L’Ajuntament de Barcelona, compromès amb l’ampliació del Macba : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona, compromès amb l’ampliació del Macba

29/11/2018

El Govern Municipal acata la decisió del Departament de Salut d’ubicar a la Capella de la Misericòrdia el futur CAP Raval Nord i demana a la resta d’administracions que integren el Consorci del Macba el seu compromís per buscar un nou emplaçament per garantir el creixement del museu

Un cop coneguda, la setmana passada, la decisió del Departament de Salut de construir el futur CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia –espai de titularitat municipal cedit al Consorci del Macba per poder fer créixer el seu projecte expositiu-, el Govern municipal vol expressar el seu ple respecte als criteris tècnics que han portat els responsables de Salut de la Generalitat a descartar les diferents alternatives proposades des de l’Ajuntament de Barcelona per ubicar el nou CAP Raval Nord. El Govern municipal entén que després de 12 anys cercant al barri un espai per ubicar aquest equipament sanitari tant necessari no s’ha pogut trobar cap altra alternativa que la finalment escollida, i acata aquesta decisió de la Generalitat. Els indicadors sòcio-econòmics de la població del barri del Raval situen Ciutat Vella com un dels districtes de la ciutat al qual cal posar més atenció en matèria de salut.

L’Ajuntament –una de les institucions que integren el Consorci del Macba- segueix donant tot el seu suport al pla estratègic Estratègia 2022, presentat i aprovat pel Consorci a finals de 2017. En aquest sentit –i atès que l’espai que havia d’acollir l’ampliació del museu passarà a tenir un ús sanitari- el compromís de les administracions que integren el Consorci s’entén que és total per tal de trobar el millor emplaçament perquè aquest equipament cultural de primer nivell pugui garantir el seu creixement. Des de l’Ajuntament es demana, també, el compromís – ferm i efectiu- de totes les administracions i de la Fundació Macba a l’hora de trobar els recursos econòmics que facin viable l’ampliació d’aquest equipament en un altre emplaçament. En els darrers 5 anys només l’Ajuntament de Barcelona ha fet un esforç pressupostari en aquest sentit. En relació a la disparitat d’opinions expressades públicament pels departaments de Salut i Cultura, el Govern Municipal espera que el Govern català s’expressi en una sola veu, i que aquesta sigui coincident amb la que expressa la ciutat.

Per tal que el CAP Raval Nord pugui construir-se al nou emplaçament triat pel Departament de Salut cal iniciar una sèrie de tràmits administratius. Amb l’objectiu d’informar els Grups, el Govern municipal ha convocat properament una reunió on donarà a conèixer tots els passos que caldrà fer i donarà resposta a la demanda de conèixer les raons tècniques que han portat a Salut de la Generalitat a prendre aquesta decisió. Caldrà revertir la cessió al Macba i incorporar l’ús sanitari en un equipament que està catalogat com a cultural. Un tràmit que ha de possibilitar que el CAP Raval Nord tingui una nova ubicació després de 12 anys de recerca d’espai i que cal aprovar en Comissió de Govern i al Ple de l’Ajuntament.Compartiu aquest contingut