Els Centres d’Atenció Primària (CAP) de Barcelona presenten alts nivells d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional : Servei de Premsa

Els Centres d’Atenció Primària (CAP) de Barcelona presenten alts nivells d’accessibilitat per a persones amb diversitat funcional

30/10/2018

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) presenten els resultats d’un exhaustiu estudi que referma el compliment de la normativa vigent i identifica els possibles nínxols de millora

L’accés als centres d’atenció primària (CAP), la recepció i els despatxos són els espais que presenten unes millors condicions d’accessibilitat

L’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han finalitzat l’anàlisi sobre els nivells d’accessibilitat que presenten els Centre d’Atenció Primària (CAP) a la ciutat. Es tracta d’un estudi que s’emmarca dins del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026, que coordina l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) i que pretén adaptar la ciutat als nivells més alts possibles d’accessibilitat per a tots els tipus de diversitat funcional. La conclusió principal és que la pràctica totalitat dels centres presenta un nivell d’accessibilitat adequat, conforme la llei, tot i que l’estudi també ha identificat un marge per aconseguir que petites millores concretes permetin fer un gran salt qualitatiu.

L’anàlisi ha estat força detallada, atès que ha suposat la visita per part de persones amb diversitat funcional a un total de 53 CAP dels 56 que hi ha a la ciutat. Aquestes persones són les que s’han encarregat d’analitzar ‘in situ’ els aspectes a millorar en cada cas. Gràcies a la seva feina s’ha pogut comprovar que el 98% dels centres són accessibles físicament, mentre que en el camp de l’accessibilitat comunicativa el percentatge mitjà arriba al 85%. Els resultats del treball els han presentat aquest dijous en roda de premsa el gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), Ramon Lamiel; la sotsdirectora del CatSalut, Marta Chandre, i la comissionada de Salut i Diversitat Funcional de l’Ajuntament, Gemma Tarafa.

Per fer l’estudi s’ha tingut en compte la metodologia Clear Code Architecture, que analitza amb detall 13 grups de diversitats funcionals diferents, des d’aquelles relacionades amb les dificultats per veure, sentir, parlar o caminar fins aquelles circumstàncies que poden resultar menys evidents, com per exemple tenir una talla baixa, dèficit cognitiu, hipersensibilitat o comunicar-se mitjançant el llenguatge de signes. En tres CAP es van fer més de 4.000 preguntes diferents, en 7 centres la xifra va ser superior a les 2.500 preguntes i en cadascun dels 43 centres restants es va trobar la resposta a prop de 180 interrogants.

Aquests són els 10 espais de cada centre que han estat analitzats amb detall:

 

1. Urbanització de l’entorn: 74% de cobertura.
– La majoria dels accessos no tenen barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda.
– Existeixen bones pavimentacions, rampes i baranes.
– La il·luminació de l’entorn és l’adequada.
Recomanacions de millora:
– Afegir paviment podotàctil a la urbanització,
– Arreglar els paviments en males condicions.
– Millorar les baranes i els passamans.
– Col·locar un cartell de confirmació de destí que sigui accessible universalment.

 

2. Accés: 96%
– Bona disposició d’elements sense reflexos.
– Bona amplada de les portes d’accés.
– Portes automàtiques totalment accessibles.
Recomanacions de millora:
– Senyalitzar adequadament les zones vidriades.
– Afegir senyals universalment accessibles.
– Que el paviment podotàctil arribi fins al taulell d’informació.
– Instal·lar alarmes d’emergències acústiques i lumíniques.

 

3. Recepció: 91%
– Zones de circulació àmplies a l’entrada.
– Disponibilitat de cadires.
– Paviments en bon estat.
– Bon contrast cromàtic entre partes i paviments.
Recomanacions de millora:
– Dotar les recepcions de material de suport a la comunicació com anells magnètics, interpretació en llengua de signes o informació en Braille.
– Instal·lar mobles universalment accessibles.
– Senyalitzar i protegir adequadament els pilars arquitectònics.
– Minimitzar els reflexos del paviment.
– Garantir l’accessibilitat dels dispositius electrònics d’autoservei.

 

4. Passadissos: 89%
– Amplada i il·luminació adequades.
– Poques barreres arquitectòniques.
– Parets i paviments suficientment contrastats.
Recomanacions de millora:
– Instal·lar passamans als passadissos més grans i eliminar alguns elements que disminueixen la seva dimensió.
– Senyalitzar adequadament els obstacles.
– Afegir senyalística accessible universalment.
– Protegir elements de seguretat que sobresurten de les partes com per exemple mànegues o extintors.

 

5. Escales d’ús públic: 89%
– Bona amplada i il·luminació.
– Sempre tenen passamans.
– Graons amb estesa i contrapetja ben dimensionades i sòlides.
Recomanacions de millora:
– Instal·lar doble passamà.
– Afegir paviment podotàctil.
– Modificar els esglaons amb volada per eliminar aquella part que sobresurt.

 

6. Ascensor: 83%
– Portes automàtiques i espai de gir correctes.
– Dimensions interiors i amplades de portes adequades.
– Majoria de botoneres en Braille.
Recomanacions de millora:
– Afegir paviment podotàctil de detecció de les portes dels ascensors.
– Afegir senyalística accessible universalment a les sortides de cada planta.
– Adequar alçades i contrast dels comandaments.
– Incorporar informació acústica.
– Millores puntuals per reduir el forat entre terra i cabina.

 

7. Lavabos: 70%
– Disponibilitat de bany adaptat a tots els centres.
– Bons paviments.
– Barres de suport i espai de transferència lateral.
Recomanacions de millora:
– Instal·lar manetes, pestells i aixetes accessibles universalment.
– Encesa de llum automàtica.
– Col·locar els miralls inclinats o bé a una alçada adequada.
– Afegir un sistema d’alarma per a caigudes.

 

8. Sales d’espera: 83%
– Bona il·luminació i paviment.
– Parets i paviments contrastats.
Recomanacions de millora:
– Alternar diferents tipus de cadires (amb i sense braços) i espais per a usuaris amb cadira de rodes.
– Espaiar algunes fileres per facilitar el trànsit.
– Instal·lar avisos de torn visuals i auditius.
– Fer materials de difusió i cursos accessibles.

 

9. Consultes: 87%
– Espai de circulació suficient.
– Cadires de dimensions correctes i amb respatller.
– Amplada de la taula d’atenció adequada.
Recomanacions de millora:
– Formar els professionals en atenció a la diversitat funcional.
– Eliminar els faldons que dificulten l’aproximació amb cadira de rodes.
– Incrementar l’espai del professional per fer-lo accessible.
– Dotar algunes consultes de lliteres regulables i altres elements accessibles.

 

10. Despatxos: 91%
– Cadires de dimensions correctes i amb respatller.
– Parets i paviments contrastats.
– Amplada de la taula d’atenció adequada.
Recomanacions de millora:
– Eliminar els faldons que dificulten l’aproximació amb cadira de rodes.
– Afegir senyalística accessible universalment.

 

Descarregar document relacionat en PDFCompartiu aquest contingut