S’inauguren el nou espai lúdic-esportiu de la Campa i les millores al camp de rugbi a Horta-Guinardó : Servei de Premsa

S’inauguren el nou espai lúdic-esportiu de la Campa i les millores al camp de rugbi a Horta-Guinardó

11/01/2020

Les obres a la Campa permeten millorar l’espai per promoure els hàbits saludables i esportius entre la ciutadania i també per aportar nous espais verds i de biodiversitat al barri. La intervenció s’emmarca en el Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

Avui s’ha inaugurat el nou espai lúdic esportiu a la Campa, comprès entre l’avinguda de Martí-Codolar i els carrers de la Granja Vella i Coll i Alentorn, al barri de la Vall d’Hebron, al districte d’Horta-Guinardó. L’actuació que s’ha dut a terme ha permès recuperar l’espai i convertir-lo en una zona polivalent, accessible i oberta al veïnatge dels barris de l’entorn. La intervenció sobre l’espai forma part del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

 

 

La Campa, amb 11.600 m², s’ha convertit en un nou parc urbà amb diversos usos esportius. S’han millorat els accessos, fent-los més amplis, còmodes i accessibles, i s’ha millorat l’espai verd amb vegetació autòctona mediterrània amb un drenatge superficial. A més, s’hi ha instal·lat una nova il·luminació més eficient i de baix consum, amb zones d’estada amb nou mobiliari (cadires, bancs i papereres) i 2 punts d’aigua (fonts). I per a les persones que volen practicar l’atletisme, s’ha creat una pista amb dos recorreguts senyalitzats de 200 i 300 metres, respectivament, amb una recta de 100 metres per fer esprints.

Principals actuacions que s’han dut a terme:

Creació de circuits per fer esport, principalment atletisme. Es creen dos camins de sauló compactat, de 5 metres d’amplada amb encintat d’ecotravesses de fusta, que serveixen de circuits per fer esport: dos recorreguts senyalitzats de 200m i 300m respectivament, amb recta de 100m per fer esprints i amb un espai central diàfan.

Millores dels accessos, més amplis, còmodes i accessibles. S’han millorat els accessos de l’entrada principal fent-la més accessible des del carrer Granja Vella (a cota des de la vorera) i l’accés existent per darrere dels vestuaris (des del c. Coll i Alentorn amb c. de les Basses d’Horta). Les terres del desmunt s’han reutilitzat per anivellar tot l’àmbit amb la creació de noves topografies. A les interseccions dels camins d’accés amb els camins centrals, hi ha zones d’estada i activitats de fitness des d’on es gaudeixen de les vistes cap al mar, les xemeneies del Besòs i Collserola.

Millora de l’espai verd amb vegetació autòctona típica del nostre entorn mediterrani. Pel que fa al tractament paisatgístic, s’han eliminat les espècies invasores i s’han substituït per vegetació autòctona típica del nostre entorn mediterrani: boscos de fulla perenne (diferents espècies de Pinus sp. i Quercus ilex) i fulla caduca (diferents espècies de Quercus sp.) amb sotabosc de màquia (Pistacia sp, Rhamnus sp. Erica sp. Ruscus sp) i dos tipus de prat de baix manteniment i requeriment hídric (prat alt d’albellatge i prat baix per activitats).

Millora del drenatge superficial de les aigües. Per tal de potenciar la infiltració de l’aigua al subsòl, s’ha creat el drenatge de tot l’àmbit mitjançant Tècniques de Drenatge Urbà Sostenible (TEDUS): pous de graves amb sobreeixidors connectats als canals existents i cunetes verdes drenants també connectades als canals existents. S’ha instal.l.at un nou enllumenat amb fanals amb projectors LED i dos punts d’aigua potable (fonts).

Nova il·luminació més eficient i de baix consum, amb zones d’estada amb nou mobiliari (cadires, bancs i papereres) i punts d’aigua (2 fonts). S’han creat diferents elements dissenyats amb ecotravesses de fusta integrats amb l’entorn natural del parc, que s’utilitzen com a bancs, papereres, senyalètica, jocs d’equilibri, fites.

Avui també s’han presentat les millores de gespa dels camps de rugbi i de Futbol 7 del Complex Esportiu Municipal Teixonera Vall d’Hebrón. La intervenció ha anat a càrrec de l’entitat gestora dels camps, la Fundació Marcet, i també ha permès renovar els vestuaris. L’actuació duta a terme homologa el camp de rugbi per a poder jugar de manera oficial en altes competicions. Actualment els equips que juguen en aquest espai són el Químics Rugby i la secció de rugbi del Futbol Club Barcelona.Compartiu aquest contingut