L’Ajuntament de Barcelona i la UOC impulsaran la millora de les competències digitals de la ciutadania : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona i la UOC impulsaran la millora de les competències digitals de la ciutadania

17/01/2019Temps estimat de lectura: 3 minuts

El projecte crearà un mapa de competències digitals i un observatori en aquest àmbit

La reducció de la bretxa digital de gènere és un dels objectius principals de la iniciativa

El 43% dels llocs de treball que s’aniran creant fins al 2030 requeriran persones altament qualificades, segons la Comissió Europea. Només és possible encarar aquesta demanda mitjançant l’educació i la formació al llarg de la vida, fent un èmfasi especial en les competències digitals, entre altres. Per a apoderar digitalment la població, l’Ajuntament de Barcelona, per mitjà de Barcelona Activa, i la UOC han signat un conveni per a impulsar la millora de les competències digitals de la ciutadania.

A Europa, les dones només representen el 27% dels titulats en Enginyeria i el 20% dels titulats universitaris en Informàtica. El percentatge d’homes que treballen en el sector digital és 3,1 vegades superior al de les dones i només el 19% dels treballadors en el sector TIC tenen una dona com a cap. El projecte, en aquest sentit, té com a objectiu assegurar que tota la formació del Cibernàrium cobreixi el coneixement i l’ús de la tecnologia perquè arribi a tothom i redueixi la bretxa digital de gènere.

Segons el director executiu d’Empresa, Emprenedoria i Innovació de Barcelona Activa, Lorenzo di Pietro, les més de 10.000 persones que es formen cada any al Cibernàrium podran crear un itinerari formatiu adaptat a les seves necessitats i mesurar l’assoliment de cada nivell competencial. «A més ―afegeix―, l’estratègia s’ha adaptat a cada realitat territorial per a arribar a tota la ciutadania; especialment, la que es troba en risc d’exclusió digital.»

En el programa d’accions de la iniciativa és previst crear un mapa de competències digitals que ajudarà les persones a identificar el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que tenen en aquest àmbit. «El mapa permetrà diagnosticar el nivell de competència digital que té el ciutadà o la ciutadana; saber on es troba, és a dir, què té i què li falta per a esdevenir ciutadà digital, i proposar itineraris formatius adaptats al seu grau de coneixement, interessos o necessitats», explica la directora de l’àmbit de Competències Digitals de la UOC, Montse Guitert.

El projecte també planifica constituir un observatori de competències digitals com a eina de consulta tant per a ciutadans com per a universitats i instituts de recerca. «L’observatori serà un espai digital on es donaran a conèixer les tendències digitals, els indicadors i els usos i hàbits de la societat digital sobre la base d’un recull d’estudis, informes, articles, prospeccions de mercat, estadístiques, entrevistes, etc.», aclara Guitert.

A banda, es dissenyarà un programa formatiu amb itineraris lligats a l’obtenció de l’equivalència de l’acreditació ACTIC ―Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Generalitat de Catalunya― en els tres nivells ―inicial, mitjà i avançat.

 

Un projecte compromès amb la perspectiva de gènere

Totes les activitats, les accions i la documentació d’aquest projecte, que és vigent fins al 31 desembre de 2019, complementen les que es desenvolupen des del Cibernàrium, i tindran en compte la perspectiva de gènere per a evitar reproduir estereotips i rols sexistes. Hi ha el compromís de fer un ús inclusiu del llenguatge, i és previst incorporar en el desenvolupament del Pla d’activitats, tant en els continguts com en la metodologia, elements que vetllin per la igualtat d’oportunitats i de resultats entre homes i dones i la no-discriminació de gènere.

Paraules clau

educació/ ocupació/ tecnologia/