Barcelona protegirà les escoles per garantir entorns educatius segurs, saludables i plens de vida : Servei de Premsa

Barcelona protegirà les escoles per garantir entorns educatius segurs, saludables i plens de vida

13/01/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

El Govern municipal actuarà fins al 2023 en 200 centres educatius per millorar la qualitat ambiental i el confort de l’espai públic i la seguretat dels nens i nenes

D’una banda, es destinaran uns 10 milions d’euros a pacificar l’espai públic proper de 120 escoles amb accions de reducció del trànsit i amb més verd i llocs d’estada per generar àmbits més amables per als infants

I hi haurà 80 centres més que milloraran les seves condicions d’entorn gràcies a altres projectes de transformació com les superilles, els eixos estratègics de ciutat i el Pla de Barris

Protegir tots els nens i nenes de la ciutat. Aquest és l’objectiu del programa que desplegarà el Govern municipal per millorar els entorns dels equipaments educatius de 0 a 12 anys i garantir que siguin segurs i saludables. Es tracta d’avançar cap a la pacificació de l’espai urbà d’un total de 200 escoles i llars d’infants amb actuacions que permetin respirar un aire de més qualitat, reduir el soroll ambiental, disminuir l’accidentalitat i crear més espais de trobada. En definitiva, fer de les escoles i el seu voltant un lloc segur i ple de vida.

Els infants passen bona part del temps a les escoles, de manera que esdevenen els espais més sensibles de la ciutat. La contaminació ambiental, tant de l’aire com acústica; les males condicions de l’espai públic i la inseguretat viària poden suposar riscos més greus en aquests llocs. Cal, doncs, protegir-los de manera prioritària i posar-los al centre de totes les polítiques urbanes.

 

 

 

 

Per això, ara s’engega el programa Protegim les escoles. Una estratègia de ciutat per tal que les escoles de Barcelona disposin d’un espai públic en el seu accés confortable i saludable que sigui un lloc de trobada per als infants i les seves famílies i, en general, per als veïns i veïnes.

La iniciativa vol donar resposta a reivindicacions ciutadanes i millorar i ampliar els esforços municipals previs en aquest àmbit per fer un pas endavant transformador, sistèmic i proactiu. Parteix i s’inspira en actuacions com els camins escolars fets durant molts anys i, més recentment, les superilles i els 13 ecoxamfrans amb què s’han millorat els accessos a escoles de l’Eixample. És un avanç més en l’impuls d’un model de ciutat habitable i feminista que prioritza les vides i necessitats quotidianes de les persones, començant pels nens i nenes.

 

Actuacions específiques adaptades a les necessitats de cada centre

Fins al 2023, l’Ajuntament haurà intervingut directament en 120 centres educatius. En total, s’invertirà uns 10 milions d’euros en projectes que inclouran mesures de pacificació del trànsit i de creació de més espai públic amb prioritat per al vianant.

Pel que fa a la millora de l’espai públic, es combinaran actuacions d’urbanisme estructurant amb altres de tàctiques segons les condicions de cada cas. Així, es dissenyaran solucions adaptades a les necessitats de cada centre, sempre sota la premissa d’oferir zones d’estada amb més vegetació i ombra.

L’entrada a l’espai pacificat se senyalitzarà amb pintura de color taronja i un logotip horitzontal específic que el visualitzarà. I als punts d’accés i sortida dels centres es crearan uns espais plaça amb una superfície no inferior a una circumferència de 10 metres de diàmetre on s’hi posarà mobiliari urbà que convidarà a passejar-hi amb tranquil·litat i fer-hi activitats.

 


Logotip específic d’entorn escolar
Per reduir el trànsit, es disminuirà l’espai destinat als vehicles suprimint carrils de circulació i places d’aparcament. També es reduirà la velocitat màxima permesa –preferiblement a 20km/h–, es col·locarà senyalització vertical i horitzontal i radars informatius, s’adaptarà la semaforització, es millorarà l’enllumenat i es col·locaran elements de seguretat com baranes i pilones. I s’implementarà el programa de persones voluntàries pel control del trànsit a l’hora d’entrada i sortida de classe.

