L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona s’integra a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona : Servei de Premsa

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona s’integra a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

16/01/2019Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), consorci fundat el 1998 i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, passa a formar part del consorci públic Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), simplificant estructures administratives i optimitzant recursos públics municipals.

La integració dóna continuïtat a les funcions de l’IIAB com a instrument públic dedicat al coneixement que té per objectiu contribuir a millorar les polítiques locals que afecten a la infància i l’adolescència, com a etapa vital estratègica per a la cohesió social.  

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, està previst el trasllat de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona i de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge -les dues unitats pròpies especialitzades dins l’IERMB- al local cedit al barri de Gràcia per prestar els seus serveis públics amb major proximitat a la ciutat i visibilitat social.              

L’Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB), consorci fundat el 1998 i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, ha passat a formar part de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) consorci fundat el 1984 i adscrit a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, des del dia 1 de gener de 2019.

La decisió s’ha dut a terme per raons d’oportunitat, eficiència i interès públic i en considerar que les seves funcions es podrien dur a terme en millors condicions institucionals i operatives com a una unitat especialitzada en una institució de recerca social pública més gran, consolidada i amb llarga trajectòria com l’IERMB. La Presidenta del consorci IIAB i tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, va proposar la dissolució de l’IIAB com a consorci, que va ser aprovada per unanimitat pel seu Consell de Govern, integrat majoritàriament per l’Ajuntament de Barcelona, i també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta operació s’emmarca, per una banda, en la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de reforçar la recerca social aplicada com una eina útil i necessària per a la presa de decisions de política pública en clau municipal i metropolitana. És per això que, en el marc d’un nou contracte programa pluriennal de l’Àrea de Drets Socials amb l’IERMB (aprovat per la Comissió de Govern el passat desembre), l’Ajuntament segueix encarregant els serveis a l’IIAB ara dins de l’IERMB. Per altra banda, també està en línia amb el procés de reordenació organitzativa que està duent a terme l’Ajuntament de Barcelona en aquest mandat per tal d’optimitzar recursos i estructures de l’administració municipal, com és la dissolució del PAMEM, la dissolució del consorci El Far o la compactació de l’IMSS.

Des del 2016, com a consorci IIAB dirigit per Maria Truñó, es va realitzar una transició de l’anterior etapa (sota la denominació CIIMU) i es va actualitzar la seva finalitat com a servei públic dedicat a contribuir a millorar polítiques locals que afavoreixen els drets dels infants i adolescents generant i compartint coneixement sobre aquesta etapa vital per al conjunt de la societat, amb especial referència a Barcelona ciutat i àrea metropolitana.

Durant aquests tres anys s’han iniciat i desenvolupat recerques i treballs tècnics d’acompanyament i assessorament a l’Ajuntament de Barcelona posant en marxa quatre nous programes de coneixement: Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona; Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat; Ciutat jugable: cap a una política local de joc a l’espai públic; i Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a la ciutat.

 

Més eficiència 

En la mesura que els objectius de cohesió social i la perspectiva dels cicles de vida guanyen pes en les estratègies municipals i metropolitanes, esdevé cabdal integrar capacitats de generació de coneixement i de suport a les polítiques públiques, així com fer-ho des d’un instrument públic metropolità de referència en recerca social aplicada i orientada a les administracions locals.

La integració de l’IIAB dins l’IERMB pretén garantir els serveis de gestió del coneixement per acompanyar les polítiques públiques vinculades a la infància i l’adolescència que millorin el seu benestar i la cohesió social i, alhora, ampliar possibilitats que tota aquesta feina es pugui aplicar també en l’àmbit metropolità.

Per altra banda, aquesta integració arriba després de diferents línies de col·laboració entre l’IIAB i l’IERMB. En concret, en el desenvolupament del sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència de Barcelona per a l’Observatori 0-17 BCN: vides i drets de la infància i l’adolescència a la ciutat; en l’anàlisi de la realitat social de la infància a escala municipal i metropolitana a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida (INE-Idescat); i en la complementarietat entre els informes Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a la ciutat realitzats per l’IIAB i l’informe d’Educació al Llarg de la Vida realitza l’IERMB.

Paraules clau

ajuntament/

Anar a l'inici d'aquesta pàgina