El 96% dels usuaris de metro ja viatgen amb la mascareta posada : Servei de Premsa

El 96% dels usuaris de metro ja viatgen amb la mascareta posada

11/05/2020

L’Ajuntament de Barcelona i TMB apliquen mesures per fer del metro i dels autobusos un espai segur, amb l’objectiu d’assegurar les màximes garanties sanitàries als usuaris

S’han repartit 225.000 mascaretes a estacions de metro i punts d’enllaç i s’ha incrementat la informació sobre l’obligatorietat d’utilitzar-les. Des d’aquesta setmana aquest accessori es pot trobar en màquines d’autovenda junt amb el gel hidroalcohòlic

En hora punta, l’oferta de metro és ja d’un 85% i la d’autobusos d’un 65%. TMB està implantant senyalització horitzontal en els enllaços de metro i estacions de més afluència per ordenar el flux de passatge i a partir de juny, instal·larà mampares de protecció en 1.140 autobusos. També es milloren 17 carrils bus

L’Ajuntament de Barcelona continua duent a terme accions per adaptar la ciutat a la sortida progressiva del confinament provocat per l’emergència sanitària de la COVID-19. Un dels principals objectius, recollits a la mesura de Govern “Una nova mobilitat sostenible en un nou espai públic”, és l’adopció de mesures per fer del transport públic un espai segur, a partir d’oferir les màximes garanties sanitàries als usuaris que l’utilitzen. En aquest marc, el Govern municipal, conjuntament amb TMB, està aplicant un protocol de seguretat, desinfecció i higiene a la xarxa de metro i autobusos per garantir que els usuaris hi accedeixin amb les màximes condicions de seguretat.

 

El 96% dels usuaris de metro viatgen amb mascareta

A dia d’avui, les normes d’higiene i distanciament que regeixen des de dilluns passat en la fase 0 de desescalada s’estan complint de manera generalitzada a les xarxes de metro i autobusos. Segons ha verificat TMB en una mostra d’estacions de metro, el 96% dels usuaris entren a la xarxa amb la mascareta posada, tal com estableix l’ordre del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. També als autobusos s’ha observat un ús generalitzat de l’accessori, una de les mesures de seguretat dictades perquè el transport públic recuperi el paper central en la mobilitat metropolitana.

La setmana passada, l’Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb la Creu Roja, va repartir 225.000 mascaretes al transport públic, després que el Govern central decretés l’obligatorietat d’utilitzar-les en aquest mode de transport. La distribució del material, enviat pel Govern central, la van realitzar voluntaris del consistori i la Creu Roja a 26 estacions de metro i punts d’enllaç de la xarxa ferroviària de la ciutat.

L’acció, que va tenir el suport d’efectius de seguretat de TMB, va anar acompanyada d’una abundant informació sobre la normativa de seguretat que es va difondre mitjançant cartelleria, plafons lluminosos en parades i estacions, megafonia, el sistema MouTV, el web corporatiu i les xarxes socials.

La disponibilitat de mascaretes facials i productes per a la higiene de mans està assegurada actualment a les farmàcies i, des d’aquesta setmana, també a l’interior de la xarxa de metro. Una desena de màquines de vènding ubicades en set estacions de la xarxa oferiran dins el seu catàleg de productes tant les mascaretes, en paquets de deu unitats, com gel hidroalcohòlic, als preus oficials. Les deu màquines distribuïdores, gestionades per l’empresa Mobiloso, són a les estacions de Catalunya (L1 i L3), Espanya (intercanviador), La Sagrera (L1, L5 i intercanviador), Sagrada Família (L2), Verdaguer (L5), Diagonal (L5) i Lesseps(L3).

 

Increment de l’oferta per garantir les distàncies

Pel que fa al distanciament entre viatgers, també s’està complint la regla de mantenir la màxima separació possible, que com a referència s’ocupi la meitat dels seients i que en les plataformes no se superin les dues persones per metre quadrat. Ho ha fet possible l’oferta programada per TMB, que al metro és del 85% dels trens en hora punta i el 80% la resta de franges, mentre que d’autobusos en circulen el 65% en les franges punta i el 57% a la resta. Aquesta oferta és més que suficient per a la fase actual, en què la demanda se situa encara en nivells del 85% – 88% per sota dels normals, i s’anirà incrementant a mesura que progressi el desconfinament.

 

Senyalització horitzontal per ordenar el passatge

Dins de les actuacions per reforçar el respecte de la normativa de distanciament i prevenir aglomeracions, TMB està implantant una senyalització horitzontal en els enllaços de metro i estacions de més afluència, per ordenar el flux de passatgers. Les fletxes a terra inviten a caminar per la banda dreta i respectar la distància de seguretat en tot moment. Actualment ja estan senyalitzats els enllaços de Diagonal, Espanya, Urquinaona, la Sagrera, Sagrada Família i Verdaguer. Cartells amb la indicació de respectar la distància amb altres persones estan col·locats a les portes lliscants de les línies de peatge i les zona de venda de bitllets. A les portes dels ascensors es recorda a més que són d’ús preferent per a persones amb mobilitat reduïda.