 

Selecció i priorització dels centres

La selecció i priorització de les escoles es farà coordinadament amb la participació de totes les àrees municipals implicades –Model Urbà, Educació, Guàrdia Urbana, Mobilitat i Districtes–. Es tindran en compte els següents criteris:

– Priorització dels infants de 0 a 12 anys i, per tant, de les etapes bressol, infantil i primària.
– Prioritat en escoles amb alta contaminació ambiental, tant de l’aire com acústica.
– Prioritat en escoles en punts complicats de seguretat viària.
– Quantitat d’infants de cada centre.

També es tindrà en compte en la priorització aquelles escoles on no estigui prevista cap reurbanització ni tàctica ni estructurant a curt termini en menys de 4 anys. Així com aquells centres a punt d’inaugurar camins escolars aquest curs. En aquest sentit, el programa municipal “Camí escolar, espai amic” per afavorir la mobilitat sostenible i segura dels infants passarà a incorporar-se en aquesta estratègia de pacificació i millora dels entorns escolars. A partir dels aprenentatges d’aquest programa, es treballarà amb les comunitats educatives de cada centre per millorar els avantprojectes, per promoure la coresponsabilització de la cura dels entorns i per aprofitar el seu potencial educatiu.

Per coordinar totes les accions, es constituirà una taula d’entorns escolars a cada districte amb representants municipals i socials que, sota aquests criteris, avaluarà les necessitats dels centres i les solucions i adaptacions que caldrà fer i en farà seguiment. També s’estudiaran mesures de millora immediata mentre es defineixen els projectes complets per a cada centre.

 

Un calendari per fases

El programa s’executarà per fases. El 2020 es preveu actuar en 20 centres educatius. El primer on ja s’ha completat un projecte de millora és l’Escola Grèvol, a Sant Martí, i al llarg d’aquest any es faran actuacions en 19 centres més, entre els quals hi ha escoles amb projectes ja programats com l’Escola Carlit, l’Escola Marillac, l’Escola 9 graons, l’Escola Xirinacs, les Escolàpies Llúria, l’escola Sagrado Corazón, l’Institut Viladomat i l’Escola Sagrada Família.

El 2021 s’intervindrà en 35 escoles; el 2022, en 35 centres més, i el 2023 en 30 més per arribar a un total de 120 escoles que gaudiran d’accessos i sortides pacificats.

A aquest paquet s’hi ha d’afegir 80 escoles que milloraran les seves condicions d’entorn gràcies a altres estratègies de transformació de l’espai públic que es desenvoluparan aquest mandat. Són centres que es beneficiaran d’actuacions de millora d’espais públics associats a projectes com les superilles, els eixos estratègics de ciutat o el Pla de Barris.

 

Primera transformació ja feta a l’Escola Grèvol, a Sant Martí

L’estratègia de transformació dels entorns escolars s’ha iniciat a l’Escola Grèvol de Sant Martí. El projecte s’ha tirat endavant d’acord amb la direcció i la comunitat educativa del centre per pacificar el trànsit de l’entorn i disposar d’espais més segurs. Precisament, en aquesta escola es va produir un accident en què va morir un infant l’octubre passat.

Els treballs han suposat la creació d’un nou espai d’estada de 280 m2 davant l’escola, amb bancs i jardineres i protegit per una barana. I han permès pacificar el trànsit en tot el perímetre de l’escola.

 

 

 

El carrer dels Pellaires -entre Ferrers i Provençals- i el dels Ferrers -entre passeig del Taulat i Pellaires- s’han convertit en carrers només per vianants. En el carrer de Provençals s’ha reduït l’espai reservat als vehicles a la meitat, ja que s’ha passat de 2 carrils i 2 cordons d’aparcaments a 1 carril i 1 cordó.

A més, la velocitat s’ha limitat als 20 km/h, s’ha pintat una catifa de color taronja al paviment indicativa de l’entorn escolar, s’ha instal·lat un radar pedagògic i s’ha ampliat el número de places d’estacionament de bicicletes.

Paraules clau

escola/ prevenció/ Sant Martí/ seguretat/