Barcelona augmenta el control dels bicitaxis i treballa per enfortir-ne la regulació : Servei de Premsa

Barcelona augmenta el control dels bicitaxis i treballa per enfortir-ne la regulació

14/08/2019

S’han posat en marxa una sèrie d’accions per tendir a la reducció del nombre d’aquesta tipologia de vehicles que circulen a la ciutat

Des de gener a juny d’aquest any s’han fet 3.767 denúncies a vehicles VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial per no complir amb els requisits administratius establerts a l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles

L’àrea de Mobilitat ha començat els treballs tècnics amb la DGT per tal que s’estableixin uns requisits d’obligat compliment per als bicitaxis

Amb la voluntat de protegir el vianant i regular i compatibilitzar els usos de l’espai públic, Barcelona ha iniciat un increment del control dels bicitaxis que circulen a la ciutat. El primer tinent d’alcaldia, Jaume Collboni, ha explicat avui que “cal tendir a una reducció d’aquesta activitat a Barcelona i replantejar quin encaix hi té”. La voluntat municipal és que aquesta tipologia de vehicles circulin d’una forma endreçada i regulada, complint la normativa i posant tots els esforços per protegir les zones on es produeix una saturació més alta d’aquests vehicles.

L’Ajuntament de Barcelona va regular la circulació de bicitaxis a través de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles i com ha explicat Collboni “ara hem de fer un pas més per regular i limitar la presència dels bicitaxis als carrers de la ciutat i fer-la compatible amb la mobilitat dels vianants i la resta de vehicles”.

Una de les eines que té l’Ajuntament per al control dels bicitaxis és assegurar que compleixen amb tota la normativa vigent: que estiguin registrats, que tinguin l’assegurança corresponent i que circulin pels espais que els corresponen. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha explicat que “la via sancionadora és essencial per a la protecció del vianant, l’actor més vulnerable de la mobilitat”. Per això durant l’època d’estiu s’han incrementat els punts de control d’aquests vehicles, sobretot en aquelles zones on generen una distorsió a la vida dels veïns i les veïnes.

Avui mateix s’han realitzat punts de control en diferents zones amb alta presència d’aquests vehicles, els cicles de més de dues rodes d’ús comercial, com són el front marítim, l’avinguda de la Catedral i el passeig de Colom.

Amb l’augment del nombre de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes destinats a activitat econòmica també han augmentat les denúncies interposades per la Guàrdia Urbana. Entre gener i juliol de 2019 s’han fet un total de 6.525 denúncies a VMP i cicles de més de dues rodes d’ús comercial, la major part per dos supòsits:

– Denúncies per no complir amb els requisits establerts a l’ordenança: 3.767
– Denúncies per qüestions relacionades amb l’estacionament: 2.758

Entre aquestes denúncies a vehicles destinats a activitat econòmica destaquen:

– 1.075 denúncies per estacionar cicles de més de dues rodes fora dels espais habilitats.
– 2.844 denúncies per circular sense estar inscrits al registre corresponent.
– 1.062 denúncies per circular per la vorera.

Alarcón ha afegit que “a banda de la via sancionadora, hem iniciat un treball tècnic conjunt amb la Dirección General de Tráfico (DGT) i que en breu també l’iniciarem amb la Generalitat de Catalunya”. En els últims dies ja s’han fet reunions tècniques amb la DGT perquè s’estableixi una instrucció tècnica amb els requisits d’obligat compliment per a què tots els bicitaxis que circulin per la ciutat ho facin en condicions òptimes de seguretat. Pel que fa a la Generalitat, el que es demanarà es que es reguli el sector com a activitat econòmica perquè existeixi un marc legal.

“Amb aquestes mesures tindrem més eines per controlar l’activitat. Continuarem sent persistents per la via sancionadora, però amb un marc legal més ampli que l’actual”, ha explicat Alarcón. L’objectiu és que aquesta activitat es desenvolupi de forma acotada i amb garanties per fer-la segura per a tots els usuaris de la via pública.

 

Restriccions a Ciutat Vella

Aquest estiu, com es fa des de 2016, s’ha elaborat un decret que limita les zones de pas de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes d’ús comercial pels carrers de Ciutat Vella. Durant els mesos d’estiu aquesta tipologia de vehicles només poden desplaçar-se per dues rutes determinades que els permeten vorejar el districte sense entrar a l’interior. Entre gener i juliol de 2019, la Guàrdia Urbana ha denunciat un total de 6.068 bicicletes, VMP i cicles de més de dues rodes per infringir la normativa que prohibeix la circulació fora de les rutes determinades. En el mateix període de 2018 es van denunciar 2.797 conductors d’aquesta tipologia de vehicles.Compartiu aquest contingut