Barcelona protegeix el passatge de Conradí, a Gràcia : Servei de Premsa

Barcelona protegeix el passatge de Conradí, a Gràcia

20/04/2019

L’Ajuntament ha aprovat un nou planejament que preserva la singularitat i els valors històrics d’aquest passatge situat a l’illa limitada pels carrers de Sicília, Rosselló, Sardenya i Còrsega, al barri del Camp d’en Grassot

El pla vol donar resposta a la reivindicació veïnal de reconèixer i dignificar el passatge, que actualment és un cul de sac, ha perdut algunes de les cases originàries i les que hi ha a dia d’avui estan deteriorades

Es preveu estendre el passatge perquè torni a connectar els carrers de Sardenya i Sicília de banda a banda, com passava fins al 1970, i es canvia les qualificacions urbanístiques del conjunt per preservar-ne la tipologia tradicional i mantenir el seu valor històric i memorial

Barcelona preserva la singularitat del passatge de Conradí, situat a l’illa limitada pels carrers de Sicília, Rosselló, Sardenya i Còrsega, al barri del Camp d’en Grassot del districte de Gràcia. L’Ajuntament ha aprovat provisionalment una Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) que té com a objectiu establir les condicions urbanístiques necessàries per garantir els valors històrics del passatge, promoure’n la renovació i millorar la seva integració a l’entorn.

L’existència del passatge no ha estat reconeguda pel planejament vigent fins ara, fet que ha generat moltes dificultats per mantenir les seves qualitats. Actualment és un cul de sac, ja que antigament travessava l’illa de banda a banda però al 1970 es va tancar pel costat de Sardenya.

 

 

Les cases que hi ha són unifamiliars obreres de planta baixa i pis construïdes entre 1890 i 1929. Al llarg dels anys, algunes edificacions dels primers habitatges que hi havia han desaparegut parcialment, i les que encara hi ha es troben en una situació de deteriorament important.

Davant d’aquesta situació, el Govern municipal ha tirat endavant una proposta de planejament que pretén donar resposta a la reivindicació veïnal de protegir i dignificar el passatge. D’una banda, es reconeix l’existència del passatge consolidat i es preserva la seva tipologia tradicional per mantenir el valor històric i memorial del conjunt arquitectònic. Per fer-ho, es qualifiquen els sòls de les cases com a zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria, i el passatge, com a vial cívic. I es preveu conservar l’estructura urbana del passatge i promoure la rehabilitació de les cases existents.

A més, es proposa estendre el passatge de manera que completi el pas des del carrer de Sardenya fins al de Sicília. Amb aquesta actuació es contribuirà al bon ús dels espais públics i equipaments existents a l’interior de l’illa, augmentar la permeabilitat i permetre els recorreguts públics al seu interior. Així, deixarà de tenir la condició actual de cul de sac, i garantirà la bona relació de veïnatge entre les cases del passatge i els equipaments existents. Per fer-ho possible, el sòl corresponent a l’última parcel•la del passatge de Conradí, 23 es qualifica de zona verda. El pla preveu que les despeses d’urbanització i derivades del pla vagin a càrrec dels propietaris dels sòls de l’àmbit.

L’MPGM es va aprovar al plenari del Consell Municipal del 29 de març, l’últim tràmit municipal abans de sotmetre’s a aprovació definitiva a la Subcomissió d’Urbanisme de Barcelona –òrgan depenent de la Generalitat–. Mentre no es completi tota la tramitació, es manté la suspensió de llicències en l’àmbit dictada per l’Ajuntament el maig de 2018 per evitar que es produïssin modificacions o alteracions del paisatge.Compartiu aquest contingut