El Plenari acorda el nou Cartipàs Municipal : Servei de Premsa

El Plenari acorda el nou Cartipàs Municipal

16/07/2019

El Plenari aprova la creació de quatre Comissions del Consell Plenari, dues presidides pel Govern i dues per ERC

S’acorda, per unanimitat, la composició de les empreses de capital íntegrament municipal

També s’ha assolit un acord de tots els grups per designar els representants a l’Àrea Metropolitana i al Consorci de la Zona Franca

El Plenari extraordinari del Consell Municipal ha arribat a un acord de Cartipàs, que entre d’altres, estableix la composició de les Comissions del Consell Municipal, els representants municipals a les empreses o les retribucions dels càrrecs electes.

El Plenari ha estat presidit per l’alcaldessa, Ada Colau, que ha començat la sessió lamentant l’absència del regidor del Plenari Joaquim Forn, “representant votat per la ciutadania que es troba privat de llibertat i a qui no se li ha permès sortir, malgrat haver-ho sol•licitat i no haver estat suspès”.

 

Comissions del Consell Municipal

S’ha acordat la Modificació de la Disposició Addicional segona del Reglament Orgànic Municipal, relativa a la denominació i àmbits d’actuacions de les Comissions del Consell Municipal.

Les Comissions permanents que es constitueixen són quatre:

-Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
-Comissió d’Economia i Hisenda
-Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
-Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat

El Plenari també ha acordat els nomenaments dels presidents, vicepresidents i la composició de les Comissions del Consell Municipal. Tots els grups hi han votat a favor, a excepció de Junts, en contra, i Ciutadans que s’ha abstingut.

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports
– Presidència: Laura Pérez, BComú
– Vicepresidència: Margarita Marí Klose, PSC

Comissió d’Economia i Hisenda
– Presidència: Jordi Castellana, ERC
– Vicepresidència: Montserrat Ballarín, PSC

Comissió de Presidència, Drets de ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció
– Presidència: Albert Batlle, PSC
– Vicepresidència: Jordi Martí Grau, BComú

Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
– Presidència: Maria Bohigas, ERC
– Vicepresidència: Janet Sanz, BComú

 

Representants municipals a l’Àrea Metropolitana

Pel que fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Ple ha acordat, per unanimitat, designar els representants municipals al Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, d’acord amb la comunicació efectuada pels diferents grups municipals:

Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya + BCN, NOVA, AM: 6 representants
Grup Municipal Barcelona en Comú: 6 representants
Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya: 5 representants
Grup Municipal Barcelona pel Canvi, Ciutadans: 4 representants
Grup Municipal Junts: 3 representants

 

Consells Administració de les empreses municipals

Pel que fa als Consells d’Administració de les empreses de capital íntegrament municipal, s’ha acordat la composició del Consells d’Administració de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA; Barcelona Activa, SA; Barcelona de Serveis Municipals, SA; Foment de Ciutat, SA i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.

Amb l’acord per unanimitat del Plenari, es preserva la funció executiva dels consells d’administració i es garanteix el control i la fiscalització mitjançant la presència dels grups municipals. En el cas de BSM, el Consell d’Administració reproduirà la mateixa proporcionalitat que el plenari municipal.

 

Nomenaments al Consorci de la Zona Franca

Així mateix, s’ha aprovat, per unanimitat, la designació dels representants municipals al Consorci de la Zona Franca. S’ha designat l’alcaldessa, Ada Colau, presidenta del Consorci de la Zona Franca i s’ha incorporat un representant per cada grup municipal al Ple del Consorci.

Resta pendent acordar els nomenaments dels representants municipals en d’altres administracions o Consorcis dels quals forma part l’Ajuntament de Barcelona.

 

Dedicacions i retribucions dels membres electes de la Corporació

El Plenari també ha aprovat, per unanimitat, retribucions, assistències dels membres de la corporació així com el règim de dedicació.

Les retribucions màximes anuals a percebre pels membres de la Corporació segons prestin els seus serveis en règim de DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL:

 

 

Pel que fa a les dedicacions dels membres de la corporació, es fixa en 32 el nombre màxim de membres de la Corporació que podran prestar els seus serveis en règim de dedicació exclusiva. I determina com a màxim de regidors que podran prestar serveis en règim de dedicació parcial el que resulti de restar del nombre legal de membres de la corporació (41) el nombre de dedicacions exclusives que s’hagin atribuït.

Pel que fa a les Presidències dels districtes s’ha acordat que aquestes recauran totes en els grups de l’oposició.

El Plenari també ha servit per donar compte dels decrets de Cartipàs que ha signat l’Alcaldessa des del passat 15 de juny, quan es va constituir el nou Ajuntament. Entre aquests decrets, cinquanta-cinc, hi ha els nomenaments i cessaments de personal eventual i directiu de l’Ajuntament de Barcelona, els nomenaments de Comissionats o les delegacions de competències a tinents d’alcaldia, regidors o gerents.

D’altra banda, Alcaldia incorpora, des d’avui, l’àrea de Presidència, amb el regidor Jordi Martí. El Gabinet de l’Alcaldia serà dirigit per Alex Masllorens.Compartiu aquest contingut