Bon Pastor crea una Taula de Mobilitat per millorar el transport rodat al polígon : Servei de Premsa

Bon Pastor crea una Taula de Mobilitat per millorar el transport rodat al polígon

10/10/2018

L’objectiu és conèixer les rutines i dinàmiques de mobilitat del polígon de Bon Pastor i del Torrent de l’Estadella i ajudar a què les empreses introdueixin mesures per facilitar els desplaçaments laborals

El districte de Sant Andreu ha creat la Taula de Mobilitat de Bon Pastor/Torrent de l’Estadella, que actuarà com una fòrum de trobada entre els representants de les empreses, de les entitats del polígon i del districte de Sant Andreu. El fet de ser una de les principals zones de Barcelona amb polígon industrial en una trama urbana que es conjuga amb usos residencials i comercials comporta més complexitat a l’hora de gestionar la mobilitat de la zona.

És per això que l’Ajuntament constitueix ara aquesta Taula de Mobilitat amb l’objectiu de conèixer els hàbits i dinàmiques de mobilitat de les persones que treballen al polígon de Bon Pastor i del Torrent de l’Estadella, i del transport de mercaderies associat a les empreses. Es vol crear una via directa i estable de relació entre aquestes empreses i l’ajuntament. I a la vegada, constituir una xarxa de coneixement i de treball conjunt entre les diferents companyies, per tal que puguin col·laborar a l’hora de facilitar els desplaçaments laborals.

La Taula també ha de servir per informar de les opcions que els treballadors tenen per desplaçar-se més enllà de l’ús del cotxe particular i que ara s’ha constatat que són poc conegudes, i per dur a terme accions que promoguin transports alternatius.

Una tercera línia d’acció és la de donar a conéixer al conjunt d’empreses els exemples de companyies del mateix polígon que ja estan implantant plans de mobilitat en què s’ha estudiat les rutines de desplaçament dels seus treballadors.

En paral·lel, des del mes d’abril, el districte ha creat la figura del gestor de mobilitat del polígon de Bon Pastor i Torrent de l’Estadella, que al llarg d’aquests mesos ha estat recavant informació qualitativa de les diferents empreses a partir de d’entrevistes presencials. L’objectiu és obtenir, a finals d’any, dades de com es desplacen els treballadors de les diferents empreses a partir d’una mostra mínima del 10% de les companyies, prioritzant les que tenen plantilles més grans.Compartiu aquest contingut