A partir d’avui s’inicia la suspensió del pagament del transport públic per activitats i serveis essencials : Servei de Premsa

A partir d’avui s’inicia la suspensió del pagament del transport públic per activitats i serveis essencials

02/04/2020

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra en coordinació amb el personal de vigilància de TMB reforcen avui els controls a metro i autobusos per garantir que només es desplacin les persones que estan autoritzades a fer-ho, d’acord amb el Reial Decret de l’Estat d’Alarma

El Govern municipal demana a la ciutadania que es quedi a casa i recorda que l’Estat d’Alarma només permet desplaçaments inajornables com anar a centres sanitaris, adquirir productes de primera necessitat o anar a treballar en el cas dels serveis essencials, a banda d’assistir a persones dependents o per raons de força major

L’Ajuntament de Barcelona agraeix l’esforç de milers de ciutadans i ciutadanes que continuen complint amb el confinament

Davant l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, avui entra en vigor la suspensió temporal del pagament del transport públic de l’àrea de Barcelona per activitats i serveis essencials. La mesura, acordada el passat dimarts en el marc del Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), s’aplicarà fins el proper 9 d’abril i té com a objectiu facilitar els desplaçaments autoritzats, en un moment d’excepcionalitat. Aquesta mesura inclou els mitjans operats per TMB, FGC, TRAM, Rodalies, els autobusos de l’AMB, els de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l’AMTU.

L’acord ha estat consensuat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU). D’aquesta manera es posa la xarxa, durant aquests dies, a disposició de les persones dedicades a serveis essencials i les que estan autoritzades a desplaçar-se.

Per garantir el compliment de la mesura, la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra activen un dispositiu conjunt amb l’objectiu de vetllar perquè els desplaçaments només siguin efectuats per les persones que poden fer-ho, d’acord amb la normativa vigent. Els cossos policials operaran a la xarxa de metro i a la xarxa d’autobusos de TMB, on també es coordinaran amb el personal de seguretat de la companyia, a banda de desplegar-se per la resta de transports públics de la ciutat. Els controls es podran fer en diferents àmbits de les xarxes de transport, incloent des d’intercanviadors a punts d’accés.

Els diferents operadors de transport han coordinat amb l’ATM el mecanisme per fer efectiva aquesta suspensió. Metro TMB, FGC i els busos metropolitans d’AMB (Busos TMB i de gestió indirecta) apliquen el sistema de pista lliure, que implica la necessitat de validar amb un títol per obrir els torns de pas, tot i que aquesta validació no tingui cap efecte, més enllà del control de l’ocupació. Qualsevol títol permet el pas, fins i tot aquells que ja estiguin caducats o esgotats.
Rodalies, per la seva part, estableix el sistema d’obertura de torns per sensors d’aproximació, sense necessitat de validar cap títol. Això vol dir que quan una persona usuària s’aproai a l’accés de qualsevol estació, les portes s’obren automàticament, sense necessitat de validar. Aquest sistema també permet controlar el volum de demanda.

La tercera opció és la d’accés amb emissió de bitllet senzill sense cap cost, per la qual han optat els busos de la Direcció General de Transports i Mobilitat i els dels municipis adscrits a l’AMTU. Les persones usuàries accedeixen als vehicles i els o les conductores emeten un bitllet que en cap cas es lliura al passatge, sinó que es guarda per poder fer un control d’ocupació.

Aquests sistemes de pas, malgrat la suspensió de tarifes temporal fins al 9 d’abril, s’apliquen amb l’objectiu de tenir un control sobre el nivell d’ocupació del transport públic, que en cap cas pot superar el terç de l’ocupació màxima dels vehicles, per decret de les autoritats catalanes. S’espera que el volum de demanda es mantingui en xifres similars o inferiors a l’experimentat aquests darrers dies, amb reduccions generals a l’entorn del -90% del que és habitual. Si es detectés que la mesura implica un augment de la mobilitat no essencial s’activarien els mecanismes per anul·lar-la de manera immediata.

El Govern municipal continua demanant als ciutadans i a les ciutadanes que es quedin a casa i recorda que només es poden fer desplaçaments per:

• Adquirir aliments, medicaments i elements de primera necessitat.
• Assistir als centres sanitaris.
• Desplaçar-se al lloc de treball en el cas de serveis essencials.
• Tornar al lloc de residència.
• Assistir les persones grans, menors i dependents.
• Desplaçar-se a entitats financeres.
• Passejar l’animal de companyia.
• Causa de força major.

Si es fan desplaçaments, aquests s’han de realitzar individualment, excepte si s’acompanya a persones amb discapacitat o per alguna altra causa justificada. L’Ajuntament de Barcelona agraeix l’esforç que estan fent milers de persones cada dia per no moure’s dels seus domicili i que s’està reflectint en una davallada molt rellevant de la mobilitat a la ciutat.

 

 Compartiu aquest contingut