Acaba l’obra del primer edifici del programa d’Allotjaments de PROximitat Provisionals (APROP) al barri Gòtic : Servei de Premsa

Acaba l’obra del primer edifici del programa d’Allotjaments de PROximitat Provisionals (APROP) al barri Gòtic

16/12/2019

L’Ajuntament adjudicarà en els propers dies aquests nous allotjaments a persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i a l’espera de l’habitatge definitiu aprovat per la mesa d’emergència social

El segon dels projectes, que es licitarà a principi de 2020, s’instal·larà al carrer Bolívia, al districte de Sant Martí

Es tracta de construccions molt sostenibles que redueixen l’impacte ambiental i que consumeixen entre quatre i sis vegades menys energia que els edificis convencionals

El primer edifici del programa d’Allotjaments de PROximitat provisionals (APROP) que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona des de l’àrea de Drets Socials, ja està acabat. L’Ajuntament n’ha enllestit la instal·lació en menys de quatre mesos. Un edifici que, d’altra banda, es va començar a construir uns mesos abans d’instal·lar-lo, fora del solar on s’ha ubicat, en concret al mes de març d’aquest any i en uns terrenys del municipi de la Selva del Camp a on en realitat es van “fabricar” els habitatges abans d’iniciar la instal·lació al barri Gòtic.

El ràpid procés de creació dels allotjaments provisionals construïts a partir de contenidors marítims reciclats és un dels elements que fa d’aquesta alternativa residencial una de les apostes de l’Ajuntament de Barcelona a desenvolupar aquest mandat. La primera instal·lació forma part d’un programa pilot que es va gestar durant el mandat passat i que serveix de prova per analitzar els pros i contres d’aquesta fórmula, semblant a altres que ja funcionen amb èxit en altres ciutats del món com Amsterdam, Copenhaguen o Vancouver. El procés és ràpid en comparació amb una obra d’habitatge públic feta amb els materials tradicionals, que pot allargar-se entre 6 i 7 anys en funció de les característiques del projecte i des que es disposa del solar fins que es lliuren les claus. En canvi, aquest edifici del barri Gòtic ha estat fabricat i instal·lat en menys d’un any, i el procés complet des que es disposa del solar i fins que entren a viure les veïnes i els veïns com a molt es pot allargar un any i mig.

La sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental d’aquests allotjaments és un altre dels valors que fan atractius els APROP per al Govern municipal. D’entrada, la matèria primera d’aquestes construccions són contenidors per al transport en vaixells que ja han esgotat la seva vida útil al mar. El reciclatge d’aquests mòduls per ell mateix ja contribueix a la reducció de l’escalfament del planeta. Al ser edificis industrialitzats, modulars i reaprofitables els APROP redueixen un 58% els residus. I el fet de reutilitzar els contenidors marítims permet reduir un 32% les emissions de CO2. Però no només això, tot el procés de fabricació i instal·lació de l’edifici redueix la contaminació perquè prioritza l’ús d’altres elements i components provinents del reciclatge i de l’economia circular a banda de l’ús dels contenidors. A més a més, el consum d’aigua, i altres materials que es fan servir en la construcció tradicional és molt menor en aquest tipus de construccions. Cal afegir també com a element destacat en la sostenibilitat d’aquests edificis el fet que siguin desmuntables i transportables a altres llocs.

Per altra banda, els allotjaments estan dissenyats i disposen de la darrera tecnologia pel que fa al consum energètic que necessiten per escalfar-se, ventilar-se o refredar-se. El revestiment amb façana ventilada de doble pell fomenta l’eficiència energètica i la producció d’energia pròpia, per oferir el màxim confort amb el mínim consum energètic. La certificació energètica dels edificis APROP és AA, per tant el consum d’energia és de quatre a sis vegades menor al que tindria una construcció convencional de les mateixes característiques.
Un edifici convencional consumeix entre 100 i 150 kWh/m2. Als allotjaments de proximitat el consum és de 26,4 kWh/m2.

Al final de la seva vida útil com allotjaments, a més a més, els APROP es podran encara tornar a utilitzar en obres definitives, i en darrer terme, es podran reciclar.

 

 

12 allotjaments d’una i dues habitacions

Així doncs, l’edifici d’APROP situat al carrer Nou de Sant Francesc 8 —10 en un solar reservat urbanísticament per emplaçar-hi habitatge públic, és una estructura formada per 16 mòduls o antics contenidors marítims. Els mòduls que ja venien preparats per dins, es van anar col·locant encaixats els uns amb els altres donant lloc, en menys d’una setmana, a l’edifici de 12 allotjaments dels quals 4 són de dues habitacions (60 m2 de superfície) i els altres 8 són d’una habitació (30 m2 de superfície).

El procés constructiu de l’edifici s’ha completat en els darrers quatre mesos, i ha consistit en instal·lar a l’interior del conjunt les escales i l’ascensor, una nova façana, i una coberta exterior que permet la ventilació de cadascun dels allotjaments.

 

 

 

La planta baixa s’ha deixat lliure, per ubicar-hi un equipament de barri, en aquest cas acollirà el CAP del Gòtic. I la coberta està preparada per esdevenir una coberta verda. La construcció d’aquest edifici ha suposat una inversió de 940.000 euros.

 

Solucions residencials provisionals

Els edificis “APROP” no són d’habitatges. Són solucions residencials per situacions provisionals de famílies que estan esperant un habitatge definitiu, ja siguin famílies que provenen de la mesa d’emergència com altres persones que es trobin en una situació de dificultat i necessiten una ajuda puntual i provisional dels serveis socials municipals fins accedir a un habitatge definitiu. També hi podran accedir persones que estiguin inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.

En l’edifici del Gòtic, els primers inquilins seran famílies de Ciutat Vella que es troben en situació d’emergència i que en aquests moments viuen en pensions, en casa de familiars o amics perquè han estat desnonades o famílies que tenen assenyalat ja un desnonament i han estat valorades positivament per la mesa d’emergència social. Els serveis socials estan iniciant els tràmits per tal que puguin entrar a viure al nou allotjament després de les festes nadalenques.

 

El segon projecte s’instal·larà a Sant Martí

Els allotjaments provisionals són una de les alternatives que l’Ajuntament de Barcelona vol desenvolupar justament per atendre situacions puntuals i de necessitat d’habitatge. L’edifici del barri Gòtic forma part d’un programa pilot que està implantant l’Ajuntament i que preveu altres instal·lacions a la ciutat. La segona d’aquestes instal·lacions està prevista al carrer Bolívia 33-41 al barri del Parc i la Llacuna del Poblenou, al districte de Sant Martí. Aquest segon projecte es preveu que tindrà 42 allotjaments dels quals 35 seran de dos dormitoris i 7 seran d’un sol dormitori. Aquest nou edifici tindrà bugaderia compartida i la planta baixa també es preveu que estarà reservada per ubicar equipaments per al barri. A l’interior de la parcel·la es reservarà un espai per a un hort urbà, mentre que la coberta, també en aquest cas, es dissenyarà perquè sigui verda.

El procediment per la licitació d’aquest segon projecte d’allotjaments temporals es posarà en marxa a principi de 2020.

 

Vídeo relacionat (format MP4)Compartiu aquest contingut