Barcelona augmentarà la prevenció dels abusos sexuals i maltractaments als centres esportius i de lleure : Servei de Premsa

Barcelona augmentarà la prevenció dels abusos sexuals i maltractaments als centres esportius i de lleure

08/01/2019

En els propers mesos s’introduiran millores com petits canvis arquitectònics o d’espais físics, habilitar espais de recollida i comiat dels infants que realitzen activitats als centres esportius, comptar amb personal específic d’atenció als menors a recepció o vestuaris, o la ubicació de cartells explícits de prohibició de fer fotografies

En el primer trimestre de 2019, 125 responsables d’equipaments es formaran en la prevenció i atenció a l’abús sexual i maltractament infantil, i se sumaran al mig centenar de responsables que ja s’han format en el darrer any

La mesura segueix la línia de treball iniciada l’any 2016, quan l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa el programa per prevenir l’abús sexual i el maltractament infantil amb l’objectiu de mantenir una política de Tolerància Zero en aquest àmbit

L’Ajuntament revisarà els equipaments municipals per tal de millorar la protecció dels menors davant possibles casos d’abús sexual i maltractament. Els primers equipaments que es revisaran seran els Centres Esportius Municipals, els Casals Infantils, les ludoteques i els Centres Oberts. Posteriorment es revisaran i s’incrementaran les mesures de protecció de les biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona, els Centres Cívics, els Casals de Barri i els equipaments juvenils (Punts d’Informació Juvenil, Casals de Joves i Espais Joves).

 

 

L’objectiu és aconseguir que aquests equipaments siguin el màxim de segurs i que els seus professionals siguin capaços de saber reaccionar davant de situacions de revelació d’algun tipus de maltractament o abús vers els infants i adolescents. Per aconseguir-ho, el consistori durà a terme en els propers mesos diferents accions per augmentar la seguretat dels menors.

Al llarg del darrer any, responsables de diferents àrees del consistori han dut a terme una diagnosi dels centres esportius municipals, casals infantils, ludoteques i centres obertes. A partir d’aquesta primera diagnosi en coordinació amb els responsables dels equipaments, en els propers mesos s’introduiran millores per incrementar la seguretat i la protecció.

Així, es valorarà fer modificacions als equipaments, des de petits canvis arquitectònics o d’espais físics, fins a instal·lació de càmeres a passadissos, si s’escau, habilitar espais de recollida i comiat dels infants que realitzen activitats als centres esportius, comptar amb personal específic d’atenció als menors a recepció o vestuaris, o la ubicació de cartells explícits de prohibició de fer fotografies. En el cas dels equipaments específics per a la infància es preveuran també espais per reunions amb les famílies i espais de privacitat emocional en cas que fos necessari. Més enllà de la revisió dels equipaments ja existents, els nous equipaments que es construeixin es projectaran d’acord amb les mesures previstes en els protocols de prevenció.

També s’inclourà el telèfon de la infància 116 111 en els taulers de tots els Centres Esportius Municipals, els Casals Infantils, les ludoteques i els Centres Oberts.

També es redactaran protocols concrets perquè els responsables dels equipaments tinguin clar quines són les passes que han de seguir en cas de situacions abusives que puguin passar a les instal·lacions o bé situacions que coneguin a les instal·lacions. Això suposa que es crearan codis ètics de conducta per a les persones que treballin amb la infància i que s’hauran d’explicitar circuits interns de comunicació per posar en coneixement de les autoritats públiques les possibles situacions d’una manera ràpida i ordenada.

 

Formació per a 200 professionals d’equipaments

A banda, els responsables dels equipaments hauran de seguir una formació específica amb periodicitat anual i els equipaments hauran de comptar amb la figura del Delegat de Protecció, tal indica el nou protocol marc d’Actuacions contra el Maltractament a Infants i Adolescents de Catalunya.

Durant el darrer any, al voltant de 50 professionals d’equipaments esportius municipals i d’equipaments adreçats als infants han dut a terme una formació específica per conèixer els protocols per a prevenir els casos d’abús sexual i maltractament, i donar l’atenció deguda si es té coneixement d’algun cas. En el primer trimestre de 2019, es formaran altres 125 responsables d’equipaments

Afegir que tenim un pla de formació adreçat a tècnics i tècniques municipals que s’iniciarà al llarg del primer trimestre d’enguany.

El treball de la Taula Interinstitucional permet el treball en xarxa i la creació d’un banc de recursos pedagògics per treballar el tema, no només per a professionals o adults, sinó també amb els mateixos infants. Una de les característiques típiques d’una situació d’abús és que l’infant se’n senti culpable. La por i el trasbals emocional poden fer que vulgui guardar els fets com un secret. Per això una de les línies de treball que s’estan impulsant consisteix a parlar sense embuts del tema amb els infants, i que això els permeti apoderar-se i enfortir-se per, en el supòsit d’un abús o maltractament propi o d’altri, denunciar-lo.

 

Taula interinstitucional per a la prevenció de l’Abús Sexual Infantil

Al gener de 2018, el consistori va crear la Taula Interinstitucional per a la Prevenció de l’Abús Sexual Infantil, en què hi participen l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i diferents institucions del sector de la infància. Un òrgan que segueix la línia de treball iniciada l’any 2016, quan el consistori va posar en marxa el programa per prevenir l’abús sexual infantil. En aquest marc, s’ha creat un espai amb les entitats que treballen amb la infància, al qual s’explica i es trasllada la feina que es fa a la Taula Interinstitucional.

S’ha impulsat la revisió dels protocols de prevenció de l’abús sexual al Consorci d’Educació, s’ha dut a terme la formació de professionals i el consistori s’ha personat a casos d’abús sexual a centres educatius.

Les àrees i entitats representades en aquesta taula són les següents:
– Àrea de Drets Socials – Comissionat d’Educació, Infància ì Joventut de l’Ajuntament de Barcelona
– Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)
– Institut Barcelona Esports
– Consorci de Biblioteques
– Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
– Representants del 10 districtes de Barcelona
– Àrea de Ciutadania, Participació i Transparència
– Àrea de Seguretat i Prevenció
– Institut Infància i Adolescència
– Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya
– Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) de la Generalitat de Catalunya
– Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra
– Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
– Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
– Sindicatura de Greuges de BarcelonaCompartiu aquest contingut