El nou Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) guanyarà proximitat per l’extensió de les superilles de les cures : Servei de Premsa

El nou Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) guanyarà proximitat per l’extensió de les superilles de les cures

19/12/2019

El Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ha aprovat les clàusules de licitació del nou contracte, que s’adjudicarà al segon semestre de 2020

Barcelona serà el primer ajuntament que incorpora l’augment salarial del 14% pactat entre empreses i sindicats i, també, la primera ciutat que licitarà un contracte de control per garantir l’equitat del servei independentment de l’empresa proveïdora

El contracte inclou l’obligació de posar en marxa com a mínim 60 superilles de les cures i reforçarà la integració de serveis sociosanitaris

El Consell Rector de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) ha donat el seu vistiplau a la licitació del nou contracte del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). La licitació inclou un seguit de millores tant per a les persones usuàries com per a les treballadores del servei, consolidant el SAD com un servei d’atenció més proper i amb una major qualitat gràcies a que es fixen les superilles de les cures com la unitat bàsica d’atenció. Les millores aniran acompanyades d’un increment pressupostari al voltant del 50%. Això és així perquè mentre la licitació que es va fer l’any 2016 contemplava un pressupost inicial de 66,7 milions d’euros anuals el nou contracte augmenta aquesta xifra fins als 99,7 milions.

 

 

Les millores tenen un element pioner a Catalunya, com és l’increment salarial del 14% per a les treballadores del servei, que s’executarà progressivament fins l’any 2022. Aquest és el resultat de l’acord pel nou conveni col·lectiu al qual han arribat recentment els sindicats i les empreses d’atenció domiciliària de Catalunya. L’Ajuntament de Barcelona es converteix així en la primera administració que incorpora i consolida aquests increments salarials, tot i que no és l’única millora prevista per a les prop de 4.000 professionals que treballen en el marc del SAD.

La previsió és que el nou contracte es pugui adjudicar durant el segon semestre del 2020, per un període inicial de dos anys que, tal com ha passat amb el contracte actual, es pot prorrogar en cas d’acord entre totes les parts. El SAD, que és el segon contracte públic més important de l’Ajuntament de Barcelona pel que fa al volum de despesa, ofereix serveis de suport a la higiene i a la cura personal a persones en situació de dependència o en situació de risc o de vulnerabilitat a la ciutat de Barcelona i, donada la situació d’envelliment demogràfic progressiu i el desplegament gradual de la Llei de Dependència, ha incrementat de forma notable el seu pressupost i la seva activitat en els darrers anys. Aquesta evolució a l’alça de l’activitat s’ha fet mantenint uns nivells de valoració molt elevats entre les persones usuàries. Segons l’enquesta de satisfacció feta durant aquest 2019 a més de 2.300 persones que reben el servei a la ciutat de Barcelona, el SAD rep una puntuació mitjana de 8,28 sobre 10, atès que el 49,6% de les persones valoren el servei com a excel·lent i un 33,3% com a notable.

Persones ateses
2015: 19.584
2016: 20.782
2017: 22.846
2018: 24.094

Hores de servei
2015: 3.644.923
2016: 3.921.882
2017: 4.391.049
2018: 4.869.809

Pressupost
2015: 53,06 M€
2016: 65,54 M€
2017: 75,05 M€
2018: 83,54 M€

 

Altres millores del nou contracte

A banda de l’increment salarial previst, el nou SAD incorpora l’obligatorietat d’estendre les superilles de les cures per tota la ciutat, en línia amb el nou model que es va començar a desplegar a finals del mandat passat en forma de prova pilot i que ja ha demostrat la seva eficàcia entre més de 500 persones usuàries dels barris de Sant Antoni, La Marina del Port, Vilapicina i la Torre Llobeta i el Poblenou. En concret, si hores d’ara són 8 les superilles d’aquest tipus que existeixen a la ciutat, la previsió és que passin a ser un mínim de 60 durant la durada del nou contracte. El nou model, per tant, reduirà els desplaçaments de les treballadores i farà que les persones usuàries disposin d’un equip de referència fixe i conegut amb el qual es podran comunicar de manera més àgil per tal d’abordar qualsevol circumstància del seu dia a dia que obligui a alterar la planificació de les hores de servei que es presten. Aquest model, més pròxim i flexible, s’articula al voltant d’equips formats generalment per entre 10 i 12 professionals que atenen entre 40 i 60 persones que viuen en una petita zona. Els equips s’autogestionen d’acord amb les prescripcions de les treballadores socials i les preferències i necessitats de les persones usuàries, reduint els pics de feina concentrats en hores concretes i completant així les jornades laborals.

Ara bé, els objectius de futur que hi ha darrere de fomentar aquest nou model de proximitat van molt més enllà, i és que les superilles de les cures obren la porta a fer una atenció sociosanitària cada cop més integrada i propera, tal com ja s’està assajant en la zona d’actuació del Centre Integral de Salut (CIS) Cotxeres al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta. El treball en xarxa entre els serveis sanitaris i de diferents programes socials municipals adreçats al un perfil similar de persones, com poden ser els Àpats a Domicili, els Àpats en Companyia, la Teleassistència, el programa Radars o el Baixem al carrer es fa cada cop més important en un context en què a la ciutat de Barcelona ja viuen més de 350.000 persones majors de 65 anys i que 90.000 d’elles ho fan totes soles.

En aquesta línia i per tal d’avançar en aquesta direcció, el nou contracte del SAD també incorpora dues noves figures professionals, com són la dels integradors socials per fer un acompanyament a nivell socioeducatiu i la figura dels terapeutes ocupacionals per tal d’avançar en la promoció de l’autonomia personal, que és quelcom que ja preveu la mateixa Llei de Dependència però que encara té un gran marge de millora per part de totes les administracions implicades.

Hi ha dos factors més de millora a tenir en compte pel que fa al nou contracte. El primer d’ells fa referència a la introducció de millores laborals en la presentació d’ofertes per part de les empreses, i és que s’han afegit 15 punts en la valoració automàtica de les candidatures que tenen a veure exclusivament amb millores objectives com són l’estabilització de la jornada laboral o la formació de l’equip professional. L’altra millora té a veure amb un segon contracte que es licitarà properament, igualment pioner i innovador en l’àmbit català, que es dedicarà exclusivament a controlar la gestió i la qualitat del servei que faran les empreses, incloent també el compliment de les condicions laborals. D’aquesta manera, l’Ajuntament es dota d’una eina per garantir l’equitat del servei a tota la ciutat, independentment de la part proveïdora, així com d’una eina de mesura objectiva que permet introduir gratificacions o penalitzacions en la retribució del servei.

Document relacionat:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/12/sad.pdfCompartiu aquest contingut