Pla de Xoc als barris més afectats pel coronavirus : Servei de Premsa

Pla de Xoc als barris més afectats pel coronavirus

18/04/2020Temps estimat de lectura: 4 minuts

L’Ajuntament de Barcelona activa actuacions per mitigar l’afectació del COVID-19 als barris de la ciutat amb més persones afectades, a Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó i Ciutat Vella

Aquest Pla de Xoc contempla el reforç dels serveis municipals com el de neteja, amb un pla específic amb desinfecció de contenidors i reforç de la neteja al voltant de centres sanitaris i residències

Es mobilitzen més de 60 professionals de la mediació de carrer, coordinats amb equips dels districtes, per informar, en punts prèviament identificats com a problemàtics, de la conveniència del confinament i de prendre mesures a les cues de serveis essencials, per detectar persones en situació de vulnerabilitat per la malaltia o actuacions de risc

També s’hi ha intensificat la presència de Guàrdia Urbana als espais públics, s’han activats vehicles de megafonia emetent missatges informatius de confinament, neteja i protecció, i s’han distribuït 16.000 cartells a vies principals, places, porteries i comerços

S’està trucant a usuaris de serveis de proximitat i projectes de plans de barri per donar suport durant el confinament i detectar situacions de vulnerabilitat

En paral·lel, l’Ajuntament treballa en un programa municipal de suport a les quarantenes que estarà enllestit la propera setmana

L’Ajuntament de Barcelona té en marxa un Pla de xoc als barris de Barcelona amb més persones afectades pel coronavirus, i ha activat una bateria d’actuacions per mitigar-ne l’afectació a diferents punts dels districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó i Ciutat Vella. Les actuacions se centren en el reforç de la neteja, també amb equips de professionals de mediació per informar vianants que s’estiguin a l’espai públic i detectar situacions de vulnerabilitat a peu de carrer, Guàrdia Urbana per actuar davant l’incompliment del confinament, i més mitjans d’informació per arribar al màxim de població possible.

 

 

 

El Pla de Xoc de l’Ajuntament de Barcelona contempla com a primera mesura, un servei de neteja específic amb desinfecció de contenidors i reforç de la neteja al voltant de centres sanitaris i residències. Vuit equips especialitzats netegen i desinfecten els contenidors amb una solució d’hipoclorit sòdic en les dosis recomanades per les autoritats sanitàries que s’aplica a pressió i de forma nuvolitzada. El procés es va iniciar a principis d’abril als barris dels districtes d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu amb la desinfecció setmanal de tots els contenidors, i més freqüència en el cas dels barris amb mes casos de COVID-19, i s’anirà estenent a altres barris de la ciutat de forma progressiva.

 

Professionals de la mediació per detectar la vulnerabilitat, i més control del compliment del confinament

Amb el Pla de Xoc també s’activen equips de mediadors de carrer, que, coordinats des dels districtes, intervenen al carrer amb previ avís de detecció d’un espai amb ús intensiu per part del veïnat, per informar de la necessitat del confinament i del compliment de les mesures sanitàries a les cues dels serveis essencials i botigues d’alimentació, però també per detectar persones en situació de vulnerabilitat per la malaltia o que desenvolupin actuacions de risc, ja sigui per la situació socioeconòmica, o per actituds d’incompliment del confinament.

En total, s’han mobilitzat mes de 60 professionals que recorren el territori per equips i vestits amb l’equip de protecció individual per observar els espais detectats prèviament, verificar trucades i incidències, i mediar si les persones hi accedeixen.

De manera conjunta amb l’acció al carrer i amb l’objectiu de detectar vulnerabilitats també s’estan trucant als usuaris del serveis de proximitat i dels projectes de Pla de Barris, acompanyant-los en el confinament i detectant situacions de risc. S’estan trucant a usuaris de més de 50 equipaments de proximitat i 8 projectes de Pla de Barris.

 

Més informació per protegir-se i més control de la indisciplina en el confinament

El Pla de Xoc contempla intensificar la presència de la Guardia Urbana al carrer per actuar davant la indisciplina en el confinament i reforçar la informació bàsica de neteja, protecció i confinament.

A més, s’han activat vehicles de megafonia que recorren els carrers emetent missatges informatius de confinament i neteja i protecció, amb missatges elaborats per la Guàrdia Urbana, en català i castellà principalment, però també en anglès, urdú i xines. furgoneta Aquest vehicles transiten amb rutes establertes que recorren les vies principals del districte de Nou Barris i Horta-Guinardó però també voltants de llocs amb risc de concentració i als voltants de supermercats, en torns de matí i tarda.

I s’han distribuït mes de 16.000 cartells a vies principals, places i també porteries i comerços. Amb especial interès en places, espais interiors i carrers principals

En aquests primers dies del Pla de Xoc, s’han fet mes de 220 actuacions del equips d’intervenció a l’espai públic. Pel que fa al trencament de confinament, els principals perfils detectats han estat algunes persones grans passejant, gent fent cua sense suport i sense respectar les distàncies recomanades, parelles o bé petits grups consumint.

 

Suport a les quarantenes

En paral·lel, l’Ajuntament està treballant també en un programa específic de suport a les quarantenes dirigit específicament a persones o nuclis familiars amb contacte de risc o amb diagnòstic de Covid-19 positiu que, pels seus condicionants particulars, tenen dificultats afegides per complir les normes d’aïllament o confinament a domicili. Aquest programa, que estarà enllestit la propera setmana, prioritzarà les situacions de vulnerabilitat social i geogràfica per tal de prevenir la propagació de la malaltia.

Es tracta principalment de mesures complementàries per reforçar altres recursos que ja funcionen actualment a la ciutat, com són els Hotel Salut, els Pavellons Salut o bé els àpats que es lliuren a domicili. Per aquesta raó inclouran més alternatives de provisió de menjar a domicili, recursos de neteges especials, facilitació de materials de protecció com mascaretes i guants o bé recollida de residus i, addicionalment, alternatives residencials en hotels o apartaments.

 

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:

Paraules clau

COVID-19/