Barcelona intensifica la campanya per recuperar les voreres pels vianants i fomentar que les motos no hi aparquin : Servei de Premsa

Barcelona intensifica la campanya per recuperar les voreres pels vianants i fomentar que les motos no hi aparquin

10/02/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquest mes de febrer es reprèn la campanya “Ciutat de Vianants” i es potencia la informació per ordenar l’estacionament de motos i minimitzar la seva ocupació, alliberant espai públic pels vianants

La campanya de ciutat comptarà amb una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia on s’ha detectat que més de 2.000 motos estacionen de manera incorrecta. Per aquest motiu es farà una intervenció intensiva en aquest espai que tindrà una durada d’un any i mig

La campanya consta de tres fases: una fase d’informadors, una segona fase d’avisos de la Guàrdia Urbana i una tercera fase on es procedeix a sancionar i retirar els vehicles mal aparcats, si s’escau. Posteriorment, agents de la Guàrdia Urbana i vigilants de l’ÀREA comprovaran que les infraccions no es tornin a produir

L’Ajuntament de Barcelona treballa per potenciar una mobilitat més segura i sostenible, potenciant els desplaçaments a peu i en transport públic. Ho fa posant al centre de les seves polítiques de mobilitat al vianant i en aquest sentit, el Govern municipal es marca com a objectiu recuperar voreres pels desplaçaments a peu, alliberant-les d’obstacles i d’altres elements que puguin suposar un problema per la mobilitat de les persones, especialment d’aquelles que tenen una mobilitat reduïda o que s’han de desplaçar amb cotxets per nadons.

Actualment, a Barcelona les motocicletes i els ciclomotors no sempre utilitzen les places habilitades en calçades i pàrquings subterranis, sinó que fan servir voreres sense l’amplada necessària i zones de vianants per estacionar. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona treballa per difondre al màxim el coneixement de la normativa per tal d’alliberar les voreres de motos i ciclomotors, i aconseguir que el vianant recuperi el seu espai natural, un espai segur.

Així, a partir d’aquest mes de febrer l’Ajuntament de Barcelona a través de la Direcció de Serveis de mobilitat, Districtes, Guàrdia Urbana i B:SM, dona un nou impuls a la campanya “Ciutat de Vianants” per tal d’ordenar l’estacionament de motos i minimitzar la seva ocupació, guanyant espai públic pels vianants. La campanya busca recuperar les voreres pels vianants i fomentar que aquests vehicles aparquin correctament en calçada, en aparcaments subterranis o en voreres senyalitzades o amb amplada suficient.

La mesura reforça l’actuació que ja duu a terme habitualment la Guàrdia Urbana per garantir el compliment de la normativa a la ciutat. La campanya s’aplica a diferents punts de Barcelona i a més a més es farà una actuació intensiva al barri de la Vila de Gràcia. Els objectius de la campanya són:

– Conscienciar/sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de preservar les voreres pels vianants i recordar-los com estacionar correctament.
– Prioritzar l’aparcament en calçada en zones habilitades. Afavorir un desplaçament cap a aparcaments subterranis.
– Recordar la normativa, quines condicions cal seguir per aparcar en vorera.
– Recordar la prohibició de la circulació de les motos en vorera, fins i tot per cercar aparcament.
– Recordar la prohibició de circular pels carrils bici i els carrils bus.

 

 

Intervenció de ciutat

A nivell de ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ha escollit 10 zones de Barcelona, una per districte, on es considera prioritari realitzar una actuació intensiva per ordenar l’estacionament de motos. En aquesta ocasió es treballarà en les següents ubicacions:

– Ciutat Vella: Av. Francesc Cambó
– Eixample: c/Girona 64 (entre Diputació i Consell de Cent)
– Sants-Montjuïc: Pl. de Joan Peiró.
– Les Corts: Sabino Arana- Gran Via Carles III
– Sarrià-Sant Gervasi: Borí i Fontestà-Can Ràbia
– Gràcia: Plaça del Nord
– Horta-Guinardó: Font d’en Fargues-Passeig Maragall
– Nou Barris: Fabra i Puig-Teide
– Sant Andreu: Neopàtria (entre Fabra i Puig i Rovira i Virgili)
– Sant Martí: Bolívia (entre Roc Boronat i Ciutat de Granada)

En aquests espais, a partir d’avui es desplegaran informadors que explicaran als ciutadans la normativa d’aparcament i oferiran informació sobre les alternatives d’aparcament en calçada i d’aparcament subterrani (BAMSA, SABA i B:SM), més properes a la zona d’actuació, que oferiran ofertes i descomptes especials pels usuaris de vehicles a motor de dues rodes. Habitualment, aquests aparcaments ja ofereixen tarifes especials per a motos.

