L’Ajuntament atura el cobrament dels lloguers del parc públic i crea una partida de 3,5 M€ per rebaixar les quotes de les persones que ho necessitin : Servei de Premsa

L’Ajuntament atura el cobrament dels lloguers del parc públic i crea una partida de 3,5 M€ per rebaixar les quotes de les persones que ho necessitin

24/03/2020Temps estimat de lectura: 5 minuts

Prop de 12.000 famílies llogateres de l’IMHAB es beneficien de diferents mesures per pal·liar l’afectació provocada per la crisi de la COVID-19

L’IMHAB no cobrarà el lloguer fins al juliol i després es prorratejaran les quotes al llarg d’un any i mig i s’adaptaran a les noves condicions econòmiques de cadascú

L’Ajuntament de Barcelona no cobrarà les quotes de lloguer dels habitatges del seu parc públic durant els mesos d’abril, maig i juny. Un total de 8.748 famílies que viuen de lloguer en habitatges gestionats per l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB)  no tornaran a pagar el lloguer fins al mes de juliol. Es tracta d’una nova mesura extraordinària adoptada per pal·liar els efectes de la pandèmia de la COVID-19 i de la declaració de l’Estat d’Alarma.

A partir del mes de juliol les famílies barcelonines que viuen en habitatges gestionats per l’IMHAB abonaran l’import de les mensualitats d’abril, maig i juny prorratejat en els 18 mesos següents, és a dir, entre juliol de 2020 i desembre de 2021.

A més a més, l’IMHAB revisarà les quotes de lloguer d’aquelles unitats familiars que hagin patit reduccions significatives dels seus ingressos arran de la crisi, i les rebaixarà per adequar-les a la nova situació econòmica en la qual es trobin. De fet, és una pràctica habitual de l’IMHAB revisar i fer rebaixes de les quotes quan es produeixen baixades d’ingressos sobrevingudes en unitats familiars que són usuàries del seu parc públic. Aquest mateix procediment de revisió de quotes de lloguer el realitzarà, en cas de necessitat, la Fundació Hàbitat3 per als més de 250 habitatges que gestiona en el marc  del conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona també ha previst ajudes per a les famílies que viuen en pisos de la Borsa de Lloguer de Barcelona. Actualment hi ha llogats a través de la Borsa de Lloguer de Barcelona 891 habitatges. Els llogaters d’aquest programa que pateixin una reducció dels seus ingressos arran de la crisi de la COVID-19, ho hauran de comunicar a l’IMHAB, que activarà ajudes perquè puguin pagar els seus lloguers. Els propietaris dels pisos cedits a la Borsa de Lloguer no notaran cap canvi, ja que continuaran rebent les mateixes rendes pels seus lloguers que reben en l’actualitat.

La moratòria de 3 mesos i el pagament ajornat mitjançant el prorrateig de les quotes en els propers 18 mesos s’aplicarà també a 1.400 habitatges de protecció oficial i en règim de propietat promoguts per l’IMHAB.

Finalment, l’IMHAB té llogats també al voltant de 400 locals comercials situats en els baixos dels edificis que ha promogut. El pagament d’aquests lloguers també quedarà suspès durant els propers tres mesos i s’anirà incorporant de forma progressiva el total de les tres quotes en les rendes dels 18 mesos següents.

En total, aquestes ajudes impulsades beneficiaran un total d’11.689 llogaters de l’IMHAB dels quals 400 ho són de locals comercials, 1.400 són propietaris d’HPO, 891 viuen en habitatges de la Borsa de Lloguer de Barcelona, i 250 ho són d’habitatges cedits a través del programa de la Fundació Hàbitat3.

Per poder afrontar aquest paquet de mesures, l’Ajuntament ha habilitat una partida extraordinària de 3,5 milions d’euros en el pressupost municipal, ampliable fins a 5,5 milions.

 

Atenció telefònica i telemàtica per atendre urgències

Tal com s’ha fet amb la resta de serveis municipals, l’IMHAB ha adaptat la seva activitat a la situació d’emergència sanitària. Es presten els següents serveis essencials:

Així doncs, mentre duri la crisi, l’atenció als usuaris i les usuàries del parc públic municipal es fa a través de mitjans telefònics i telemàtics per atendre emergències i incidències urgents (que requereixen reparacions urgents). A través d’aquests mitjans també es donarà la informació referent a les mesures relatives al pagament del lloguer i a les reduccions de les quotes. L’atenció telefònica es fa en horari de 9.00 a 13.00 hores als telèfons:

 

Pel que fa a l’atenció telemàtica, es realitza a través del canal de l’Àrea d’Usuaris de l’IMHAB:
http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/institut-municipal-habitatge-rehabilitacio

o bé mitjançant el correu electrònic: imhab@imhab.cat

 

Pel que fa als serveis vinculats a les Oficines de l’Habitatge es poden posar en contacte  telemàticament amb els correu electrònic de les oficines o bé, en casos d’emergència habitacional, a través del 010:

ohcv@bcn.cat- Ciutat Vella

oheix@bcn.cat- Eixample

ohstm@bcn.cat- Sants-Montjuïc

ohlc@bcn.cat- Les Corts

ohssg@bcn.cat- Sarrià- Sant Gervasi

ohgr@bcn.cat- Gràcia

ohhg@bcn.cat- Horta-Guinardó

ohnb@bcn.cat- Nou Barris

ohsa@bcn.cat- Sant Andreu

ohsm@bcn.cat- Sant Martí

 

Les subvencions públiques per pagar lloguers privats estan garantides

L’Ajuntament vol aclarir també que les ajudes públiques per al pagament de lloguers privats, de les quals actualment se’n beneficien al voltant de 9.000 famílies, estan garantides. El fet que les oficines d’habitatge estiguin tancades suposa una dificultat i una preocupació per a aquestes  famílies, ja que han de presentar la fotocòpia dels seus rebuts mensuals per rebre les subvencions. L’Ajuntament ha decidit que mentre duri aquesta situació, les famílies beneficiàries d’aquests ajuts poden enviar per correu electrònic una fotografia del seu rebut de lloguer. Les ajudes es tramitaran ara de forma exprés i quan s’aixequi l’Estat d’Alarma es revisaran i es completaran els expedients.

 

Crida a cedir pisos turístics per a la Borsa de Lloguer

L’Ajuntament fa una crida a propietaris i propietàries habitatges destinats a usos turístics, que poden veure reduïda la seva activitat arran de la pandèmia, a incorporar-los a la Borsa de Lloguer de Barcelona, per tal de posar aquests habitatges a disposició de la ciutadania a preus assequibles. De fet, en els últims dies, una desena de persones han s’han animat a fer-ho. La Borsa de Lloguer ofereix diverses garanties i avantatges per a aquests propietaris:

Es pot contactar amb Borsa de Lloguer de forma telemàtica:
https://habitatge.barcelona/ca/serveis-habitatge/llogar-el-teu-habitatge-amb-garanties/formulari

Paraules clau

COVID-19/ habitatge/