Barcelona reclama a la Generalitat poder ordenar des de l’Ajuntament l’activitat de guies turístics al carrer : Servei de Premsa

Barcelona reclama a la Generalitat poder ordenar des de l’Ajuntament l’activitat de guies turístics al carrer

28/07/2019

El Consistori presentarà al·legacions al nou Decret sobre l’activitat de guia de turisme de la Generalitat de Catalunya, actualment en exposició pública, reclamant cobertura legal perquè cada ajuntament pugui ordenar l’activitat de guia de turisme a l’espai públic, fet que queda fora de l’actual regulació en tràmit

Des de la regidoria de Turisme i Indústries Culturals, es reclama poder aplicar a la nostra ciutat les competències pròpies municipals en matèria de seguretat, mobilitat de vianants i vehicles per ordenar l’ús intensiu especial dels grups amb finalitat turística a la via pública i el respecte a la convivència ciutadana

Les al·legacions es tramitaran en el marc de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Ajuntament, d’acord al règim especial de la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona presentarà al·legacions a la nova normativa de la Generalitat de Catalunya que regula l’activitat de guiatge de turisme, ara en exposició pública, amb l’objectiu de reclamar cobertura legal perquè el Consistori pugui ordenar l’activitat de guia de turisme a l’espai públic. En concret, el Consistori reclamarà que el Govern català habiliti i doni cobertura a cada ajuntament perquè “en l’exercici de les seves competències pròpies en matèria de seguretat, mobilitat de vianants i vehicles pugui posar ordre davant l’ús intensiu especial dels grups amb finalitat turística a la via pública i respecte a la convivència ciutadana”. L’objectiu és obtenir empara legal perquè a través de la normativa de qui te la competència, la Generalitat, es pugui desenvolupar segons el cas de cada ciutat “possibles reglamentacions des dels municipis per tal de garantir la compatibilitat de l’ús intensiu de l’espai públic per part dels grups amb finalitat turística amb l’ús general”.

Tal com ha explicat el regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé, ”demanem que la normativa que està preparant el Parlament de Catalunya tingui un article en què digui que l’activitat de guiatge en una ciutat haurà d’adequar-se al marc normatiu de cada ciutat”. L’objectiu, ha seguit el regidor, és “ordenar els criteris per a les persones que exerceixen de guia i que segueixin les normes de civisme”. “El que passa actualment és que existeix un conjunt d’activitats que busquen empara en normes europees més liberalitzadores que permeten que si algú vol fer de guia pugui fer de guia i això dificulta pacificar i ordenar la vida turística de la ciutat”, ha reblat Marcé.

El regidor ha destacat que la normativa en tràmit de la Generalitat s’adequa al marc legal europeu, i regula l’activitat dels guies dins dels museus o centres, però deixa que fora dels recintes actuïn lliurement, i ha destacat que Barcelona ja és pionera en l’acord amb les principals associacions de guies habilitats per unes bones pràctiques en l’activitat de guiatge al carrer, però que ara mateix tenim un marc de potencialment 500 guies a la ciutat que fan activitat regulada dins dels centres o museus però fora d’aquests espais actuen sense un marc concret.

 

Un nou projecte per regular l’activitat que deixa fora el guiatge al carrer

Després de no fer-se efectiu un primer projecte presentat al juliol de 2018, la Generalitat ha donat tràmit a una nova normativa de guies de turisme que se centra en la regulació de l’activitat de guiatge i els tràmits i títols necessaris per exercir-la a dins dels museus i BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional), però no aborda l’activitat de guia de turisme a l’espai públic, que ara mateix és de lliure concurrència i queda fora de la normativa actual, competència exclusiva de la Generalitat per l’Estatut d’Autonomia.

A més, la nova normativa simplifica el procediment per obtenir l’habilitació mitjançant l’acreditació d’una titulació i una competència professional. En aquest nou sistema, les persones interessades, en qualsevol moment, i sense necessitat d’esperar a la convocatòria d’un examen —com era necessari fins ara—, podran obtenir l’habilitació com a guia de turisme de Catalunya mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’Oficina de Gestió Empresarial.

La tramitació de les al·legacions que presentarà l’Ajuntament de Barcelona es farà en el marc de la Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Ajuntament, d’acord al règim especial de la ciutat de Barcelona.

 

Barcelona ja va subscriure un acord per impulsar bones pràctiques amb els guies turístics

L’Ajuntament de Barcelona ja va subscriure al 2017 amb les associacions de guies turístics una “Declaració de bones pràctiques en el guiatge de grups a la via pública de Barcelona”, que definia els principis d’actuació en l’exercici de la seva activitat, per tal de respectar al màxim l’equilibri en la convivència a la ciutat i minimitzar eventuals molèsties a la vida quotidiana en els emplaçaments que visiten.

Entre les principals actuacions, s’apuntava la limitació de la mida dels grups turístics i l’adaptació de la seva grandària als espais que es visiten, com un dels primers punts a remarcar per a una bona convivència de l’activitat turística amb la vida de la ciutat. També marcava la preferència d’utilitzar sistemes de radioguia i/o whispers, per tal de reduir el soroll i la contaminació acústica a la via pública, i apuntava alguns criteris per garantir desplaçaments segurs i accessibles dels grups, com la tria adequada dels punts d’inici, d’aturades i de finalització dels tours, la previsió d’itineraris de circulació dels grups, així com els punts d’encotxament, desencotxament i descans, de manera que s’eviti la congestió i s’ofereixi un servei de qualitat.

 

Enllaços relacionats:

– Declaracions Xavier Marcé (vídeo, MP4)

– Declaracions Xavier Marcé (àudio, WAV)Compartiu aquest contingut