Un cop finalitzada aquesta fase informativa, la Guàrdia Urbana de Barcelona iniciarà un període d’avisos en el qual deixarà una notificació als usuaris d’aquelles motos que estiguin mal aparcades. Posteriorment, s’iniciaran les sancions i retirada de motos estacionades incorrectament en aquells espais, si s’escau. A partir d’aquest moment, i com a novetat, a banda del control permanent de la Guàrdia Urbana, agents de l’ÀREA de B:SM faran un manteniment posterior per assegurar que no es torna a aparcar en ubicacions incorrectes.

La campanya “Ciutat de Vianants” es va iniciar al desembre del 2017 i des de llavors s’han fet un total de 6 fases. Les diferents actuacions han permès reduir un 44% les motocicletes mal aparcades en vorera allà on s’ha actuat. Aquest 2020 està previst realitzar 4 fases més, una cada dos mesos. La mesura es vol mantenir fins a final de mandat.

 

Actuació específica a la Vila de Gràcia

Enguany, a la campanya de ciutat s’hi sumarà una actuació específica al barri de la Vila de Gràcia. L’objectiu és actuar sobre les més de 2 mil motos que s’han detectat estacionades irregularment a la vorera i que generen problemes d’accessibilitat importants amb els vianants i consumeixen una gran proporció d’espai públic, en una zona on és escàs.

Per aquest motiu, s’ha dividit tota la Vila de Gràcia en 7 àmbits d’actuació i en paral·lel al que es faci a la resta de la ciutat, s’hi actuarà de manera específica seguint el mateix procediment. El primer espai on s’intervindrà serà a l’interior del perímetre comprès per la travessera de Gràcia, Gran de Gràcia, Diagonal i Via Augusta. En aquest àmbit s’han arribat a detectar fins a 150 motos aparcades de manera incorrecta i coincideix que és un espai amb una alta densitat d’escoles. A partir d’avui s’hi desplegaran els informadors i un cop finalitzin la seva tasca la Guàrdia Urbana començarà els avisos, per posteriorment denunciar i retirar els vehicles mal aparcats.

En el cas de la Vila de Gràcia cada dos mesos se sumarà una zona nova fins a cobrir tot el barri. Posteriorment també està previst actuar en zones adjacents.

 

Normativa

A Barcelona hi ha més de 70.000 places d’estacionament senyalitzades per a motos a la via pública, el que representa més d’un 36% de les places destinades a estacionament, sense tenir en compte les voreres on està permès l’estacionament de motos. A aquesta oferta se li ha de sumar, a més, la de places per estacionament de motos en els aparcaments fora de calçada.

Segons l’Ordenança de Vehicles i Vianants (Art.40), quan no hi hagi possibilitat d’aparcar en la calçada, i sempre que no hi hagi senyalització específica que ho prohibeixi, es pot aparcar en vorera només en les següents condicions:

– Si la vorera fa entre 3 i 6 metres d’amplada, es pot aparcar en paral·lel a la vorera (a un mínim de 0,5m del límit de la vorada) i entre els escocells, sense entorpir el pas de sortides de pàrquings, papereres, contenidors, i a un mínim de dos metres dels passos de vianants i les parades d’autobús.
– Si la vorera fa més de 6 metres es pot aparcar en semibateria, sempre que hi hagi més de 3 metres lliures de pas.

Està prohibit accedir a voreres, andanes i passeigs amb la moto en marxa. L’accés s’ha de realitzar amb el motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es podrà utilitzar la força del motor per salvar els desnivells de la vorera, sense accedir pels passos de vianants.

Paraules clau

aparcament/ motos/ voreres/