L’Ajuntament de Barcelona decideix ampliar dues hores més el funcionament del CAS Baluard : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona decideix ampliar dues hores més el funcionament del CAS Baluard

09/11/2018Temps estimat de lectura: 4 minuts

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) obrirà ara entre les 7.00 i les 00.00 hores, quatre hores més respecte l’horari de 9.00 a 22.00 hores que tenia a l’estiu del 2016

Els CAS s’han consolidat a Barcelona com un recurs imprescindible per fer front a les drogodependències, mentre que tots els indicadors reafirmen la tendència global a cert descens en els consums de drogues per via intravenosa

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) Baluard obrirà a partir d’ara entre les 7.00 i les 00.00 hores, quatre hores més que a l’estiu del 2016 i dues hores més que l’horari que tenia abans de l’estiu d’enguany. La decisió arriba després que durant els últims tres mesos d’estiu el CAS hagi estat obert ininterrompudament durant 24 hores diàries, la qual cosa ha permès analitzar en detall els fluxos de les persones usuàries, el seu perfil, les seves necessitats i com es podia afinar el funcionament dels recursos de reducció de danys que existeixen a la ciutat de Barcelona. Aquests recursos, pioners a nivell mundial en molts aspectes des de l’obertura l’any 2004 de la primera sala de consum injectat supervisat a la ciutat, han evidenciat la seva utilitat per minimitzar les conseqüències adverses que el consum de drogues legals o il•legals ocasiona sobre la salut de l’individu o de la societat. Hi ha una dada molt clarificadora en aquest sentit: l’any 2005 es recollien mensualment prop de 13.000 xeringues als carrers de Barcelona, enfront de les prop de 2.300 que s’han recollit durant els mesos d’enguany.

 

 

L’obertura del CAS Baluard de 7.00 a 00.00 hores, amb l’ampliació de 22.00 a 00.00 hores, havia d’entrar en vigor el passat 31 d’octubre, però la decisió es va posposar deu dies més com a resultat de l’operació Bacar duta a terme al districte de Ciutat Vella el passat 29 de novembre per part dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els tècnics de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) van poder constatar un cert repunt en l’afluència d’usuaris al CAS de la zona durant els primer dies després de l’operació policial, tot i que actualment les xifres tornen a presentar una tendència a la baixa similar al nombre de consums que s’havien registrat prèviament durant els mesos anteriors.

Malgrat la gran variabilitat estadística, amb un rang molt ampli, l’equip professional de Baluard ha constat que al voltant del 70% dels consums nocturns es produeixen abans de les 00.00 hores i, per tant, el tancament fins les 7.00 hores de l’endemà és perfectament factible. La resta de la nit es produeix un degoteig intermitent i molt reduït de consums, atès que les persones usuàries del centre també es retiren per dormir. En qualsevol cas, cal destacar la voluntat de flexibilitat per adaptar-se a les circumstàncies i la possibilitat de tornar a canviar els horaris en cas que sigui necessari, com demostra igualment que durant els últims dies els 23 educadors de carrer que hi ha al districte de Ciutat Vella fent seguiment continu de la situació han reforçat els circuits d’actuació al voltant de les zones potencialment més conflictives i han pogut constatar que no s’ha produït cap alteració destacable, en part gràcies a l’augment de la presència policial.

Així doncs, en termes generals, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona valoren de forma molt positiva els resultats de l’operació Bacar, atès que la proliferació de pisos de venda i consum de drogues havia provocat moltes alteracions a nivell comunitari, però també tenia el potencial de provocar molts problemes de salut en els usuaris de drogues per via injectada en augmentar els consums de risc. De fet, gràcies a l’experiència professional dels equips tècnics i de l’obertura del nou CAS Baluard a l’octubre del 2017, amb unes instal•lacions més àmplies i amb capacitat per atendre un 30% més de pacients, els serveis d’atenció a les drogodependències han pogut assumir el repunt de consums que s’ha originat els darrers dies. Convé recordar que la intervenció educativa que es porta a terme als CAS i ens els espais de reducció de danys és insubstituïble i contribueix a que els usuaris deixin passar més hores entre consums, redueixin la dosis de substància injectada, incorporin coneixements de seguretat i salut, així com elements de civisme i bon ús de l’espai públic.

A banda de tot plegat, les dades diàries de seguiment que recullen els 15 centres d’atenció i seguiment que hi ha a Barcelona refermen que la situació actual de la ciutat pel que fa a la presència d’heroïna i d’altres drogues injectades és molt inferior a la que es registrava a finals del segle XX i principis del segle XXI. No només pel nombre de xeringues recollides a la via pública, sinó també perquè no s’han detectat noves incorporacions massives de persones consumidores als recursos disponibles. El nombre de persones que tornen a iniciar un tractament per consum de drogues injectades després d’una recaiguda ha passat de 902 l’any 1997 a 267 l’any 2017, mentre que els inicis de tractament nous han passat de 391 a només 75, xifres en qualsevol cas mínimes pel que fa a l’evolució històrica. Un altre element així ho constata: més del 90% de les persones ateses al CAS són conegudes. El seu perfil demostra que la seva edat mitjana ha augmentat en l’última dècada dels 30 als 42 anys i que gairebé el 70% tenen nacionalitat espanyola.

Paraules clau

prevenció/ salut/ seguretat/