L’Ajuntament compra el primer edifici del mandat al carrer de la Ferreria, 26 al barri de Sants : Servei de Premsa

L’Ajuntament compra el primer edifici del mandat al carrer de la Ferreria, 26 al barri de Sants

05/12/2019

Es tracta d’un bloc amb 13 habitatges que es destinaran a lloguer social assequible, i dos locals comercials de prop de 100 m2 cadascun

És la primera operació de venda d’un immoble sencer entre privats que desfà el consistori des que va iniciar aquest mandat municipal

En total, l’Ajuntament ha comprat des de 2015 749 pisos, dels quals 186 estan al districte de Sants-Montjuïc

L’Ajuntament ha intervingut en una operació de compra-venda entre privats d’un immoble del barri de Sants (el del carrer de la Ferreria, 26) i ha pogut adquirir la finca a la propietat, que l’havia posat a la venda, pel mateix preu que ja tenia pactat amb la societat Spirangle Homes que l’anava a comprar. La inversió costarà a l’Ajuntament 2,2 milions d’euros, i permetrà incorporar aquesta finca al parc de lloguer social i assequible, i evitar així una possible operació de gentrificació i/o expulsió dels veïns que hi viuen.

L’edifici adquirit té en total 13 habitatges i dos locals comercials de 98 m2 de superfície cadascun d’ells. Els habitatges estan distribuïts en cinc plantes pis més planta baixa i una planta àtic. Tots dos locals es troben buits en aquests moments. Dels habitatges, n’hi ha 9 amb inquilins i 4 que es troben buits. L’Ajuntament està analitzant aquests dies les situacions concretes de cadascuna de les unitats familiars i de les veïnes d’aquest immoble per poder dur a terme la regularització i l’adaptació dels seus contractes al règim del lloguer d’habitatge públic de l’IMHAB.

 

Pel que fa a l’estat de la finca, l’IMHAB només preveu que farà obres d’adequació de caràcter menor en els habitatges que actualment es troben buits, per tal d’adaptar l’interior als requeriments de l’habitatge públic. La finca, en general, es troba en un estat correcte de conservació i des del punt de vista de l’accessibilitat disposa d’ascensor.

Amb aquesta, ja són 23 les operacions de compra de blocs sencers d’habitatges que ha dut a terme l’Ajuntament de BCN en els últims 4 anys, i en total per aquest sistema ha incrementat el parc d’habitatge públic fins a 414 nous pisos, que es destinen a lloguer social o assequible, o bé s’aporten per cobrir les necessitats de la mesa d’emergència social.

A banda de les compres d’edificis sencers, l’Ajuntament també ha dut a terme en els darrers anys una política sistemàtica d’adquisició d’habitatges dispersos en finques de propietat horitzontal, ja sigui a través de la compra directa o bé per mitjà de la cessió de l’ús de fruit. En total, ha adquirit per aquestes dues vies en els últims 4 anys 335 pisos (dels quals 181 en cessió de l’ús de fruit i 154 compres directes).

Per tant, el total d’habitatges adquirits a través de la compra (sumant habitatges en propietats horitzontals i habitatges d’edificis sencers) i de la cessió de l’ús de fruit des de l’inici del mandat passat, i en compliment d’una de les línies d’actuació que estableix el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, és de 749 habitatges. Tots ells són actualment habitatges que formen part del parc municipal i per tant es gestionen amb un lloguer social i assequible, i han estat rescatats d’operacions d’especulació que haurien comportat l’expulsió de famílies d’aquests habitatges.

Dels 749 habitatges adquirits al conjunt de la ciutat des del mandat passat, 186 són al districte de Sants-Montjuïc.

 

 

L’Ajuntament de Barcelona treballa en l’ampliació del parc públic d’habitatge a través d’altres línies d’actuació com són la captació d’habitatge de propietaris perquè el cedeixin a la Borsa de Lloguer de Barcelona o bé també amb promoció d’obra nova, tant pública com delegada a cooperatives, fundacions o societats mercantils.

Actualment Barcelona té en marxa 65 promocions d’habitatge públic o assequible, que sumen un total de 4.369 habitatges. D’aquestes, 44 promocions (és a dir, el 74%) les construeix directament l’IMHAB. Aquestes 44 promocions sumen un total de 3.228 habitatges. Les altres 21 promocions que estan en marxa, que sumen 1.141 habitatges (és a dir, el 26%) són les anomenades promocions delegades és a dir, que l’Ajuntament ha posat el sòl a disposició de cooperatives, de fundacions, de societats mercantils, en règim de dret de superfície a 75 anys, perquè edifiquin habitatge assequible que es destinarà a persones i famílies que estan al registre de sol•licitants d’habitatge protegit. Amb aquest sistema, l’Ajuntament conserva sempre la propietat del sòl i de fet, recupera el sòl i el vol (allò que hi ha construït) quan venç el termini del dret de superfície, és a dir, al cap dels 75 anys.

Pel que fa al districte de Sants-Montjuïc, des del 2015 s’han finalitzat 3 promocions, el que significa la construcció de 80 habitatges públics, a les quals se sumarà una altra promoció en construcció amb 32 habitatges més.

La darrera fórmula per ampliar el parc assequible és el programa de captació d’habitatges del parc privat a través de la Borsa d’habitatges de lloguer i del programa de cessió d’Hàbitat3. En total, aquests dos programes sumen 1.441 pisos de lloguer molt per sota del preu de mercat, dels quals 152 es troben a Sants-Montjuïc.Compartiu aquest contingut