L’Ajuntament de BCN impulsa amb el suport de PIMEC la primera Fira de Contractació Pública, on exposarà 80 futurs contractes per un import superior als 545 milions d’euros : Servei de Premsa

L’Ajuntament de BCN impulsa amb el suport de PIMEC la primera Fira de Contractació Pública, on exposarà 80 futurs contractes per un import superior als 545 milions d’euros

23/10/2018

La Fira neix com un espai de trobada entre l’Ajuntament i els seus potencials proveïdors per promoure en les licitacions públiques una major participació de les pimes, les empreses locals, emprenedores i innovadores

Es tracta d’una iniciativa pionera a Europa que el proper 20 de novembre servirà d’aparador dels principals contractes que l’Ajuntament licitarà durant el 2019 i el 2020 i on s’espera que hi participin uns 300 professionals

Per promoure la innovació, l’Ajuntament llença 27 reptes municipals i ciutadans oberts a les empreses perquè ofereixin solucions que aportin eficiència tècnica, social i ambiental en la prestació de serveis

L’Ajuntament, Barcelona Activa, PIMEC i Fundació PIMEC segellen una col·laboració estable per a la realització de projectes de foment de la compra pública, per afavorir el relleu generacional entre les pimes

Fruit d’aquesta col·laboració, es posa en marxa un servei pioner de suport emocional i psicosocial a l’empresariat autònom de la ciutat, a càrrec de la Fundació PIMEC i la Fundación Salud y Persona

En l’àmbit de l’Agenda 2030, la Fundació PIMEC donarà a conèixer els objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides de desenvolupament dins l’esfera empresarial de la Ciutat i treballarà a favor del seu assoliment per mitjà d’accions de divulgació, formació, acreditació, relacions internacionals i d’altres

L’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el suport de PIMEC, la I Fira de Contractació Pública Municipal, un espai de trobada entre l’Ajuntament i els seus potencials proveïdors, que té per objectiu impulsar la participació de les petites i mitjanes empreses, les empreses locals, emprenedores i innovadores en les licitacions públiques. La Fira, que vol promoure una contractació pública sostenible, transparent i accessible tindrà lloc el proper 20 de novembre al “Centre Internacional de Convencions de Barcelona”.

La celebració d’aquesta fira és una de les primeres concrecions del conveni de col·laboració estable que han signat l’Ajuntament, Barcelona Activa, PIMEC i Fundació PIMEC per promoure la participació de les pimes en la compra pública, afavorir el relleu generacional en les petites i mitjanes empreses i per oferir suport emocional a l’empresariat autònom de la ciutat.

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha remarcat la ”importància d’aquesta col·laboració publico privada per tenir una mirada necessària i diferent i apostar per una economia que pugui ser sostenible, innovadora i que doni a la petita i mitjana empresa el protagonisme que es mereix en l’economia de la ciutat”.

Pisarello ha subratllat l’aposta municipal per “fer de la contractació pública la principal eina d’incidència en el canvi de la concepció de l’economia de la ciutat amb la voluntat d’incorporar les pimes” i ha afegit que si “aquestes son capaces de vincular-se a l’economia circular, d’integrar les dones i d’apostar per una economia sostenible, tindran a l’Ajuntament al seu costat”.

La Fira és una iniciativa pionera a Europa que neix fruit d’aquesta col·laboració publico privada. Aquest esdeveniment es convertirà en un aparador de la contractació que l’Ajuntament té prevista en els propers dos anys, amb l’exposició d’aproximadament una vuitantena de projectes de contractació, on el món empresarial podrà participar en la definició estratègica dels futurs contractes i aportar iniciatives empresarials que afavoreixin la contractació pública sostenible, la innovació i la qualitat en la seva execució

PIMEC com a representant de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, difondrà entre les seves empreses associades la realització de la Fira i impulsarà la presentació en la mateixa de projectes empresarials sostenibles que incorporin innovació social, tecnològica i ambiental i actuacions econòmiques sostenibles arrelades al territori de la ciutat.

 

La I Fira de Contractació Pública Municipal: una iniciativa pionera a Europa

La Fira serà un espai de concertació entre l’Ajuntament i el món empresarial. Mostrarà una previsió anticipada dels principals contractes a licitar per part de l’Ajuntament en els propers 2019 i 2020. En total s’exposaran aproximadament una vuitantena de futurs contractes per un import estimat superior als 545 milions d’euros. Es convidarà les empreses a conèixer de primera mà les característiques de les contractacions que s’hi exposen, promovent-ne un coneixement més gran que permeti garantir una participació més diversa en les futures licitacions.

