El 43% de les persones que han participat al programa Nausica han aconseguit un contracte laboral : Servei de Premsa

El 43% de les persones que han participat al programa Nausica han aconseguit un contracte laboral

08/10/2018

Una avaluació externa del programa Nausica, de protecció i assistència a sol·licitants d’asil, destaca que les persones que hi accedeixen també tenen millors índex d’autonomia social i econòmica.

El programa Nausica, que atén les persones que es queden fora del programa estatal d’ajuda a refugiats i refugiades, destaca en els índex d’inserció laboral: 3 de cada 5 entrevistes laborals acaben en inserció.

Un altre informe de l’OCDE sobre immigració i refugi a Barcelona destaca el programa Nausica com a bona pràctica de governança entre diferents administracions, especialment la local, la més propera a la ciutadania.

El programa Nausica, d’atenció integral a persones sol·licitants d’asil, s’ha consolidat a Barcelona després de dos anys de funcionament. I ho ha fet a quatre nivells: el laboral, el personal, el social i l’econòmic. El 42,9% de les persones usuàries del programa han aconseguit, com a mínim, un contracte laboral. I 3 de cada 5 entrevistes laborals (el 60%) han acabat en inserció.

Part de l’increment de l’ocupabilitat en el marc del programa Nausica s’ha fet a través de cursos de formació per reorientar els perfils professionals cap a sectors amb capacitat d’ocupació. Des de l’inici s’han impartit un total de 110 cursos amb una taxa de cobertura formativa superior de 117%. Dos de cada deu usuaris han assistit a més d’una formació.

El programa Nausica, en marxa des de finals de 2016 com a prova pilot, atén persones amb perfil refugi que han quedat excloses del programa estatal o bé l’han esgotat i dona resposta a l’escassetat i rigidesa de les polítiques del Govern espanyol i dels governs europeus en aquesta matèria.

Segons l’avaluació externa del programa Nausica que ha fet la societat cooperativa Broll, dedicada a l’anàlisi de programes socials i polítiques públiques, de les 70 persones adultes que han estat ateses al dispositiu d’acollida previst al programa Nausica destaca el creixement en la seva autonomia personal, social i econòmica.
– El dispositiu d’acollida en 20 mesos ha aconseguit un increment del 18,1% de l’autonomia personal de 70 persones adultes. 8 de cada 10 usuaris aconsegueixen l’autonomia personal moderada o plena.
– També ha destacat per un increment del 49,5% en l’autonomia social d’aquests persones.
– I finalment, pel que fa a l’autonomia econòmica destaca un increment del 44,7%.

Durant els primers 20 mesos del programa Nausica, 124 persones n’han estat usuàries, 98 de les quals han accedit al dispositiu residencial. 70 persones són adultes, 46 homes i 24 dones, i les 28 restants són menors d’aquests nuclis familiars.

 

 

El programa Nausica atén les persones que per diversos motius queden exclosos del programa estatal o ja n’han exhaurit les prestacions. Aquest programa estatal ofereix habitatge i manutenció durant sis mesos, un període que es pot prorrogar fins als 12, 18 o 24 mesos en funció de la situació en què es troba la persona usuària. El Nausica és un programa municipal que ofereix allotjament temporal i una atenció social integral per aquelles usuaris que finalitzen el programa estatal sense assolir el grau d’autonomia necessària per viure al país amb els seus propis recursos.

Des de la seva posada en marxa en funcionament, el 2016, l’Ajuntament de Barcelona ha compartit aquest programa amb diferents municipis. Ciutats com València, Saragossa, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, o El Prat de Llobregat l’estan replicant. El tinent d’alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, també va presentar el programa Nausica a la Comissió Europea l’any passat en el marc d’una trobada per a la integració de persones migrants a les ciutats.

D’altra banda, un informe d’aquest 2018 de l’OCDE sobre immigració i refugi a la ciutat de Barcelona destaca el programa Nausica com una bona iniciativa de governança entre administracions, destacant-ne el paper dels municipis, l’administració més propera a la ciutadania. Aquest informe de l’OCDE indica que la gestió més eficient de les polítiques migratòries i d’asil és quan es fa de forma compartida entre totes les administracions.

L’avaluació externa del programa es pot veure a l’enllaç següent:
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2018/10/08114136/Informe-de-Govern-Nausica-.pdfCompartiu aquest contingut