementaris per atendre necessitats que ajuden a les persones grans que són autònomes, a continuar amb aquesta autonomia el màxim de temps possible.

Els 44 pisos de la promoció es distribueixen en una superfície útil total de 1.891 m2. L’edifici incorpora també 14 places d’aparcament de cotxe i 4 places de moto, que sumen una superfície útil de 462 m2. Pel que fa a les característiques dels pisos, tenen una superfície d’uns 40 m2 i responen al model d’habitatges amb serveis, és a dir, que consten d’un dormitori, menjador-sala d’estar, cuina i bany adaptat. El bany està equipat amb una dutxa al ras de paviment, per facilitar l’accés a les persones que hi viuen, i per evitar caigudes.

Els pisos s’equipen amb alarma centralitzada en el bany i el dormitori, que permet donar avís en el supòsit d’incident. Les cuines estan equipades amb plaques elèctriques. I finalment els endolls estan situats a una alçada suficientment còmode per evitar que la persona gran realitzi esforços innecessaris per endollar electrodomèstics.

L’edifici disposa també de diferents espais comunitaris:
– Terrasses
– Sales comunitàries d’esbarjo
– Zona de bugaderia i d’autoservei

 

Els serveis dels habitatges per a les persones grans

Els serveis que ofereixen aquests habitatges els gestiona l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament. Inclouen diferents tipologies de serveis.

Serveis de tipus general:
– Consergeria.
– Neteja dels espais comuns.
– Altes d’aigua a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona.
– Alta de la línia telefònica per a l’ús exclusiu del servei de teleassistència.

Serveis de suport social:
– Atenció social i individual als usuaris.
– Facilitar el coneixement dels recursos del barri, i ajudar-los perquè els utilitzin.

Serveis de suport personal:
– Actuacions de caire preventiu i de promoció de l’autonomia personal que eviti el deteriorament físic i psíquic dels usuaris.
– Actuacions per fomentar les relacions de bon veïnatge i de participació en la comunitat.
– Neteja setmanal a fons de cadascun dels habitatges.
– Petit manteniment dels habitatges, sempre que la reparació no l’hagi de fer un professional especialitzat.
– Instal·lació i manteniment d’aparells de teleassistència en tots els habitatges.
– Coordinació de les actuacions amb els centres de serveis socials de la zona i altres serveis públics que puguin ser demanats pels usuaris.

 

Les persones usuàries, i els criteris d’accés

Els col·lectius destinataris d’aquests pisos són persones grans, amb carències d’habitatge o que visquin en un lloc amb dificultats d’accessibilitat i/o d’habitabilitat (solidesa o salubritat) amb un grau d’autonomia funcional per a les activitats bàsiques de la vida diària.

Els criteris d’accés a aquest tipus d’habitatges són:

– Persones grans a partir de 65 anys.
– Persones amb unes condicions personals que garanteixin poder dur una vida autònoma. El grau d’autonomia es determina segons el que estableix la sol·licitud de programes i serveis socials d’atenció a la gent gran.
– Estar inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit.
– Acreditar la residència continuada mitjançant empadronament en el municipi de Barcelona en els darrers dos anys.
– Persones amb un nivell de renda de fins a 2,5 vegades l’IPREM, és a dir, fins 24.850,48 euros (1 membre) i 25.619,05 euros (dos membres)
– Persones que no disposin d’habitatge o que tinguin problemes d’accessibilitat i/o habitabilitat.
– La composició familiar o la unitat de convivència és de dues persones com a màxim, sempre més grans de 65 anys.

Els habitatges amb serveis volen donar a les persones grans que hi viuen el suport necessari per mantenir la seva autonomia personal el màxim de temps possible, evitant institucionalitzacions no desitjades. També proporcionen espais confortables on les persones grans poden desenvolupar activitats en grup, amb l’objectiu de compartir i fomentar la participació activa en l’equipament i la integració en la comunitat.

 

Avui hi ha un 40% més d’habitatge amb preus assequibles al districte de Sarrià-Sant Gervasi

Amb aquesta nova promoció, al districte de Sarrià-Sant Gervasi hi ha actualment 205 habitatges amb preus assequibles, dels quals 193 són habitatges de protecció oficial. Això significa que a data d’avui hi ha al voltant d’un 40% més d’habitatge públic del que hi havia al començament d’aquest mandat municipal: Al mes de juliol de 2015 hi havia un total de 148 pisos de preu assequible en aquest districte.

Per altra banda, amb la promoció de Quatre Camins ja sumen 12, les obres de promoció d’habitatge públic que ha acabat l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació aquest mandat a la ciutat, i que ja s’han adjudicat.

En marxa i en diferents estats de producció continuen unes altres 60 promocions d’habitatge públic bàsicament destinat al lloguer assequible i social. Entre totes, les 72 obres, sumaran un total de 4.644 habitatges que s’aniran afegint progressivament al parc públic d’habitatge de la ciutat. Es tracta d’una de les línies estratègiques més remarcables del Pla pel Dret a l’Habitatge que l’Ajuntament va impulsar l’any 2016 amb l’horitzó posat en el 2025. La línia de creació d’habitatge públic a través de l’obra nova, i que no és l’única d’aquest ambiciós pla, ja que també inclou la promoció delegada, impulsant iniciatives de cooperatives, inclou la compra i l’adquisició de l’ús de fruit d’habitatge privat, per convertir-lo en públic (531 habitatges ja s’han adquirit i 251 més estan en procés de compra), o l’impuls d’una empresa mixta d’àmbit metropolità per la promoció d’habitatge de lloguer a preu assequible.

L’impuls al creixement del parc de lloguer de l’habitatge, que augmentarà en 6 anys un 50% el parc públic de lloguer assequible de Barcelona, s’està fent bàsicament amb recursos municipals.

El finançament d’aquests projectes es fa en un 95% amb recursos de l’Ajuntament, i amb el suport de la banca pública europea, és a dir, del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i del Banc del Consell d’Europa (BEC), donat que la participació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat espanyol són testimonials. De fet, en aquests moments l’aportació de la Generalitat i de l’Estat és la més petita des de 1981.

Paraules clau

habitatge/ Sarrià-Sant Gervasi/