Mampares de protecció en 1.140 autobusos

A la xarxa d’autobusos, s’avança en la separació de l’habitacle de conducció mitjançant planxes de policarbonat transparent, per minimitzar el risc de contagi. Aquests elements de tipus mampara es fabricaran i instal·laran en tota la flota a partir del mes de juny i complementaran les mesures preventives adoptades fins ara: entrada per la segona porta, separació del passatge, no venda ni bescanvis a bord. Amb vista a l’escenari posterior a l’estat d’alarma, la separació fixa permetrà restablir els fluxos d’entrada i sortida habituals del passatge. Aquesta solució, que minimitzarà la possibilitat de contagi a llarg termini, s’instal·larà en 1.140 vehicles gestionats per TMB. També s’incorporen mampares en 758 autobusos de l’AMB, que operen empreses de gestió indirecta

 

17 intervencions de millora als carrils bus

A nivell d’espai públic, des de dilluns passat estan executant-se actuacions de millora a la xarxa de carril bus de la ciutat per tal de millorar en freqüència i velocitat comercial i oferir una major oferta als usuaris. En total s’han previst 17 intervencions que consisteixen en:

– Segregació de carrils bus a partir de la col·locació d’elements físics per protegir el carril de la invasió d’altres vehicles en els àmbits de més congestió.
– Creació de nous trams de carrils bus.
– Modificacions i ajustos de carrils bus actuals.

A dia d’avui ja s’han executat 8 de les 17 intervencions previstes. En concret, s’han dut a terme les obres de segregació dels carrils bus de Pla de Palau amb l’avinguda de Marquès de l’Argentera; Passeig de Gràcia (entre Rosselló i l’avinguda Diagonal); Via Favència (entre Carles Soldevila i la plaça Karl Marx); Balmes (entre la Granada del Penedès i l’avinguda Diagonal); i Cartagena (entre Llorens i Barba i Mas Casanovas). També s’han creat nous trams de carril bus a Espronceda, entre passeig Taulat i passeig Garcia Fària, i a passeig Garcia Fària, entre Espronceda i Jonquera. I s’han fet modificacions de carril bus a Via Favència (entre Artesania i plaça Karl Marx).

 

Millores en la protecció dels empleats

TMB treballa igualment per reforçar les mesures de protecció de la salut dels empleats. Així, des de divendres s’ha implantat una nova càmera termogràfica a l’accés de les oficines de Metro a la Sagrera, que substitueix l’aplicació manual del termòmetre d’infrarojos en la detecció precoç de possibles símptomes de Covid-19 al personal d’aquest important centre neuràlgic de l’operació i la seguretat de la xarxa.

D’altra banda, la setmana passada van començar a efectuar-se tests PCR voluntaris a treballadors en actiu que ho sol·liciten perquè durant la jornada laboral o després de plegar manifesten febre o símptomes compatibles amb la Covid-19 o perquè, encara que siguin asimptomàtics, han patit un incident amb contacte estret, sense les mesures de protecció necessàries, amb un company o client simptomàtic. Les proves PCR es fan en un laboratori de biologia molecular a partir de mostres recollides mitjançant un kit autoadministrable, amb l’orientació del personal sanitari de l’empresa.

En la mateixa línia de protecció de la salut, aquesta setmana s’iniciarà la prova de detecció d’anticossos específics per immunoassaig a tot el personal considerat com un cas confirmat o probable de Covid-19 que es reincorpori a treballar desprès d’un episodi d’incapacitat temporal per simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, i a qui es mantingui en aquesta situació d’incapacitat temporal per un període superior als 14 dies amb simptomatologia compatible amb Covid-19 sense cap diagnòstic previ confirmatori. L’objectiu és saber si ha existit o no contacte amb el virus, i si ha estat així, en quina fase immunitària es troba abans de la reincorporació al lloc de treball, per evitar també possibles contagis.

 

Potenciar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta

Durant el període de vigència de l’Estat d’Alarma s’ha produït un canvi en el repartiment modal de Barcelona, que ha invertit la proporció de desplaçaments que es realitzen en transport públic i en vehicle privat, convertint-se aquest últim en el mode majoritari d’ambdós. Davant d’aquest escenari, el Govern municipal executa mesures immediates per garantir la seguretat de la ciutadania en els seus desplaçaments i tornar a encaminar la mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que passen per fomentar els desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut