Barcelona aglutinarà en una única targeta moneder els ajuts econòmics que atorguen els Serveis Socials : Servei de Premsa

Barcelona aglutinarà en una única targeta moneder els ajuts econòmics que atorguen els Serveis Socials

07/01/2020

La targeta Barcelona Solidària es començarà a desplegar aquest 2020, gestionarà d’entrada uns 19 milions d’euros i arribarà a 16.000 famílies

La gestió anirà a càrrec de l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques, que des de la seva posada en marxa el desembre del 2017 ha permès als Serveis Socials simplificar la burocràcia i dotar de més autonomia les persones usuàries

L’àrea de Drets Socials fa una crida per sumar nous socis solidaris del projecte, que actualment ja són una cinquantena entre els diferents tipus d’establiments i serveis

L’Ajuntament de Barcelona aglutinarà aquest 2020 en una única targeta moneder tots els ajuts econòmics que atorguen els Serveis Socials municipals. La iniciativa, impulsada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), té el doble objectiu de simplificar i reduir el procés burocràtic que hi ha intrínsec a la concessió de prestacions, d’una banda, i potenciar l’autonomia i reduir l’estigmatització de les persones usuàries, de l’altra. D’aquesta manera, la nova targeta Barcelona Solidària es podrà utilitzar per comprar productes que cobreixen necessitats bàsiques com poden ser aliments, roba, calçat o material escolar, i es podrà utilitzar en qualsevol establiment que vengui aquest tipus de productes i que tingui un datàfon. A més a més, des de la targeta també es podran fer pagaments de matrícules docents, rebuts i altres tipus d’abonaments.

La nova targeta Barcelona Solidària simplificarà en una de sola fins a tres tipus de targetes similars que s’han fet servir fins ara, com són la targeta del Fons d’Infància, la del B-MINCOME i l’actual targeta d’alimentació. D’aquesta manera, es vincularà en un únic punt tots els ajuts econòmics que es concedeixin a la mateix unitat familiar, ja sigui des dels Serveis Socials municipals o bé des d’altres entitats que també fan atenció social. El potencial de la targeta va més enllà, atès que també es podrà utilitzar per accedir a avantatges i/o descomptes realitzats per entitats privades o establiments que, en un acte de compromís social amb les persones més vulnerables del seu entorn, vulguin sumar-se a la iniciativa i ofereixin algun tipus de benefici a les persones usuàries de la targeta.

La gestió del nou instrument es farà mitjançant l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’Ajuntament, que des de la seva posada en marxa al setembre del 2017 ha contribuït de manera decisiva a la simplificació dels processos administratius inherents a l’àrea de Drets Socials, facilitant la tasca tant de les professionals de Serveis Socials com de les persones usuàries. La nova targeta començarà a funcionar amb unes 16.000 famílies usuàries de Serveis Socials i l’import previst que inclourà se situa al voltant dels 19 milions d’euros per a aquest any 2020.

Les persones beneficiàries de la targeta seran en tots els casos usuàries en seguiment de Serveis Socials de Barcelona, amb un expedient obert i valoració social acreditativa, que igualment es comprometran a permetre les comprovacions que calgui per acreditar-ne el seu bon ús. La targeta no permetrà treure diners en efectiu, serà nominal i per tant només podrà ser utilitzada per la persona titular, i es podrà recarregar tantes vegades com faci falta. Igualment, es podrà consultar el saldo restant i caldrà renovar-la un cop arribi a la seva data de caducitat.

La nova targeta Barcelona Solidària, però, va més enllà de ser un instrument de gestió i té posat el focus en la cooperació entre les entitats, empreses i establiments per assolir tot el seu potencial. Hores d’ara ja hi ha adherits al voltant d’una cinquantena de socis privats del projecte, entre parades de mercats municipals, sector salut o establiments diversos, però la intenció és ampliar aquest nombre mitjançant la signatura de compromisos específics amb d’altres agents. Ser un soci col·laborador no comporta cap cost econòmic per a l’establiment, que simplement es compromet a aplicar els descomptes i/o avantatges establerts. L’IMSS, per la seva banda, es compromet a donar a conèixer la xarxa d’establiments col·laboradors entre les persones usuàries de la targeta.

 

Reducció de la burocràcia

La targeta Barcelona Solidària és una passa més en les accions contemplades en el Pla d’Acció Impulsem! per tal de modernitzar i agilitzar la gestió dels Serveis Socials municipals, i que té en l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques l’epicentre de bona part de les mesures engegades. L’Oficina, que es va posar en marxa el setembre del 2017, és un equipament d’atenció presencial que té com a focus el ciutadà i les seves necessitats. Només durant l’últim any ha atès al voltant de 15.000 persones.

A banda, ha estat l’encarregada de gestionar els ajuts d’urgència social per a famílies amb infants a càrrec de 0 a 16 anys (més de 14.000 infants i 12,6 milions d’euros l’any 2018); el programa Respir Plus per facilitar un temps de descans a famílies que cuiden de persones grans; les targetes de transport bonificades; o bé altres serveis com les consultes al voltant de la Renda Garantida de Ciutadania que atorga la Generalitat, la gestió dels serveis d’arranjament d’habitatges o neteges de xoc que es demanen des dels Centres de Serveis Socials, o l’emissió dels comprovants per poder dur a terme un determinat servei funerari bonificat, entre d’altres.

En la mateix línia de potenciar l’autonomia de les persones usuàries de Serveis Socials, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa ara fa un any el web Les Meves Ajudes per conèixer de primera mà els ajuts i les bonificacions a les quals qualsevol persona pot tenir accés. Aquest web (https://ajuntament.barcelona.cat/lesmevesajudes/) ha comptat en aquest primer any de vida amb unes 20.000 visites, que han servit per conèixer millor quins ajuts existeixen i quins són els tràmits necessaris per accedir-ne a cadascun d’ells. De fet, la iniciativa va néixer sota la premissa que el desconeixement és un dels principals topalls a l’hora d’accedir als diferents ajuts que existeixen.

Actualment el web Les Meves Ajudes compta amb tota la informació associada a 16 ajuts econòmics que concedeixen les diferents administracions, com per exemple la Targeta Rosa, els ajuts de menjador escolar i les rendes actives d’inserció per a persones aturades de llarga durada, emigrants retornats i persones discapacitades, entre d’altres. A curt termini està previst que el web inclogui també la informació relativa al bo social d’energia i aigua o l’assignació econòmica que atorga la Seguretat Social per menors acollits sota cura.Compartiu aquest contingut