L’Ajuntament de Barcelona recorda l’obligatorietat de no desplaçar-se si no és per raons d’estricta necessitat : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona recorda l’obligatorietat de no desplaçar-se si no és per raons d’estricta necessitat

27/03/2020Temps estimat de lectura: 3 minuts

Davant l’arribada del cap de setmana, el Govern municipal demana a la ciutadania que es quedi a casa i recorda que l’Estat d’Alarma només permet desplaçaments inajornables com anar a centres sanitaris, adquirir productes de primera necessitat o anar a treballar, a banda d’assistir a persones dependents o per raons de força major

L’Ajuntament de Barcelona agraeix l’esforç de milers de ciutadans i ciutadanes que per segona setmana consecutiva no s’han mogut del seu domicili, fent que el trànsit s’hagi reduït en un -74,6%

Als transports públics de la ciutat només s’hi estan fent el 10% dels viatges habituals. La demanda de taxis també ha disminuït i només es realitzen el 5% dels serveis. La mobilitat de les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal també ha caigut amb disminucions del -87%

Inclou declaracions de la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón

Davant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i en aplicació del Reial Decret d’Estat d’Alarma (RD 463/2020), l’Ajuntament de Barcelona recorda a tota la ciutadania l’obligació de no desplaçar-se si no és per motius d’estricta necessitat.

En relació a l’arribada del cap de setmana, el Govern municipal demana als ciutadans i a les ciutadanes que es quedin a casa i insisteix que l’Estat d’Alarma estableix que només es poden fer desplaçaments per:

• Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
• Assistir als centres sanitaris.
• Desplaçar-se al lloc de treball.
• Tornar al lloc de residència.
• Assistir les persones grans, menors i dependents.
• Desplaçar-se a entitats financeres.
• Passejar l’animal de companyia.
• Causa de força major.

Si es fan desplaçaments, aquests s’han de realitzar individualment, excepte si s’acompanya a persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada.

L’Ajuntament de Barcelona vol agrair l’esforç que estan fent milers de persones cada dia per no moure’s dels seus domicilis, un esforç que s’està reflectint en una davallada molt rellevant de la mobilitat a la ciutat.

Al finalitzar aquesta segona setmana des de la declaració de l’Estat d’Alarma, el trànsit a la ciutat de Barcelona ha baixat entorn d’un -74,6% de mitjana durant el dia, respecte d’un dia laborable del mes de febrer. Les principals davallades se segueixen registrant als accessos i a l’interior de la ciutat. Això suposa que s’estan fent 1,24 milions de viatges menys en vehicle privat en un dia laborable.

 

 

En relació al transport públic, només s’estan realitzant de mitjana un 10% dels viatges habituals. A la xarxa de metro la reducció de la demanda és del 90% i a la xarxa d’autobusos del 93%. La resta d’operadors de transport públic, Renfe-Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat i Tram, també es mantenen amb xifres similars amb baixades del passatge d’entre el -90 i el -93%.

El serveis de taxi al carrer continuen amb reduccions del -95%. Des d’aquesta setmana, ha entrat en vigor una nova normativa que estableix que per ajustar-se a aquestes xifres només poden sortir a treballar diàriament el 20% de la flota de taxis.

La reducció de la mobilitat en bicicleta i vehicles de mobilitat personal s’accentua, amb una caiguda del -87%.

 

Enllaç relacionat

Declaracions de la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón (Vídeo en format MOV – 46,5 Mb)

Paraules clau

COVID-19/ mobilitat/