La transformació de l’entorn del Camp Nou fa un pas més amb la concessió de la llicència d’enderroc del Miniestadi : Servei de Premsa

La transformació de l’entorn del Camp Nou fa un pas més amb la concessió de la llicència d’enderroc del Miniestadi

03/10/2019

L’Ajuntament ha atorgat al club el permís per desmantellar la instal·lació, la Barça Escola i la passarel·la de connexió amb el Palau Blaugrana

Un cop finalitzin les obres quedaran alliberats els terrenys de la parcel·la on es construirà el Nou Palau Blaugrana, una de les peces que formen part de l’Espai Barça

El tràmit permet avançar en la conversió de tot l’àmbit que envolta el Camp Nou en un espai amb més espai públic, de més qualitat i obert al veïnat

Nou pas endavant en la transformació de l’entorn del Camp Nou. L’Ajuntament de Barcelona ha concedit al FC Barcelona la llicència d’enderroc del Miniestadi, que permetrà desmantellar aquesta instal·lació i les contigües de la Barça Escola i de la passarel·la que el connecta amb el Palau Blaugrana. Amb aquest tràmit, es dona continuïtat a les intervencions que es deriven de la Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) aprovada el mandat passat per dotar la zona de més espai públic, de més qualitat i obert al veïnat.

El Govern municipal i el club van explicar aquest dimarts al veïnat i entitats de les Corts les característiques del procés d’enderroc, que anirà a càrrec del club i tindrà una durada d’uns sis mesos. En els terrenys que quedin alliberats, el FC Barcelona hi construirà el complex del Nou Palau Blaugrana, que inclourà el Nou Palau, el Petit Palau, la Pista de Gel i les instal·lacions de la Barça Escola, amb una estació d’autobusos soterrada. Aquest conjunt és una de les peces que formen part de l’Espai Barça, que també preveu la reurbanització de carrers de l’entorn, la remodelació del futur Camp Nou i la seva obertura al barri.

Segons preveu el club, les obres d’enderrocament del Miniestadi estan dividides en tres àmbits d’actuació. D’una banda, la del mateix estadi, que inclou el seu desmantellament, el de la fonamentació i un condicionament del terreny. Actualment, el terreny de joc es troba a tres metres aproximadament de la cota del carrer i l’objectiu és deixar el terreny a +/-1 metre de la cota de la vorera i evitar així possibles problemes de seguretat i fangals al carrer els dies de pluja. Aquesta fase s’allargarà fins al febrer de 2020.

El segon àmbit és el dels terrenys i les instal·lacions de la Barça Escola, que inclou la retirada de la gespa artificial i la resta dels elements, com ara murs, paviments i graderies. Aquesta fase es farà en paral·lel a l’enderroc mecànic del Minestadi i s’allargarà fins a finals de novembre.

Per últim, el tercer àmbit d’actuació serà la passarel·la de connexió entre el Palau Blaugrana i el Miniestadi, que serà tallada i retirada. El tall es realitzarà sense que hi hagi afectació de la rampa que dona accés al Palau, i això permetrà el seu ús regular els dies de partit. La retirada de la passarel·la es farà al gener del 2020.


Els tres àmbits d’actuació del procés de desconstrucció, la Barça Escola i la passarel·la que connecta el Palau.
 

Treballs previs

Abans de l’inici de l’enderrocament del Miniestadi, a l’octubre ja es faran algunes actuacions prèvies necessàries. La primera d’aquestes és la retirada dels seients, que es donaran a altres entitats esportives o escoles que ho hagin sol·licitat.

També es retiraran uns elements cilíndrics decoratius que es troben a sota de la marquesina de tribuna que són de fibrociment. Aquests elements seran retirats per una empresa especialitzada i seguint un protocol i un pla especial perfectament delimitat per la normativa vigent de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene i seguint el mètode recomanat per l’Organització Mundial de la Salut. També s’han de retirar sota protocol especial els fluorescents i els gasos de les maquinàries d’aire condicionat.

Els treballs previs també inclouen la retirada dels elements i materials no petris, és a dir, que no siguin de pedra o formigó que tingui l’edifici que puguin ser reciclats, com per exemple, mobiliaris de fusta, plàstics, paper cartró, metall de les baranes o reixes, instal·lacions elèctriques, falsos sostres, trasdossats de cartó-guix, etc.

 

Metodologia de l’enderrocament

L’enderrocament del Miniestadi i la graderia de la Barça Escola continuarà utilitzant la metodologia mecànica, que es realitza amb pinces i cisalles hidràuliques que aniran trencant el formigó per compressió (mossegant), i es farà progressivament per fases seguint les juntes de dilatació de l’estructura. L’impacte acústic d’aquesta actuació és mínim i no causarà molèsties als veïns que envolten les obres. A més, al mateix temps que la màquina mossega el formigó, polvoritza aigua per evitar que la pols es pugui dispersar en l’aire.

El condicionament del terreny es realitzarà amb grues giratòries, que mouran aproximadament un volum de terres de 54.000 m3. Durant aquest procés, els camions de l’empresa constructora hauran de passar per un neteja-rodes abans de sortir del recinte, per tal d’evitar portar fang als carrers pròxims.

Al mes de gener del 2020 està prevista la retirada de la passarel·la amb grues mòbils en dues fases de manera que es realitzarà amb un menor impacte en l’activitat diària de la ciutat. Un cop desmuntada la passarel·la, les peces es traslladaran a l’interior del Miniestadi per procedir al seu reciclatge. El sistema d’execució amb grues dona més garanties de seguretat i té un impacte mediambiental menor a nivell acústic que qualsevol altre sistema.

