Acord entre l’Ajuntament i Anticipa per mantenir les famílies vulnerables d’Hospital 99 amb un lloguer assequible : Servei de Premsa

Acord entre l’Ajuntament i Anticipa per mantenir les famílies vulnerables d’Hospital 99 amb un lloguer assequible

15/07/2019

El fons d’inversió propietari de l’immoble del Raval, rehabilitarà els habitatges, assumirà l’allotjament de les famílies que hi viuen durant les obres i oferirà contractes de lloguer assequible de 7 anys de durada

Les famílies s’acolliran als programes municipals d’ajuts al pagament del lloguer, i al plans de suport i acompanyament social

L’Ajuntament aconsegueix per primera vegada, i sense eines legals al seu favor, coresponsabilitzar un fons d’inversió en la solució residencial de famílies en situació de vulnerabilitat

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat un acord per resoldre la situació d’emergència que es viu a l’edifici del carrer Hospital, 99, que gestiona la societat Anticipa Real Estate SLU (la filial de Blackstone a Espanya) i sobre el qual pesava fins el dia 15 de juliol l’amenaça de llançament obert de les famílies que hi viuen. L’acord al qual han arribat l’Ajuntament i Anticipa compta amb el vist i plau de les veïnes de la finca.

L’acord implica la coresponsabilització de la societat Antidicipa Real Estate SLU en la solució del problema residencial de les famílies d’Hospital 99. En aquest sentit, aquesta societat es compromet a mantenir les 7 unitats de convivència en situació de vulnerabilitat en els habitatges on viuen, en règim de lloguer assequible. Alhora, Anticipa es compromet a rehabilitar cadascun dels habitatges de la finca de forma progressiva i individualitzada, mantenint les famílies en el mateix immoble.

L’Ajuntament vol remarcar la importància d’aquest acord, ja que sense cap llei que obligui els grans propietaris a coresponsabilitzar-se de situacions com aquesta, la denúncia ciutadana i la mediació dels equips municipals han permès aconseguir que dues terceres parts de l’edifici romanguin en règim de lloguer assequible per a les veïnes del barri. D’aquesta manera s’evita l’expulsió de 7 unitats de convivència en un dels barris més gentrificats de la ciutat, i s’aconsegueix que la major part de l’edifici es llogui a preus per sota de mercat.

Durant les darreres setmanes, l’Ajuntament ha negociat intensament amb Anticipa per trobar una alternativa als plans inicials d’aquesta empresa, que consistien a buidar l’edifici per col•locar-lo un cop rehabilitat en el mercat lliure, en un dels barris més castigats per la gentrificació.

En base a aquest acord, a més a més, l’Ajuntament oferirà a les famílies d’Hospital 99 diferents programes socials i d’ajuda al pagament del lloguer, en funció de les necessitats de cadascuna d’elles i d’acord amb la seva situació particular.Compartiu aquest contingut