Llum verda al planejament urbanístic de la transformació de La Model : Servei de Premsa

Llum verda al planejament urbanístic de la transformació de La Model

21/03/2019Temps estimat de lectura: 6 minuts

La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat aprova inicialment la Modificació de Pla General Metropolità que farà possible tirar endavant el gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample i la ciutat

El document inclou les condicions d’ordenació urbanística que posen en valor els quatre pilars del projecte: l’habitatge i els equipaments públics de proximitat, el verd i la preservació de la memòria i el patrimoni

El sostre d’activitat i hoteler previst en el planejament vigent es transforma en 12.292 m2 de sòl per a pisos públics protegits per donar resposta a la necessitat d’habitatge del districte

La gran zona verda de la Model, els recorreguts de les galeries, els patis i altres àmbits sumen 16.044 m2 de parcs i jardins i espais públics

Es reconeixen 18.550 m2 de sostre per als equipaments públics definits en el procés participatiu, i s’actualitza el catàleg de protecció del patrimoni per posar en valor tot el conjunt de la Model

Pas important en el procés de transformació de la Model. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar inicialment ahir dimecres una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que actualitza el planejament vigent per fer possible el gran pol d’equipaments i espai verd de l’Esquerra de l’Eixample i la ciutat.

El document ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern municipal, PSC i els regidors no adscrits, Gerard Ardanuy i Juan Josep Puigcorbé, i les abstencions del GMDemòcrata, Cs, ERC, PP i CUP Capgirem, i ara passa a exposició pública per continuar la seva tramitació de cara a l’aprovació definitiva.

La proposta pren com a base la mesura de govern d’octubre de 2017 que dibuixava el full de ruta de la conversió de l’antiga presó en un espai obert i amb usos de ciutat, i també el nou Pla Director fruit de l’actualització del de 2009 feta a partir del procés participatiu de l’any passat.

L’MPGM s’estructura en quatre eixos bàsics:
– Transformació del sostre terciari i hoteler en sostre d’habitatge de protecció públic de règim general.
– Concreció dels equipaments públics, tant els de ciutat –espai memorial– com els de proximitat que cobreixin les necessitats del barri.
– Impuls del verd com a parc urbà i nou pulmó de l’Eixample i de la ciutat.
– Posada en valor de les característiques arquitectòniques dels edificis existents, actualment catalogats amb un nivell C.

A partir d’aquí, s’ordena un àmbit total de 27.723 m2, corresponent a les dues illes de l’Eixample compreses entre els carrers Entença, Provença, Rosselló i Nicaragua. Es reparteix de la següent manera:

 

Els equipaments i habitatges públics

Un dels canvis substancials d’aquesta MPGM respecte al planejament vigent és que s’elimina la previsió de 18.000 m2 per a usos terciaris i hotelers i es transformen en 12.292 m2 per a habitatge públic protegit, amb la possibilitat que en planta baixa hi puguin haver usos terciaris o dotacionals. El canvi respon a una necessitat manifesta en tot l’Eixample i va en sintonia amb el Pla de l’Habitatge de Barcelona.

Quant als equipaments, el nou planejament reflecteix el treball fet en el procés participatiu amb el veïnat i actors de l’entorn de la Model per actualitzar les necessitats que s’apuntaven al Pla Director de 2009 i adaptar-les a la situació actual. La proposta de l’Ajuntament aconsegueix trobar l’equilibri entre l’essència del recinte i l’encaix dels equipaments que fan falta.

La parcel·la de la Model destinarà un sostre total de 18.550 m2 a equipaments públics. Tots ells s’hauran de concretar amb els posteriors documents de planejament derivat per determinar-ne l’ordenació i característiques definitives. Són els següents:

A més, hi haurà un espai d’economia social/solidària que es projecta en un dels baixos dels edificis d’habitatges. Per tant, a la futura Model hi haurà un total de 7 equipaments públics o espais que donen servei al barri i a la ciutat.

 

El parc urbà i l’espai lliure

Un altre aspecte clau de la futura Model és el gran parc urbà que es crearà. S’erigirà en un pulmó verd per a l’entorn que dialogarà amb els equipaments i funcionarà com a connector de l’àmbit que l’envolta.