 

Reciclatge i sostenibilitat

El procés d’enderroc que durà a terme el club tindrà en compte aspectes com el reciclatge i la sostenibilitat a l’hora de planificar l’enderroc i desmantellament del Miniestadi. Així, el 80% dels materials derivats d’aquest procés seran reciclats i reaprofitats. Alguns elements seran reutilitzats, d’altres es reciclaran per crear un altre element constructiu i tot allò que no es pugui aprofitar es portarà a la deixalleria.

El formigó estructural, l’acer estructural, els elements metàl·lics i la gespa artificial dels camps de la Barça Escola seran reciclats al 100%. Els àrids resultants del processament del formigó es podran fer servir en futures obres de l’Espai Barça per formar rampes d’obres, drenatges en els terrenys, sub-bases de carrers o com a àrid en el formigó.

 

Animals protegits i arbrat

Un altre dels aspectes que es tenen en compte és la fauna i els animals que conviuen en el Miniestadi, com els ratpenats o la colònia de gats. Per als primers, s’ha col·locat un niu especial en el recinte que pot acollir fins a 400 animals. Es té constància que ja hi ha presència de ratpenats en aquest nou niu, que no es veurà afectat per la desconstrucció. Pel que fa a la colònia de gats, s’ha procedit al seu trasllat a altres colònies dins de Catalunya. D’aquesta manera s’evitarà que cap animal resulti ferit o perjudicat durant el procés d’enderrocament i posteriors obres. Aquest trasllat progressiu ja s’ha iniciat de manera satisfactòria amb les empreses especialitzades en aquest tipus de tasques.

Quant a l’arbrat, després d’un estudi i de converses entre el departament de Parcs i Jardins i Protecció del Verd de l’Ajuntament de Barcelona i el club, s’ha acordat que durant els enderrocs del Miniestadi es respectarien el 65% dels arbres existents. Part dels arbres afectats es trasplantaran o resguardaran en vivers temporals per al seu posterior trasplantament.

 

Una transformació en marxa

La concessió de la llicència d’enderroc se suma a la feina feta des de l’aprovació de l’MPGM per progressar amb els documents que se’n deriven i fer possible la reordenació de tot l’àmbit. Actualment, està en tràmit la reparcel·lació urbanística dels terrenys inclosos en l’MPGM. I està pendent d’aprovació definitiva el projecte d’urbanització que inclou les intervencions que es faran en els carrers i espais lliures.

Concretament, l’àmbit a reurbanitzar té una superfície de 111.046,74 m2. El conjunt de les actuacions permetran crear un gran espai obert al voltant de l’estadi, eliminar la tanca exterior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l’entorn per reordenar l’accés rodat i de vianants.

El recinte s’integrarà en el barri de la Maternitat i de Sant Ramon i serà permeable, amb nous espais privats oberts a l’ús públic sense tancaments que mantindran una continuïtat amb la resta d’espais públics, vials i verds que l’envolten i que fan front al Camp Nou i l’actual Palau Blaugrana i Miniestadi.

Amb aquest objectiu, tot el sòl lliure d’edificació de propietat privada que dona front al carrer d’Arístides Maillol, entre la Travessera de les Corts i el carrer de Cardenal Reig, serà d’ús públic i s’urbanitzarà adequadament perquè esdevingui un nou àmbit obert a la ciutadania i amb una activitat urbana sostinguda més enllà dels esdeveniments esportius.

L’obertura del recinte alliberarà un conjunt de nous espais d’ús públic que oferiran recorreguts més amables entre la Travessera de les Corts i la Diagonal, i facilitaran l’accés a eixos verds de la Diagonal i als diferents mitjans de transport públic de l’avinguda.

Així, el projecte preveu ajustar el traçat del carrer d’Arístides Maillol i ampliar l’espai públic que l’acompanya per connectar millor les instal·lacions. Alhora, es millora la secció del carrer de la Maternitat, tot mantenint l’arbrat actual, i es facilita la relació i el recorregut cívic amb l’avinguda Joan XXIII i la Diagonal.

La secció del carrer de Joan XXIII passarà a tenir tres carrils i carril bici. També s’actuarà sobre els carrers Cardenal Reig, Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo i Travessera de les Corts (només la vorera del costat Camp Nou).

En totes les intervencions, es reordenarà i millorarà l’accés rodat i de vianants, i les voreres perimetrals de les instal·lacions esportives augmentaran la seva amplada. A més, s’aprofitarà per implantar la xarxa de carril bici a tots aquests vials. I creixerà el verd a tot el sector, amb noves zones verdes al carrer Arístides Maillol que connectaran els edificis residencials i el Nou Palau Blaugrana, i una zona verda al voltant de la Masia que incorporarà la rambla de pins de l’avinguda Joan XXIII, els límits del tanatori de les Corts i la Universitat de Barcelona.

El projecte l’ha impulsat el club en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Per tant, els criteris d’urbanització seguiran els que s’apliquen en les intervencions municipals.

La previsió és que les primeres obres puguin a principis del 2020. Es començaria pel carrer Menéndez Pelayo, en el tram comprès entre Martí i Franquès i Joan XXIII, i posteriorment s’anirien executant la resta de vials.

Paral·lelament, el Club i l’Ajuntament segueixen treballant en la resta d’elements de la transformació. L’MPGM inclou canvis importants que caldrà anar desenvolupant, com són el soterrament de tot l’aparcament actual en superfície per mitigar l’impacte en la mobilitat en dies de partit; la renovació del Camp Nou i la construcció del Nou Palau Blaugrana, i la construcció de tres noves edificacions terciàries a l’entorn de la cruïlla d’Arístides Maillol i Joan XXIII i d’una quarta de serveis del club a Travessera de les Corts amb Arístides Maillol.Compartiu aquest contingut