L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges per a joves de Can Fabra, al barri de Sant Andreu : Servei de Premsa

L’Ajuntament lliura les claus dels habitatges per a joves de Can Fabra, al barri de Sant Andreu

09/12/2019Temps estimat de lectura: 5 minuts

Dels 46 habitatges de la promoció, 41 estan destinats a joves fins a 35 anys i els altres 5 han estat lliurats a l’ICUB que els gestionarà com a residències d’artistes que treballen a la xarxa de fàbriques de creació i que vénen a la ciutat a través d’intercanvis

Es tracta d’un bloc construït amb estructura de fusta a l’interior d’una de les antigues naus industrials del recinte fabril

L’edifici incorpora també un nou local d’assaig per a la colla castellera Jove de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurat els habitatges destinats a joves d’entre 18 i 35 anys de la promoció construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) al recinte fabril de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu. També s’han lliurat les claus de 5 d’aquests habitatges a l’ICUB, que els gestionarà com a residències d’artistes que treballen a la xarxa de fàbriques de creació i que fan estades a la ciutat a través d’intercanvis.

Es tracta del primer edifici d’habitatge de lloguer públic que s’edifica a l’interior d’una nau industrial, aprofitant i conservant l’estructura exterior de la fàbrica, però en la qual la construcció interior, totalment nova, s’ha fet essencialment amb estructura de fusta, cosa que genera un molt baix impacte ambiental i redueix els terminis de construcció.

Es tracta d’un sistema anomenat “construcció dins de construcció”, que se separa de les façanes existents i aprofita al 100% la capacitat resistent de l’estructura original. De fet, una de les característiques que fan singular aquesta obra, dissenyada per l’equip d’arquitectes Roldán i Berengué, és que és reversible perquè manté i recupera les característiques essencials de l’edifici original i dels seus espais. Per altra banda, el sistema d’aero-tèrmia instal•lat és d’alta eficiència per a la producció d’ACS i calefacció. A més a més, juntament amb estratègies passives, com la protecció solar i la ventilació creuada, fa que s’aconsegueixi una certificació energètica A. I per últim, els materials utilitzats, són reciclats, reciclables i de baix cost energètic.

El nou edifici que s’incorpora al parc d’habitatge públic de la ciutat, i que va iniciar les obres al mes de juny de 2017 a l’antiga nau G del recinte fabril de Fabra i Coats de Sant Andreu, té accés pel carrer Parellada, 9. Consta de 44 habitatges de dos dormitoris, i 2 habitatges adaptats d’1 dormitori. La superfície construïda mitjana dels habitatges és de 64 metres quadrats. Aquests habitatges han quedat perfectament integrats en una fàbrica que es va construir l’any 1905, i que va patir dues ampliacions al llarg del segle XX, la primera cap a 1923 i la segona després de l’any 1950. Els materials i les textures fan reconèixer el caràcter industrial de la nau, i de fet s’han conservat en alguna de les façanes i espais interiors elements que identifiquen i conserven la memòria de l’activitat relacionada amb la industria del fil que es desenvolupava a la fàbrica.

 

 

Una altra característica del nou edifici d’habitatge públic de Can Fabra és la creació de grans espais comuns que les famílies que hi viuran podran compartir i utilitzar segons les seves necessitats. En aquest sentit, des de l’IMHAB s’està impulsant per primera vegada un procés col•lectiu i participatiu de decisió per determinar els usos d’aquests grans espais comuns. Una entitat de suport farà l’acompanyament a aquest procés de decisió de les famílies adjudicatàries.

Una part d’aquests grans espais comuns interiors s’han aprofitat per ubicar aparcaments de bicicletes per a les famílies. En total, hi ha 46 places d’aparcament. Però serà la comunitat de veïns i veïnes qui acabarà decidint sobre la esta d’aquests espais. Arquitectònicament aquests espais comuns es caracteritzen perquè connecten visualment i en diagonal el vestíbul de la planta baixa i les encavallades de la coberta.

Una altra singularitat de l’obra que ha dut a terme l’Ajuntament de Barcelona a la nau G de Can Fabra és que hi ha habilitat un espai d’assaig per a la colla castellera Jove de Barcelona. Es tracta d’una part de la nau amb un gran buit central d’aproximadament 10 metres per 10 metres amb el sostre a 9 metres d’alçada, i que incorpora altres espais menors distribuïts a sota, a sobre i al costat d’aquest buit central.

El preu de l’obra ha estat de 6,3 milions d’euros més IVA.

 

 

El primer edifici dotacional per a joves des de fa més de 10 anys

L’Ajuntament de Barcelona va construir el primer edifici d’habitatge assequible per a joves entre els anys 1999 i 2000, va ser un projecte de fet amb 6 promocions, el projecte conegut amb el nom de “les vores del cinturó”, que es va lliurar l’any 2000. A partir d’aquella experiència, les promocions dotacionals per a joves (que es van batejar com a 10HJ) es van anar succeïnt de manera progressiva i amb un ritme constant. Es van arribar a construir i lliurar fins a 11 promocions en total entre l’any 2000 i el 2004 (comptant les primeres 6 promocions de les “vores del cinturó”). Una d’aquestes promocions va ser mixta dotacional per a joves i per a persones grans alhora. Va ser l’única que va incorporar en un mateix edifici aquests dos tipus d’usuaris de parc públic. Posteriorment, i fins al 2008, encara es van aixecar dues promocions més destinades a joves i a gent gran, però en aquests casos, es van ubicar en blocs diferents els joves i les persones grans. La promoció de “Camí antic de València” va ser la darrera promoció que va impulsar l’aleshores Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona de l’anomenat 10HJ.

Can Fabra és, doncs, la primera promoció d’habitatge destinada a joves que promou l’Ajuntament de Barcelona, ara a través de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), des de fa més de 10 anys.

 

 

 

Paraules clau

habitatge/