Obert el període de sol·licitud de les subvencions per a les activitats esportives extraescolars : Servei de Premsa

Obert el període de sol·licitud de les subvencions per a les activitats esportives extraescolars

15/09/2018

Les sol·licituds es poden presentar fins al 3 d’octubre telemàticament i a les oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

L’Institut Barcelona Esports ha obert el període de sol·licitud d’ajuts per realitzar activitats extraescolars esportives durant el curs 2018-19. Les subvencions tenen un pressupost assignat de 2.600.000€ i estan destinades a infants d’entre 6 i 17 anys amb famílies de renda limitada, amb la unitat familiar empadronada a Barcelona i amb la preinscripció a una activitat d’entitat esportiva homologada inclosa dins del programa d’esport extraescolar.

Es vol afavorir que els nens, nenes i joves de les famílies amb rendes baixes puguin practicar esports extraescolars sense que la situació econòmica de la família en sigui un impediment.

El període vigent per presentar les sol·licituds finalitza el 3 d’octubre (inclòs). La sol·licitud i la documentació es pot presentar telemàticament al portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) amb cita concertada.

Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts tots els menors de les unitats familiars que acreditin complir amb els requisits de la convocatòria. La renda disponible per membre de la unitat familiar és el criteri que marcarà el percentatge de l’activitat que es subvencionarà. Els barems són els que s’indiquen en el següent quadre:

 

Tal i com estableix la convocatòria dels ajuts, es fixa un cost màxim de les activitats que podran ser objecte de subvenció. Per al curs 2018-2019, el cost màxim subvencionable es situa en 324€, el que correspon a una subvenció del 90% del preu d’una activitat amb un cost de 360€.

 

Curs 2017-2018

El curs passat es van adjudicar 13.621 sol·licituds en total. D’aquestes, el 67,74% van ser subvencions del 90% del preu de l’activitat (9.227 ajuts), el 23,69% van ser subvencions del 60% del preu (3.227 ajuts) i el 8,57% subvencions del 30% del preu (1.167 ajuts).

Es pot trobar més informació sobre la convocatòria en la publicació oficial del BOPB i tota l’oferta d’activitats esportives extraescolars al web http://www.plaesportescolarbcn.cat/ca/Compartiu aquest contingut