Els principals projectes de contractació de l’Ajuntament es troben agrupats en set estands temàtics: Serveis socials i Serveis a les persones, Gestió i logística d’edificis municipals, Esdeveniments i activitats cíviques participatives, Logística i aprovisionaments de l’Ajuntament, Gestió de la ciutat i l’espai públic, Obra pública i Serveis TIC.

S’exhibiran contractes de molt diversa índole, rellevants tant per les seves característiques tècniques singulars, com per la importància econòmica, o bé per la seva crida a la innovació. Alguns projectes destacables són el contracte de gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), la gestió i explotació d’11 instal·lacions esportives municipals de la ciutat, la gestió i promoció dels rodatges audiovisuals a Barcelona, la renovació de la xarxa d’aigua del ZOO sense excavació, o el manteniment de la pavimentació de la ciutat, entre d’altres.

A cada estand el personal tècnic municipal oferirà informació sobre aquests projectes de contractació i mantindrà un diàleg amb les empreses interessades a través d’entrevistes prèviament concertades a través dels diversos processos d’inscripció previstos al web que promocionarà la Fira.

 

DADES BÀSIQUES DELS CONTRACTES QUE ES PRESENTEN A LA FIRA
27 reptes per promoure la innovació

L’altre gran objectiu que persegueix la Fira és promoure la innovació en la contractació pública. Hi haurà un espai destinat a què les empreses puguin exposar a l’Ajuntament les seves propostes, idees i projectes més innovadors. Serà la porta d’entrada a idees i solucions innovadores que aportin eficiència tècnica, social i ambiental en la prestació de serveis a la ciutadania i resolguin els reptes i necessitats per crear una ciutat més sostenible.

Per a fer-ho, l’Ajuntament llença 27 reptes municipals i ciutadans oberts a les empreses per tal que aportin solucions innovadores per pal·liar les necessitats no resoltes que se’n deriven. Els reptes estan vinculats, entre d’altres temes, a millorar l’eficiència energètica, garantir la convivència a l’espai públic la gestió d’emergències, la mobilitat i la seguretat, la millora dels serveis a les persones i a fomentar l’ús de les dades i les TIC.

Entre aquests reptes podem destacar la cerca de propostes per a la gestió eficient edificis municipals, l’assoliment de paviments més sostenibles i silenciosos o la necessitat de trobar mesures innovadores per reduir el soroll de rodes de maletes o de l’oci nocturn. També es planteja a les empreses que aportin solucions que ajudin, per exemple, a mesurar la velocitat en vehicles de mobilitat personal (VMP), o a trobar solucions per a la introducció de la intel·ligència artificial en els serveis socials.

Es valoraran especialment les propostes provinents del món de l’emprenedoria, de les petites i mitjanes empreses, d’aquelles amb una oferta social o organitzativa innovadora, o que provinguin del sector tecnològic.

 

Una Fira que espera rebre 300 professionals al CCIB

La Fira tindrà lloc al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) el dia 20 de novembre de 9h a 14h. S’adreça a un públic empresarial i espera comptar amb la participació de pimes i del sector emprenedor, principalment de Barcelona i Àrea Metropolitana; associacions empresarials catalanes; empreses d’economia social, sindicats i universitats i departaments d’investigació i recerca.

La mostra permetrà posa en valor la tasca que s’està duent a terme des de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la contractació pública sostenible, promoure la lliure concurrència, la transparència i la igualtat d’oportunitats en les licitacions municipals.

Els espais on es desenvoluparà la I Fira de Contractació Pública Municipal són:

– Un espai central, d’uns 900 m2 aproximadament, que serà el centre de l’activitat firal, on s’hi encabiran els 7 estands temàtics, i un espai relacional central on les associacions empresarials, destacadament PIMEC, seran protagonistes.
– Dues sales, amb capacitat per a 50 persones assegudes, on s’hi oferirà un programa de presentacions monogràfiques relacionades amb els set àmbits temàtics de la Fira.
– Una sala anomenada Espai dels Reptes, on les empreses podran presentar solucions a reptes i necessitats no resoltes que l’Ajuntament plantejarà a través del web de la Fira.
– Una sala de conferències, amb capacitat per a 150 persones assegudes, on hi tindran lloc dues taules rodones sobre aspectes concrets de la contractació pública sostenible.