L’MPGM determina un total de 16.044 m2 de parcs i jardins i espais oberts. L’espai principal del verd urbà se situa en contacte amb els carrers de Rosselló i Entença, i incorpora alguns dels elements que configuren les actuals galeries. També es qualifiquen de zona verda el pati interior de l’edifici administratiu d’accés, el camí de ronda perimetral del complex i els espais que queden entre els àmbits per a usos i habitatges situats al voltant de les galeries, sobre el carrer de Provença.

Al conjunt d’espais lliures s’hi inclou la coberta de l’equipament esportiu semi-soterrat previst a la cruïlla de Provença/Entença. L’àmbit suma 2.019 m2 i, pel seu desnivell, la coberta es podria incorporar al parc urbà com a zona verda.

 

La preservació del patrimoni

L’MPGM reconeix el valor patrimonial i arquitectònic del cos central del panòptic d’acord amb les definicions incloses al Pla Especial de Protecció del Patrimoni del Districte de l’Eixample (any 2000). A més, els criteris de conservació inclosos en aquest pla s’actualitzen per reforçar i ampliar, per una banda, la preservació de la Model entesa com un complex unitari, habilitant la preservació dels volums amb més valor patrimonial i amb una major adaptabilitat funcional per poder implementar nous usos. Per altra banda, es posa especial èmfasi en la relació funcional i visual entre el cos central i les sis galeries com el tret definitori de la condició panòptica, fet que permetrà poder estructurar els diferents usos dins el conjunt i marcar els passos públics a traves del conjunt edificat.

Per això, la preservació patrimonial prevista en el catàleg s’amplia a l’edifici administratiu del carrer Entença i els elements estructurals singulars de l’edifici del vell geriàtric. També es preveu la preservació de l’edifici Tallers del carrer Nicaragua, que haurà de ser precisada en els futurs projectes arquitectònics en funció del grau d’adaptabilitat que requereixi per implementar els futurs usos

També s’ajusta el valor patrimonial de les galeries per adequar-lo a la possibilitat de transformar-les per ajustar-les als nous requeriments funcionals dels futurs usos. D’aquesta manera, i per tal de preservar la condició panòptica fent-la compatible amb la futura disposició dels nous usos dotacionals i d’habitatge, es manté la tipologia de l’espai de les galeries interiors i la seva relació visual i funcional amb el cos central, i es determina que es configuraran com a nous recorreguts urbans vinculats al desenvolupament del programa d’usos i de l’espai lliure.

I es permetrà conservar els elements de caràcter immaterial i memorístic subjectes a preservació, com ara el trajecte central d’accés a la presó i els camins de ronda perimetrals situats entre murs incorporats a la zona verda.

 

Properes passes i pressupost

El Govern municipal està seguint el calendari marcat per continuar impulsant la gran transformació de la Model. Amb l’MPGM ja en tràmit, es tracta d’avançar en el desenvolupament del detall de cada peça i de cada element que conformarà la futura Model.

La previsió és que en les properes setmanes es comencin a llançar els concursos arquitectònics. Primer, el de la concreció de l’ordenació de l’edificació i la urbanització del parc, i després el dels equipaments. Posteriorment, els equips guanyadors iniciaran la redacció dels projectes arquitectònics i urbanístics per implementar els usos acordats.

Per dotar econòmicament tot el projecte, l’Ajuntament preveu destinar un total de 45 milions d’euros (M€) provinents de recursos municipals. D’aquests, 3,5 serien per a la zona verda i espai públic; 25,5 per als equipaments públics, i 16 per a la construcció d’habitatge públic protegit.

No obstant, la futura Model rebrà encara una injecció de 46,7M€ més procedents d’altres administracions i entitats consorciades, que s’invertiran en equipaments (l’institut-escola i l’equipament residencial), i habitatge públic a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

 

Una proposta participada per veïnat i entitats

Des de juliol de 2017 l’Ajuntament ha treballat el futur de l’espai de la Model amb una trentena d’entitats que formen el Grup Impulsor i de Seguiment. Durant el primer semestre de 2018 es va fer un procés participatiu segons el nou Reglament de participació ciutadana on unes 500 persones van consensuar i fixar els principals criteris que recull ara aquesta MPGM.Compartiu aquest contingut

Paraules clau
Eixample/ La Model/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina