L’Ajuntament de Barcelona decreta els serveis públics essencials per garantir el funcionament de la ciutat i l’atenció a la ciutadania : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona decreta els serveis públics essencials per garantir el funcionament de la ciutat i l’atenció a la ciutadania

15/03/2020Temps estimat de lectura: 8 minuts

Un total de 6.700 treballadors i treballadores públiques seran els encarregats de vetllar pel correcte funcionament d’aquests serveis, un 44% del total de la plantilla

Serveis de neteja, mobilitat, Guàrdia Urbana, Bombers, transports de mercaderies i atenció a les persones, entre d’altres, han elaborat plans de contingència especials

Per reforçar la prevenció i accelerar la lluita contra la COVID-19, des d’aquest diumenge romandran tancats 148 parcs i jardins de la ciutat, els punts verds i el servei de recollida de mobles i trastos vells

L’Ajuntament de Barcelona ha definit a través d’un decret signat per l’alcaldessa Ada Colau el conjunt de serveis públics essencials que es mantindran operatius per donar servei a la ciutadania durant els propers dies arran de la situació generada per la COVID-19. Això representa que al voltant de 6.700 de les 15.100 persones que integren el personal municipal es mantindran plenament operatives, un 44% del total. Per fer-ho possible, el consistori ha elaborat diferents plans de contingència que impliquen el conjunt de gerències municipals i manté reunions permanents per fer-los efectius i garantir la seva operativitat durant tots els dies que sigui necessari. Igualment, i un cop ha estat declarat formalment l’estat d’alarma per part del govern de l’Estat, recorda als empleats públics la necessitat que restin amatents per donar resposta a cadascuna de les situacions que es puguin produir.

El conjunt de serveis que l’Ajuntament de Barcelona considera essencials per al funcionament de la ciutat, alguns dels quals no depenen únicament de les competències municipals i que es mantenen en coordinació amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i amb el sector privat, són:
– Serveis de neteja i recollida de residus.
– Serveis de mobilitat i manteniment i gestió d’infraestructures.
– Guàrdia Urbana de Barcelona.
– Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, juntament amb Protecció Civil.
– Transports públics. Tot i així, a partir de les mesures preses per les administracions i les recomanacions fetes a la ciutadania, els transports públics de Barcelona han experimentat reduccions de passatge que se situen a l’entorn d’un 60% sobre el que és habitual. Igualment, donant compliment al Reial Decret Llei del Govern de l’Estat i en coordinació amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) adaptarà la seva oferta de metro i autobús.
– Tots els serveis relacionats amb el sistema sanitari com són hospitals, centres d’atenció primària, farmàcies i transport sanitari.
– Les Gerències de Districte, tot i que les seves respectives seus romandran tancades al públic.
– Els serveis d’informació i comunicació de Barcelona, així com el telèfon públic i gratuït 010 per donar informació actualitzada sobre els diferents serveis municipals. També Betevé com a mitjà d’informació públic.
– Serveis bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
– Subministrament elèctric, d’aigua i de gas, a banda de les telecomunicacions.
– Subministrament de combustible i benzineres.
– Serveis bancaris, estancs i perruqueries.
– Mercabarna i l’Institut Municipal de Mercats, juntament amb tota la cadena d’abastiment alimentari.
– El transport de mercaderies, que ha flexibilitat l’hora de càrrega i descàrrega.
– Cementiris i Serveis Funeraris.
– Serveis penitenciaris.
– Ambaixades i consolats.
– Fiscalia, jutjats penals, de guàrdia, civils i mercantils.
– Registre Civil, Mercantil i de la Propietat.

Des d’aquest diumenge 15 de març, també com a mesura excepcional i amb l’objectiu compartit de limitar la propagació de la COVID-19, romandran tancats 148 parcs i jardins de la ciutat. A partir d’aquest dilluns s’hi sumaran igualment les fonts ornamentals i restaran tancats també els 27 punts verds de barri de tota la ciutat així com els punts verds de zona. També se suspèn el servei de punts verds mòbils i el servei de recollida de mobles i trastos vells a tota la ciutat.

Pel que fa als serveis de neteja i recollida de residus, es garanteix el servei a tota la ciutat els pròxims dies, modificant les dinàmiques dels equips per adaptar-les a la situació, amb un sistema de torns que permet assegurar el servei durant tot el temps que durin les mesures específiques i sobretot per protegir les treballadores i els treballadors amb l’aplicació de totes les recomanacions preventives de les autoritats sanitàries. El servei de recollida de residus està garantit arreu així com el servei de neteja de carrers, on hi haurà un equip de 625 persones cada dia per mantenir la neteja de la ciutat. Es prioritzaran les zones amb recollida de residus sense contenidors, el buidat de les papereres, la neteja dels voltants dels contenidors i la neteja a l’entorn d’hospitals i centres sanitaris. Sobre la resta de serveis urbans, es garanteixen les actuacions de control i reparació de clavegueram, l’enllumenat, la gestió d’incidències a l’arbrat i també el manteniment bàsic del verd.

En relació a les obres públiques, tal com recull el Decret d’Alcaldia i amb l’objectiu de disminuir l’activitat de la ciutat, s’ha decidit suspendre-les durant el període de vigència de la declaració d’alarma, sense perjudici de la continuïtat de tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les condicions de seguretat de les persones, els materials i l’espai públic. De forma excepcional sí que s’autoritzarà la continuïtat d’aquelles obres que puguin ser considerades essencials i que la seva suspensió comportaria perjudicis de molt difícil reparació. A més a més, cada gerència determinarà els contractes de serveis que, pel seu caràcter, s’hagin de continuar prestant.

Pel que fa estricament als serveis socials considerats bàsics, l’Ajuntament de Barcelona ha fixat que està en disposició de garantir els següents operatius:

– El ple funcionament ininterromput durant 24 hores al dia del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que es reforçarà amb 8 persones més. La garantia de l’atenció bàsica d’emergències socials implica que s’habilitaran diferents punts que es distribuiran de manera equilibrada per la ciutat. Igualment, el CUESB estarà disponible per activar àpats a domicilis per a persones vulnerables en cas que sigui necessari.

– Els Centres de Serveis Socials concentraran la seva atenció en nou equipaments, en un dimensionament similar al que és habitual durant els mesos d’agost. El personal anirà canviant per torns setmanals i d’aquesta manera s’assegurarà el funcionament permanent dels serveis. L’operatiu no contempla activar cap professional que tingui dificultats respiratòries, estigui immunodeprimit o que estigui embarassada.

– Pel que fa a l’alimentació de les persones vulnerables, es continuaran servint diàriament 1.200 àpats a domicili, mentre que els prop de 1.000 àpats en companyia es donaran per recollir, en modalitat no presencial. Aquest servei també estarà en disposició d’atendre persones vulnerables confinades per ordre sanitària, en cas que així ho activi el CUESB. Addicionalment, i sota el paraigües del Consorci d’Educació de Barcelona i en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, es garantirà l’alimentació dels 30.000 infants usuaris de beques menjador malgrat el tancament d’escoles a partir d’una targeta moneder que podran utilitzar en qualsevol establiment d’alimentació. El mateix es farà en el cas dels 3.000 infants de 0 a 3 anys de les escoles bressol municipals. Pel que fa al conjunt de menjadors socials que hi ha a la ciutat, continuaran igualment en servei, i en cas que hi hagi algun cas positiu per COVID-19 oferiran el menjar en carmanyola.

– En relació a les persones sensellar, continuaran operatius els tres centres de primera acollida (CPA), els altres centres residencials que hi ha a la ciutat, els diferents serveis d’higiene i les més de 2.000 places en centres que gestionen entitats i en modalitats com el programa ‘Primer la Llar’. Totes elles funcionaran amb protocols preparats per haver de fer front a una situació de contagi per COVID-19. De fet, s’ha decidit la finalització de l’Operació Fred dues setmanes abans del que estava inicialment previst, per indicació de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), després de detectar que dues treballadores del servei estan sent investigades per possible cas positiu del nou coronavirus. D’aquesta manera s’assegura la plena operativitat del CUESB. L’Operació Fred ha ofert uns 8.500 serveis de pernocta a 697 persones diferents des del passat mes de desembre. Tot i així, hi ha previstes alternatives en cas que calgui activar l’aïllament preventiu d’alguna persona sensellar en altres equipaments de la ciutat.