La compra pública i la innovació i El cost del cicle de vida en la compra pública són les dues taules que tindran lloc durant la Fira, a càrrec de persones expertes del món públic i privat. El seu objectiu és la divulgació de reflexions sobre aspectes generals destacats de les polítiques de compra pública sostenible, tant a nivell nacional com europeu.

 

PIMEC promourà una major participació de les pimes dins la contractació de l’Ajuntament

En el marc del conveni signat, PIMEC treballarà amb el suport de l’Ajuntament per a que més pimes i autònoms puguin participar als contractes que fa el Consistori. La patronal farà difusió entre les pimes de les oportunitats de compra pública de l’Ajuntament i les assessorarà per a que hi puguin presentar ofertes.

Al mateixa Fira de Contractació, PIMEC comptarà amb un punt d’informació per a que les pimes i autònoms interessats s’hi puguin adreçar i s’informin sobre els requisits i tràmits necessaris per a poder optar als concursos públics de l’Ajuntament.

La col·laboració entre PIMEC i l’Ajuntament en aquest àmbit s’emmarca dins la prioritat de la patronal d’aconseguir que les pimes tinguin un pes dins la compra pública similar al que tenen a l’economia en general i en línia amb d’altres països europeus. Així mateix, PIMEC fou l’única patronal de pimes de tot l’Estat a treballar esmenes a la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017).

 

Un conveni estable de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i PIMEC

L’Ajuntament, Barcelona Activa, PIMEC i la Fundació PIMEC han signat un conveni estable de col·laboració per sumar esforços i aconseguir objectius comuns d’una banda, en la compra pública, amb l’impuls de la Fira o de la contractació pública electrònica, i de l’altra en diversos àmbits empresarials, com ara afavorir el relleu generacional entre les pimes i donar suport emocional a l’empresariat autònom de la ciutat.

D’una banda administració i patronal es comprometen a col·laborar en diferents mesures adreçades a afavorir el creixement i la consolidació empresarial. Per exemple, PIMEC desenvoluparà un Programa de foment del relleu generacional a les pimes o col·laborarà en l’aplicació dels Programes de competitivitat de la Indústria i l’Economia circular dissenyats per Barcelona Activa, i que tenen com a objectiu fomentar la competitivitat de les pimes industrials.

Tot fomentat la igualtat de gènere i la presència de les dones al mon empresarial, el conveni posa de manifest que PIMEC donarà suport al programa LIDERA, tot difonent la seva oferta formativa amb l’objectiu que hi participin el major nombre possible de dones directives d’empreses vinculades a PIMEC. Igualment, es farà difusió dels serveis d’assessorament d’igualtat que les dues entitats desenvolupen.

Fruit d’aquest acord de col·laboració, les dues parts també es comprometen a impulsar l’Economia Digital i la digitalització del comerç. D’una banda participant activament en els programes de capacitació digital adreçats al col·lectiu de persones autònomes a través de l’oferta del Cibernàrium i, en el cas del comerç, desenvolupant el Pla d’actuació de comerç a Barcelona 2018 i reforçant l’estructura associativa PIME Comerç 2018.

En l’àmbit de l’Agenda 2030, la Fundació PIMEC donarà a conèixer els objectius de l’Agenda 2030 de Nacions Unides de desenvolupament dins l’esfera empresarial de la Ciutat i treballarà a favor del seu assoliment per mitjà d’accions de divulgació, formació, acreditació, relacions internacionals i d’altres.

 

En marxa un servei pioner de suport emocional i psicosocial a l’empresariat autònom de la ciutat

El conveni també estableix la posada en marxa d’un servei pioner d’atenció psicosocial i suport emocional a l’empresariat autònom de la ciutat, que s’emmarca dins del Pla de Salut Mental 2016-2022 promogut per l’Ajuntament.

La Fundació PIMEC i la Fundació Salud i Persona promouran el desenvolupament del programa de suport psicotècnic telefònic i presencial a professionals autònoms/es i els seus empleats/es, amb especial èmfasi a les persones amb especial situació de vulnerabilitat en col•laboració amb la “Fundación Salud y Persona”.Compartiu aquest contingut