– El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), que atén a 24.000 persones usuàries, seguirà operatiu, tot i que l’Ajuntament pararà especial atenció a les 3.000 d’aquestes persones que no disposen de xarxa familiar i que tenen en aquest servei l’única atenció de cura que reben. Les treballadores del SAD tindran garantit que podran atendre seguint les instruccions de protecció establertes per les autoritats sanitàries.

– El Servei Municipal de Teleassistència ha estat reforçat i farà un seguiment actiu de les 100.000 persones usuàries amb una campanya d’informació específica sobre la COVID-19.

– Es manté igualment el servei d’assistents personals a domicili per a persones amb pluridiscapacitat i en situació de gran dependència.

– Pel que fa a les dones víctimes de violència masclista, es mantindrà també l’atenció d’urgència, el seguiment de les dones que estan allotjades per l’Ajuntament i les ajudes econòmica d’urgència previstes.

L’Ajuntament de Barcelona ja va activar el passat divendres 13 de març el Pla Bàsic de Protecció Municipal en fase d’alerta i va elevar a fase d’emergència el Pla Específic Municipal per a Risc Sanitari. La decisió es va prendre durant la reunió diària que celebra el comitè de coordinació i seguiment que es va constituir el passat 26 de febrer per avaluar la situació de la ciutat en relació a l’evolució de la COVID-19 a la ciutat. Igualment, i en el marc de l’activació dels respectius plans, els serveis centrals que vetllen per al desplegament dels respectius plans municipals ja han estat doblats per tal de garantir en qualsevol moment la seva operativitat.

El consistori va comunicar igualment durant la setmana passada el tancament preventiu de més de 400 equipaments de titularitat municipal amb l’objectiu de limitar la progressió de la malaltia. La decisió, presa per la necessitat de preservar les persones amb més risc (gent gran i persones amb malalties cròniques) i també per facilitar la feina del sistema social i sanitari, implica el tancament inicial durant 15 dies d’aquells centres i equipaments que es consideren no essencials. Això implica el tancament de 101 escoles bressol municipals, 58 casals de gent gran, 52 centres cívics, 40 casals de barri, 40 biblioteques, 5 escoles de música municipals, un conservatori de música, 48 casals infantils i ludoteques, 16 espais joves i més d’un centenar d’instal·lacions esportives com pavellons poliesportius, pistes o centres municipals. Igualment, s’ha decretat el tancament dels parcs i jardins de la ciutat. Aquestes centres, en qualsevol cas, queden a disposició de l’Ajuntament de Barcelona en cas que sigui necessari reobrir-los per atendre alguna situació d’emergència que es pugui produir.

Hores d’ara, juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), s’han detectat sis casos positius per COVID-19 entre la plantilla municipal: una treballadora d’una escola bressol municipal, dues persones de l’àrea d’Ecologia Urbana, dues més de l’àrea econòmica i una de l’àrea jurídica. Això ha portat a l’aïllament preventiu d’unes 167 persones, entre elles l’alcaldessa Ada Colau i els regidors i regidores Jaume Collboni, Janet Sanz, Jordi Martí, Rosa Alarcón i Montse Ballarín.

L’Ajuntament insisteix a transmetre un missatge de tranquil·litat al conjunt de l’organització i de la ciutadania, amb el compromís de seguir aportant informació actualitzada i transparent. Igualment, recorda que totes les mesures que s’estan prenent són d’acord als criteris establerts per les autoritats sanitàries competents.

En el següent enllaç podeu descarregar-vos el Decret d’Alcaldia d’establiment de mesures preventives, de protecció i organització, publicat aquest diumenge a la Gaseta Municipal:
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506

Per a més informació podeu consultar:
https://www.aspb.cat/noticies/preguntes-respostes-covid19

Paraules clau

COVID-19/ prevenció/ salut/ seguretat/